Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Значення і сфера застосування поставки

Оптовий оборот товарів, відносини між професійними продавцями і покупцями традиційно розглядаються як поставка товарів.
Ще в дореволюційному російському цивільному законодавстві договір поставки виділявся в якості самостійного договору поряд з договором купівлі-продажу. При цьому під поставкою розумівся договір, за яким одна сторона зобов'язувалася доставити інший яку-небудь річ за відому ціну до відомого терміну (1). Всі відміну поставки від купівлі-продажу полягало в тому, що поставка припускала деякий проміжок часу між укладенням та виконанням договору, тоді як купівля-продаж не припускала (хоча і не виключала) його. Оскільки продавцем за договором купівлі-продажу міг виступати тільки власник речі, їм не охоплювалися правовідносини, в яких особа, яка зобов'язується доставити майно покупцеві, придбає це майно в майбутньому (до терміну виконання зобов'язання).
---
(1) Див, наприклад: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. Ч. 2. С. 238.
Разом з тим відзначалося значне подібність договорів купівлі-продажу і постачання і відсутність будь-яких серйозних підстав для виділення договору поставки в якості самостійного. Наприклад, Г.Ф. Шершеневич зазначав: "Сукупність юридичних відносин, які охоплюються на Заході одним поняттям купівлі-продажу, у нас розкладається на три види по ледь вловимим ознаками, а саме: на купівлю-продаж у тісному значенні цього слова, запродажу і поставку. У цьому випадку законодавець прийняв побутові поняття, не звернувши уваги на те, що вони не містять в собі достатньо юридичних відмінностей. З цією системою трьох договорів, службовців одним і тим же юридичним засобом досягнення економічної мети, російське законодавство стоїть зовсім самотньо серед інших правильних законодавств "(1).
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 104.
У проекті книги V Цивільного уложення, який був внесений на розгляд Державної думи в 1913 р., договір поставки вже розглядався як один з видів договору купівлі-продажу, в силу якого продавець зобов'язується за грошову винагороду доставити покупцеві відоме кількість замінних речей до призначеного в договорі терміну. При цьому підкреслювалося, що порядок виконання договору поставки цілком застосовний і до договору купівлі-продажу, особливо якщо він укладений з умовою про доставку товару до відомого терміну. Однаковими визнавалися і наслідки невиконання зазначених договорів (1).
---
(1) Див: Цивільне укладення. Проект / Под ред. І.М. Тютрюмова. С. 307.
Цивільний кодекс 1922 також не включав норми про договір поставки як самостійному вигляді цивільно-правового договору. Проте надалі у зв'язку із створенням централізованої планової адміністративно-командної системи управління економікою договір поставки став розглядатися в якості оптимального засоби доведення планових завдань до конкретних учасників майнового обороту. У радянський період розвитку цивільного права договір поставки знову визнається самостійним договором, що є основною правовою формою відносин організацій з постачання і збуту продукції в народному господарстві і одночасно провідним господарським договором (1). У цей час під договором поставки розумівся плановий договір, за яким організація-постачальник зобов'язується передати у певні строки або строк в оперативне управління організації-покупцеві певну продукцію згідно з обов'язковим для обох організацій плановим актом розподілу продукції, а організація-покупець зобов'язується прийняти продукцію і оплатити її за встановленими цінами. Договором поставки визнавався також і укладається між організаціями за їх розсудом, за яким постачальник зобов'язується передати покупцеві продукцію, що не розподіляється в плановому порядку, в строк, який не збігається з моментом укладення договору (ст. 44 Основ цивільного законодавства 1961 р., ст. 258 ГК РРФСР 1964 р.). Відмінними ознаками договору поставки як самостійного договору зізнавалися:
---
(1) Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.М. Садикова. М., 1982. С. 296.
- Участь в договорі поставки тільки соціалістичних організацій;
- плановий характер договору;
- розбіжність моменту виконання виникає з договору зобов'язання з строком укладення договору (1).
---
(1) Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.М. Садикова. С. 297.
У цивільно-правовій доктрині радянського періоду необхідність виділення самостійного планового договору поставки пояснювалася тим, що виробництво на соціалістичних підприємствах велося в плановому порядку, що було можливо лише за умови, якщо такий же плановий характер носили і договори , спрямовані на забезпечення виробництва обладнанням, сировиною і на реалізацію продукції соціалістичних підприємств (1).
---
(1) Див, наприклад: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 231.
У нових, ринкових умовах договір поставки був збережений, але не в якості самостійного цивільно-правового договору, а як один з видів договору купівлі-продажу, орієнтований на регулювання відносин щодо реалізації різних товарів, що складаються в основному між професійними учасниками майнового обороту, які займаються виробництвом та оптовою торгівлею сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, устаткуванням. Виділення договору поставки в якості особливого виду договору купівлі-продажу було продиктовано необхідністю врахування специфіки зазначених правовідносин, що вимагають більш жорсткого і детального регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Значення і сфера застосування поставки "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин , а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 8. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
 9. § 4. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання та кваліфікуючі його ознаки. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і
 10. § 1. Загальна характеристика договору позики
  Поняття договору позички. За договором безоплатного користування майном (договору позички) одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу або у стані, обумовленому договором (ст. 689 ЦК).
© 2014-2022  yport.inf.ua