Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Первісні і похідні форми придбання (присвоєння) ноу-хау

При встановленні на результати інтелектуальної діяльності або на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників виняткових прав коло цивільно-правових форм їх первісного і похідного придбання значно ширше, ніж у разі, коли на ці результати, що зберігаються в режимі ноу-хау, таких прав в принципі не може виникнути.
Оскільки на ноу-хау немає виключного права і отримується саме ноу-хау, то можна говорити про первинні і похідних формах придбання (присвоєння) самого ноу-хау. По-перше, як зазначалося, сам розробник, безперечно, має право фактично використовувати своє ноу-хау, тобто він набуває (присвоює в силу факту розробки) можливість застосування ноу-хау у своїй власній підприємницькій сфері.
По-друге, закон допускає ще одну форму початкового придбання ноу-хау особою, яка не є його розробником. Йдеться про роботодавця, який, маючи початкове право на патентування службового об'єкта промислової власності, створеного його працівником, прийняв рішення не патентувати цей об'єкт, а зберігати його в таємниці (абз. 2 п. 2 ст. 8 Патентного закону), т.е . по суті в режимі ноу-хау.
З похідних форм придбання виняткових прав більшість незастосовне до придбання ноу-хау. Ноу-хау не можна (згідно п. 6 ст. 66 ЦК) передавати в якості внеску до статутного (складеного) капіталу. Це пояснюється призначенням даного капіталу і необхідністю мінімального гарантування з його допомогою інтересів кредиторів юридичної особи (у тому числі на випадок ліквідації, в тому числі банкрутства). Однак це аж ніяк не виключає можливості передачі ноу-хау за договором будь-якого іншого суб'єкту, в тому числі того юридичній особі, одним із засновників (учасників) якого є володар ноу-хау.
Нечисленність цивільно-правових форм передачі ноу-хау не означає його маловажно. Вона корениться в самій природі ноу-хау як неохоронюваної конфіденційної інформації.
Ноу-хау не переходить ні у спадок, ні в зв'язку з реорганізацією юридичної особи, ні за договором продажу (оренди) підприємства, ні за шлюбним договором. За законом ноу-хау можна передати (внести) лише в якості внеску у спільне майно товаришів за договором простого товариства (договору про спільну діяльність), оскільки таким внеском визнаються будь-які знання, навички та вміння (п. 1 ст. 1042 ЦК). Так що єдиною похідної (зобов'язально-правовий) формою придбання ноу-хау є договір про його передачу. Звичайно, ноу-хау можна і подарувати, і передати в довірче управління, і розпорядитися іншим чином, у тому числі передати будь-якій фізичній чи юридичній особі безоплатно або за плату за угодою. Однак у всіх випадках це повинно бути оформлено лише за наявності всіх необхідних передумов і за правилами, пропонованим до договору про передачу ноу-хау (1).
---
(1) Детальніше про це договорі див. гл. 49 т. IV цього підручника.
Додаткова література
Гайнуллина З.Ф. Правове забезпечення прав і законних інтересів власників необщедоступной інформації (комерційної таємниці, ноу-хау): Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.
Добринін О.В. Особливості правової регламентації ноу-хау: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
Зенін І., Моргунова Є., Погулявши В. Що таке інформація і як її захищати? / / Закон. 2001. N 12.
Князєв О.К. Правове забезпечення майнових інтересів володарів ноу-хау у ФРН і Франції: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Початкові і похідні форми придбання (присвоєння) ноу-хау "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  первісної) і" громадянської "(похідної) , при цьому перша підсистема повинна будуватися відповідно до другої, бо господарське законодавство має забезпечувати таке функціонування виробництва, яке всіляко сприяє забезпеченню потреб громадян. Як більш загальну рису єдності обох підсистем автор виділяє їх єдиний об'єкт правового регулювання у вигляді майнових
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  похідні форми придбання ноу-хау. Розділ VII. Особисті немайнові права Тема 27. Поняття і види цивільно-правових особистих немайнових прав Поняття і види особистих немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Поняття і значення особистих немайнових прав у цивільному праві. Зміст особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав. Особисті
 3. П
  похідні П. VI, 30, § 2 (2) - с. 285; VI, 30, § 3 (4) - с. 291 - 292 - вільне використання П. VI, 30, § 5 (1) - с. 301 - 306 - службові П. VI, 30, § 3 (5) - с. 293 - складові П. VI, 30, § 2 (2) - с. 286 - примірник П. VI, 30, § 2 (1) - с. 283 Виробники фонограм - права П. ф. VI, 30, § 7 (5) - с. 317 - 318 - П. ф. як суб'єкти суміжних прав VI, 30, § 7 (3) - с. 315
 4. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  первинних статей (ст. 35). Але і цей Кодекс не гарантований від змін, при внесенні яких використовуватиметься описаний прийом, що дозволяє не ламати основну нумерацію статей. Пропозицій щодо вдосконалення Кодексу 1996 достатнього багато. У міру накопичення нової слідчої та судової практики їх число буде збільшуватися і багато з них законодавець, звичайно, буде враховувати.
 5. § 5. Найважливіші особливості регулювання права власності
  спочатку основну майнову цінність, отримує охорону велика кількість нематеріальних («некорпораль-них») об'єктів. Законодавець і доктрина прагнуть затвердити нове, «розширене» поняття об'єктів права власності, поширюючи його, зокрема, на «безтілесне майно». До таких об'єктів, що не володіє явним речовим характером, відносять в першу чергу об'єкти, що отримали, як
 6. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  первісного єдності, в якій вирішальне значення мали не речі, а акти, що створюють і приборкують що була не в речах, а в космосі силу. Багатоскладова, соподчиненная система цих актів, тих уявлень, в силу яких вони відбувалися, їх поєднання, рефлексії та зміни дали свій результат у вигляді сучасної цивілізації, в тому числі - права. Саме становлення цього поділу - це в той же
 7. Глава 6. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОБЛЕМА ГРОШЕЙ
  спочатку, мабуть, не мало значення, що, з сучасної точки зору, тягло неефективність первісної економіки. Б. Малиновський наполегливо підкреслює неутилітарні характер праці тубільців: "... тубільці виробляють значно більше, ніж їм потрібно насправді, старанність аборигенів значно перевершує кордону необхідності". Частина виробленого пропадає (Малиновський Б.
 8. Глава 7. СУТЬ ВЛАСНОСТІ
  первісна функція посередників, якими були тільки чужі (гості), - "деперсоналізувати" річ, що підлягає продажу . У самому понятті речі, яка в свою чергу сприймалася "як особистість у древніх і взагалі архаїчних культурах", і в понятті особи неможливо розібратися, якщо не враховувати їх першого єдності і тільки наступного поділу. Потрібно сказати, що й саме цей поділ -
 9. Глава 12. Про механізм переходу ПРАВА
  спочатку виникла саме на грунті архаїчної набувальною давністю usus auctoritas і складалася в обов'язки продавця манціпіровал речі посприяти покупцеві проти домагань третіх осіб аж до сплати подвійний ціни речі у разі відсудження, виявляється одним з аргументів, що перешкоджають крайнього рішенням. Інакше й бути не може, так як набувальна давність висловлює
 10. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  первісну манципацию - купівлею-продажем за готівку з реальним ефектом. Представлений і погляд на манципацию як на ритуал символічного виконання договору про оплатне відчуження речі. --- --- Дождев Д.В. Підстава захисту володіння в римському праві. С. 107. Широко поширені уявлення про манципации як про уявної продажу спираються головним
© 2014-2022  yport.inf.ua