Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття договору

. Потреба у забезпеченні збереження майна в умовах, коли сам власник позбавлений можливості здійснювати нагляд за ним, досить давно викликала до життя існування особливих правових норм про зберігання. У дуже розвиненому вигляді вони були присутні вже в римському праві, якому було відомо особливе зобов'язання depositum, як прагнув з реальних дій з передачі майна на тимчасове зберігання. У сучасний період, коли з'явилася ціла індустрія послуг із зберігання, правовому регулюванню виникаючих при цьому відносин у всьому світі приділяється першорядне значення. З прийняттям частині другій ДК правила про зберігання, які і в колишньому російському цивільному законодавстві були досить повновагими, стали ще більш докладними і, головне, відповідають потребам сучасного економічного обороту. Поряд із загальними положеннями (§ 1 гл. 47 ЦК), що відносяться до всіх видів зберігання, а також до зобов'язань зі зберігання, що виникають в силу закону (ст. 906 ЦК), ГК вперше включає правила, присвячені зберіганню на товарному складі (§ 2 гл. 47 ЦК) і спеціальних видів зберігання (§ 3 гл. 47 ЦК).
За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886 ЦК). Як бачимо, договір зберігання відповідно з багаторічною традицією розглядається в якості реальної угоди, яка, за загальним правилом, вважається укладеною з моменту передачі речі від поклажодавця зберігачу. Проте договір зберігання може носити і консенсуальної характер, якщо угодою сторін передбачено обов'язок охоронця прийняти на зберігання річ від поклажодавця в передбачений договором строк. На відміну від ЦК 1964 р., який лише дозволяв соціалістичним організаціям брати на себе подібні обов'язки, новий ЦК вперше регламентує відносини сторін, що виникають з такого роду договору. При цьому підкреслюється, що консенсуальних може бути лише договір, в якому зберігачем є комерційна організація або некомерційна організація, що здійснює зберігання в якості однієї з цілей своєї професійної діяльності (професійний зберігач).
Передбачається, що договір зберігання є оплатним договором. Прямо в ГК про це не говориться, але до такого висновку слід прийти шляхом систематичного тлумачення його норм, зокрема ст. 896, 897, 924 ЦК та ін Даний висновок, який поділяється не всіма вченими * (876), дозволяє констатувати відмову законодавця від колишньої позиції з цього питання (СР зі ст. 422 ЦК 1964 р.). Разом з тим на практиці, особливо у відносинах між громадянами, широко поширене безоплатне надання послуг зі зберігання.
Щодо того, чи носить договір зберігання взаємний характер або є одностороннім, в літературі давно існують різні думки. Хоча договір зберігання і полягає насамперед в інтересах поклажодавця, більш переконливою видається позиція, згідно з якою правами і обов'язками мають обидві сторони, в тому числі навіть тоді, коли договір зберігання є безоплатним і реальним. Зрозуміло, тут не можна говорити про їх рівномірному розподілі між сторонами, так як поклажодавець з урахуванням основної мети договору традиційно користується значно бoльшими можливостями, ніж охоронець. Але, принаймні, два обов'язки, а саме обов'язки з відшкодування витрат на зберігання і з отримання зданої на зберігання речі, на поклажодавця покладаються практично у всіх випадках.
Договір зберігання належить до числа договорів про надання послуг, хоча іноді це і ставиться під сумнів * (877). Як і в інших договорах, що відносяться до даного договірного типу (експедиція, доручення, комісія, оплатне надання послуг у їх вузькому розумінні (гл. 39 ЦК) та ін.), у договорі зберігання корисний ефект діяльності зберігача не має уречевленої характеру. Предметом договору зберігання є сама діяльність зберігача щодо забезпечення схоронності ввіреного йому майна. Збереження цілісності речі і її споживчих властивостей є метою, а не предметом договору зберігання. Зберігач повинен вжити всіх залежних від нього заходів для досягнення даної мети, але він не гарантує того, що ця мета буде досягнута. В іншому випадку саме на ньому, а не на поклажодавця лежав би ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна.
Договір зберігання має схожість з низкою інших цивільно-правових договорів, від яких його слід відрізняти. З договором оренди та позички його зближує те, що річ надходить у тимчасове володіння * (878) іншої особи і повинна бути повернута в схоронності по закінченні терміну договору. Основна відмінність між ними, яким визначаються, по суті, всі приватні розбіжності в їх правовому регулюванні, полягає в різній цілі цих договорів. Якщо при зберіганні річ передається зберігачу для забезпечення її збереження в інтересах поклажодавця, то відносини з оренди та позичці встановлюються з метою використання майна орендарем та ссудополучателем.
За тим же підставі проводиться розмежування між договорами зберігання і позики. Практична потреба в цьому виникає тоді, коли на зберігання передаються речі, що визначаються родовими ознаками, які до того ж змішуються з аналогічними речами інших поклажодавцем або самого зберігача. В обох випадках на стороні, що прийняла майно, лежить обов'язок повернення не того ж самого майна, а рівної кількості речей того ж роду і якості. Але порівнювані договори мають різну спрямованість: у договорі зберігання послуга надається поклажедателю, в той час як у договорі позики зацікавленою особою є насамперед позичальник. Тому в першому випадку за надану послугу за відплатним договором платить той, хто передає річ, тобто поклажодавець, а в другому випадку - той, хто річ приймає, тобто позичальник. Крім того, охоронець і позичальник набувають різні права на майно: хранитель здійснює лише тимчасове фактичне панування над майном в інтересах його власника або іншого поклажодавця, не володіючи зазвичай правомочием за розпорядженням їм; позичальник ж стає власником майна і набуває, як правило, необмежені можливості по його використання і розпорядження ним.
Договір зберігання вельми близький до договору на здійснення сторожової охорони, у зв'язку з чим іноді на практиці їх помилково ототожнюють. Дійсно, обидва договори спрямовані, по суті, на досягнення однієї і тієї ж мети, а саме на забезпечення збереження майна. Але ця мета досягається в них різними засобами: при зберіганні майно передається для цього у володіння зберігача, а при здійсненні сторожової охорони воно не виходить з володіння власника (іншого титульного власника), який лише залучає для здійснення функцій охорони спеціалізовану організацію. Відносини, які при цьому виникають між власником майна і охоронною організацією, регулюються не правилами про зберігання, а нормами про оплатне надання послуг, що містяться в гл. 39 ГК. З цього випливають і більш приватні відмінності, наприклад, те, що на зберігання передається, як правило, лише рухоме майно, а сторожова охорона здійснюється щодо об'єктів нерухомості або фізичних осіб; що при здійсненні сторожової охорони на клієнта покладається цілий ряд додаткових обов'язків і обмежень ; що мета сторожової охорони обмежується зазвичай забезпеченням збереження майна від розкрадання, знищення або пошкодження і т.п.
Нарешті, договір зберігання необхідно відрізняти від обов'язків щодо забезпечення збереження майна, що є складовими частинами інших цивільно-правових зобов'язань. Зокрема, подібні обов'язки закон покладає на підрядника (ст. 914 ЦК), перевізника (ст. 796 ЦК), комісіонера (ст. 998 ЦК) та учасників цілого ряду інших зобов'язань. У всіх цих і подібних їм випадках взаємини сторін регулюються правилами про відповідних договорах, а не нормами про договір зберігання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття договору "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 2. § 1. Перевезення
  поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 4. § 5. Доручення
  договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх навичок і
 5. § 6 . Комісія
  договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 6. § 8. Довірче управління майном
  договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 7. § 9. Комерційна концесія
  поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
 8. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  поняття про неї набагато ширше поняття про договір (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258). Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича,
 9. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про форму та реквізити
 10. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  поняттям по відношенню до поняття договору. Крім того, норми про форму договорів містяться і в тих главах Цивільного кодексу, які присвячені окремим видам договорів (частина друга Кодексу). У законодавстві розрізняються усна і письмова форма угод. У свою чергу, письмова форма угод ділиться на просту письмову форму і нотаріальну форму. Інший раз виявлення волі зовні
© 2014-2022  yport.inf.ua