Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Спеціальні підстави припинення договору комерційної концесії

. Спеціальні підстави припинення договору поділяються на дві групи: обставини, пов'язані з правосуб'єктністю сторін договору, та обставини, пов'язані зі статусом виняткових прав на об'єкти, що входять в предмет договору.
До першої категорії належать випадки банкрутства або ліквідації однієї із сторін, а якщо користувачем є фізична особа, то також: 1) припинення статусу підприємця або 2) його смерть і відсутність у спадкоємців статусу підприємця на момент закінчення строку на прийняття спадщини.
Стосовно до другої категорії дію виняткових прав на більшість об'єктів інтелектуальної власності обмежене граничним терміном. Втім, навіть протягом цього терміну їх підтримку в силі обумовлено виконанням певних формальностей, наприклад щорічною сплатою державного мита. Крім того, виключні права правовласника можуть припинитися з інших підстав, не залежних від волі правовласника, як то: втрата товарним знаком розрізняльної здатності, анулювання патенту або товарного знака, судове рішення про визнання власником патенту чи товарного знака іншої особи і т.д. Таким чином, у складі наданого користувачеві комплексу виключних прав можуть відбутися зміни. Наслідки таких змін для долі договору залежать від виду об'єкта прекратившихся прав.
У разі припинення прав на товарний знак договір комерційної концесії автоматично припиняється, якщо тільки припинилося право не буде замінено новим аналогічним правом * (916). Доля договору в цьому випадку знаходиться в руках правовласника, так як надання аналогічного права залежить цілком від його розсуду.
Можливим підставою дострокового припинення договору може служити припинення права на комерційне позначення c заміною його на інше аналогічне право (зміна бренду). Стаття 1039 ЦК передбачає на цей випадок спеціальні наслідки, вигідні користувачеві, у якого виникає аналогічне право відносно нового комерційного позначення правовласника. За замовчуванням договір продовжує діяти щодо нового комерційного позначення, проте користувач (але не правовласник!) Має право вибору: він може як прийняти нове комерційне позначення правовласника, так і вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Що ж до припинення інших прав, які входять у предмет договору, наприклад патенти на винаходи, ліцензії на використання відомостей, що становлять секрети виробництва, тощо, то такі події служать підставою для зміни договору, але не для його припинення. Договір комерційної концесії продовжує діяти, за винятком положень, що відносяться до припинилося право. Користувач має право вимагати пропорційного зменшення належних правовласнику виплат, тобто примусового зміни договору. Новий розмір виплат може бути встановлений за угодою сторін, а в разі, якщо така угода не буде досягнуто, спір вирішується судом.
Від обговорювалися випадків припинення правової охорони об'єкта виключних прав слід відрізняти перехід виключного права третій особі. Універсальне або сингулярне правонаступництво на стороні правовласника не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Новий правовласник стає стороною цього договору в частині прав та обов'язків, що відносяться до перейшов виключного права (ст. 1038 ЦК), в тому числі він зобов'язаний вжити заходів до підтримання в силі охорони відповідних об'єктів інтелектуальної власності * (917).
Якщо припинення права протягом терміну дії договору викликано неналежними діями правовласника - несплатою щорічного мита, відмовою від продовження реєстрації товарного знака тощо, - останній ризикує бути притягнутим до договірної відповідальності перед користувачем.
Дострокове розірвання договору комерційної концесії, укладеного із зазначенням терміну, а також розірвання договору, укладеного без зазначення строку, підлягають реєстрації в порядку, встановленому п. 2 ст. 1028 ЦК. До такої реєстрації договір залишається в силі.
Після розірвання договору користувач зобов'язаний припинити використання наданих йому об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, виключити зі свого власної назви (зареєстрованого фірмового найменування) елементи, які є подібними або повністю або частково збігаються з комерційним позначенням або товарним знаком правовласника.
Спеціальні приписи закону щодо долі договорів комерційної субконцесії у разі дострокового припинення основного договору концесії або відмови від договору, укладеного без зазначення строку, обговорюються нижче.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спеціальні підстави припинення договору комерційної концесії "
 1. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  спеціальні наслідки, вигідні користувачеві, у якого виникає аналогічне право відносно нового комерційного позначення правовласника. За замовчуванням договір продовжує діяти щодо нового комерційного позначення, проте користувач (але не правовласник!) Має право вибору: він може як прийняти нове комерційне позначення правовласника, так і зажадати
 2. 7. Поновлення, зміна та припинення договору
  спеціальні правила про підстави, порядок і способи розірвання договору комерційної концесії. Тому правильним буде висновок про те, що дію гол. 29 ГК, яка містить загальні норми про зміну і розірвання всякого цивільно-правового договору, в рівній мірі поширюється на правовідносини, пов'язані як із зміною, так і з розірванням договору комерційної концесії. Дане
 3. § 9. Комерційна концесія
  спеціальними вимогами до характеру діяльності учасників з використання комплексу виключних прав. Характер цієї діяльності дозволяє виділити ще одну важливу особливість договору комерційної концесії, а саме, його підприємницьку спрямованість, що виявляється з цілей надання комплексу прав користувачеві. Даний комплекс передається правовласником не просто для
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  спеціальних правил, встановлених для Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 448 відповідних видів і підвидів зобов'язань. Так, згідно зі ст. 866 ЦК у випадках невиконання або неналежного виконання доручення клієнта комерційний банк несе перед ним відповідальність на підставах і в розмірах, передбачених
 5. § 2. Предмет цивільного права
  спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Цивільне законодавство, - йдеться в абз. 1 п. 1 ст. 2 ЦК, - визначає правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності та
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  спеціально-цивільних (підприємницьких) відносин, де вони відомі як звичаї ділового обороту (див. ст. 5 ЦК) . Пряме визнання як форми права правовий звичай має в міжнародне право (див. абз. 1 п. 1 ст. 1186 ЦК). Галузева особливість цивільного (приватного) права полягає в тому, що відносини регулюються тут не тільки нормами цивільного права (тобто на
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила встановлені законом щодо угод,
 8. § 2. Види цивільно-правових договорів
  спеціальними суб'єктами, на яких вказує законодавець (наприклад, банківські, кредитні або страхові організації). До відносин, що випливають з непойменовані договорів, застосовуються в першу чергу ті норми, які сформулювали самі сторони; в разі відсутності відповідних договірних норм - норми Цивільного кодексу, що регулюють подібні договірні типи, потім - загальні норми
 9. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  спеціальні приписи, згідно з якими тим чи іншим конклюдентною діям надається правове значення з точки зору їх спрямованості на укладення договору. Так, річ, ввірена працівникам готелю або вміщена в готельному номері чи іншому призначеному для цього місці, вважається переданою на зберігання готелі (п . 1 ст. 925 ЦК). В якості дій, спрямованих на укладення
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спеціальні договори авіатранспортних підприємств та ін.) , б) що делегують, уповноважують одних осіб для вчинення певних дій від імені інших (видача та відкликання довіреності, обрання делегатів кооперативної організації для участі в роботі вищого кооперативного органу); в) контрольні, що дозволяють одному суб'єкту цивільних правовідносин контролювати іншого (контроль
© 2014-2022  yport.inf.ua