Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору поставки

Договором поставки визнається такий договір купівлі-продажу, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК).
Договір поставки як вид договору купівлі-продажу є консенсуальним, оплатним, двостороннім (сіналлагматіческій) договором.
Квалифицирующими ознаками, що відрізняють договір поставки від інших видів договору купівлі-продажу, можуть бути визнані такі особливості договору поставки.
По-перше, особливий суб'єктний склад даного договору, що характеризується тим, що в якості постачальника може виступати тільки індивідуальний підприємець або комерційна організація. Некомерційні організації можуть бути постачальниками товарів тільки в тому випадку, якщо такого роду діяльність дозволена їх засновниками і ввозяться рамках їх цільової правоздатності. Товари, що поставляються за договором поставки, виробляються або закуповуються постачальником. Таким чином, в якості постачальників за загальним правилом виступають комерційні організації або індивідуальні підприємці, що спеціалізуються на виробництві відповідних товарів або професійно займаються їх закупівлями.
По-друге, в силу цього договору покупцеві передаються товари для їх використання в підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням. Отже, і в якості покупця за договором поставки повинна виступати, як правило, комерційна організація (індивідуальний підприємець).
При цьому під цілями, не пов'язаними з особовим використанням, слід розуміти в тому числі придбання покупцем товарів для забезпечення його діяльності в якості підприємця (оргтехніки, офісних меблів, транспортних засобів, матеріалів для ремонтних робіт і т . п.). Однак у випадку, якщо зазначені товари купуються у продавця, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, відносини сторін регулюються нормами про роздрібну купівлю-продаж (1).
---
(1) Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 22 жовтня 1997 р. N 18 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням положень Цивільного кодексу Російської Федерації про договір поставки" / / Вісник ВАС РФ. 1998. N 3. С. 23.
І все ж основним сенсом виділення договору поставки в окремий вид договору купівлі-продажу слід визнати необхідність забезпечення детальної правової регламентації відносин, що складаються між професійними учасниками майнового обороту. Найбільш оптимальний договір поставки, наприклад, для регулювання взаємовідносин між виробниками товарів і постачальниками сировини, матеріалів або комплектуючих виробів; між виробниками товарів і оптовими торговими організаціями, що спеціалізуються на реалізації зазначених товарів. Дані правовідносини повинні відрізнятися стабільністю і мати довгостроковий характер. Тому в правовому регулюванні поставних відносин переважне значення мають не разові операції з передачі товарів, а довгострокові договірні зв'язки між постачальниками і покупцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору поставки "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. 2. Поняття договору поставки
  поняття договору поставки свідчить про те, що договір поставки як вид договору купівлі - продажу є консенсуальним (постачальник зобов'язується передати товари покупцеві, а останній зобов'язується їх оплатити), оплатним, двостороннім (сіналлагматіческій) договором. Які ж характерні риси договору поставки становлять його кваліфікуючі ознаки, що дозволяють виділяти цей договір у
 3. 4. Особливості укладення договору поставки
  поняття договору поставки (ст. 506 ЦК), є істотною умовою останнього. Умова про строк або терміни поставки відноситься до визначним істотних умов договору поставки, оскільки за відсутності цієї умови в тексті договору повинні застосовуватися диспозитивні норми, що дозволяють визначити термін виконання зобов'язання, не містить умови про дату його виконання. У Постанові
 4. Контрольні питання до § 5.10
  договору поставки, його зміст. 2. Укладення договору поставки. 3. Виконання договору поставки. 4. Порядок і терміни приймання товарів. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань по
 5. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 7. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 9. § 3. Виконання зобов'язань
  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
© 2014-2022  yport.inf.ua