Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Дистанційний спосіб продажу товарів

Поряд з поділом роздрібної купівлі-продажу на види, запропонованим в ГК, інші її види містяться в законодавстві про захист прав споживачів. Федеральним законом від 21 грудня 2004 р. N 171-ФЗ до Закону про захист прав споживачів була введена ст. 26.1 "Дистанційний спосіб продажу товару", в якій визначаються особливості укладення договору роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення споживача із запропонованим продавцем описом товару, представленим на фотознімках, що містяться в каталогах, проспектах, буклетах і т.п. Опис пропонованого товару може також доводитися до споживача за допомогою певних засобів зв'язку (телевізійної, поштового, радіозв'язку та ін.) або іншими способами, що виключають можливість безпосереднього ознайомлення споживача з товаром або його зразком.
Продавець до укладення договору повинен надати споживачеві інформацію:
- про своє адресу (місці знаходження);
- місці виготовлення товару;
- повному фірмовому найменуванні (найменування) продавця (виробника);
- основні споживчі властивості товару;
- ціни та порядок оплати товару;
- умови придбання товару і його доставки;
- строках служби, придатності, гарантійному терміні;
- про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення договору.
Ця інформація повинна супроводжувати опис товару, щоб забезпечити можливість компетентного вибору при відсутності можливості безпосереднього ознайомлення споживача з товаром або його зразком. Крім того, в момент доставки товару продавець зобов'язаний у письмовій формі надати споживачеві інформацію про товар, передбачену ст. 10 Закону про захист прав споживачів, а також інформацію про порядок і терміни повернення товару.
При дистанційному способі продажу товару споживачеві надається право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а також протягом семи днів після передачі товару. Якщо інформація про порядок і терміни повернення товару не було надано в письмовій формі в момент його доставки, споживач має право відмовитися від товару протягом трьох місяців з моменту передачі товару. Повернення товару після його передачі можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного товару. Однак відсутність у споживача документа, що підтверджує факт і умови покупки товару, не позбавляє його можливості посилатися на інші докази придбання товару у цього продавця.
Споживач, однак, не має права за зазначеними підставами відмовитися від товару, придбаного при дистанційному способі продажу, якщо в силу наявних індивідуально-певних властивостей такий товар може бути використаний виключно їм самим.
У разі відмови споживача від товару продавець повинен повернути йому грошову суму, сплачену за договором, за винятком витрат продавця на доставку від споживача повернутого товару, не пізніше ніж через 10 днів з дня пред'явлення споживачем цієї вимоги.
Наслідки продажу товару неналежної якості, а також обмін доброякісного товару на аналогічний при дистанційному способі продажу визначаються ст. ст. 18 - 24 і 25 Закону про захист прав споживачів.
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. М., 2000.
Закон про захист прав споживачів: Коментар до закону і практику його застосування / Відп. ред. А.Є. Шерстобитов. М., 2004.
Коментар до закону Російської Федерації "Про захист прав споживачів" (постатейний) / Відп. ред. А.М. Ерделевскій. М., 2002.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої / Відп. ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкин. М., 2004.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний). Вид. 4-е / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2004.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Дистанційний спосіб продажу товарів "
 1. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
 2. Д
  Дарування - виконання договору Д. IX, 44, § 2 (2) - с. 419 - 422 - скасування Д. IX, 44, § 2 (2) - с. 421 - пожертва як різновид Д. IX, 44, § 2 (3) - с. 422 - 423 - поняття договору Д. IX, 44, § 2 (1) - с. 414 - 417 - прощення боргу як Д. VIII, 36, § 2 (2) - с. 62 - сторони договору Д. IX, 44, § 2 (2) - с. 417 - 418 Дарувальник IX, 44, § 2 (2) - с. 417 - 418 Двосторонні
 3. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  Сторони договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи. Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й
 4. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  Одним з негативних наслідків геополітичних, соціально-економічних та ідеологічних змін останніх років стало різке насичення суспільства зброєю, як у сфері легального володіння, так і в кримінальному обороті. Це не могло не позначитися на кримінальній обстановці в країні: якщо наприкінці XX століття з використанням зброї в Росії відбувалося 0,03% злочинів то на початку XXI - їх питома
 5. Глава 6. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОБЛЕМА ГРОШЕЙ
  При обговоренні проблем дуалізму цивільних прав, що привів нас до питань генезису, ми практично не зачіпали природи грошей зважаючи наявної у цього явища самостійної проблематики, хоча вона пов'язана, звичайно, з дуалізмом цивільних прав. Дослідження природи грошей і, насамперед, наявності в них речових та особистих (зобов'язальних) властивостей тісно пов'язане з оцінкою дискретності об'єктів
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 10. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
© 2014-2022  yport.inf.ua