Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття меж здійснення цивільних прав

Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав - це окреслені законом межі діяльності уповноважених осіб з реалізації можливостей, що становлять зміст даних прав.
Здійснення суб'єктивних прав має часові межі. Законодавством встановлюються строки, протягом яких може бути здійснено або захищене те чи інше право (докладніше див гол. 17 томи I цього підручника).
Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав можуть встановлюватися правилами про неприпустимість тих чи інших способів здійснення. Так, забороняється безгосподарне поводження з належним громадянину на праві власності майном, що має значну історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність для суспільства. Наймачеві житлового приміщення в багатоквартирному будинку забороняється використовувати його тими способами, які могли б ускладнити здійснення аналогічного права користування іншими мешканцями будинку, і т.д.
Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав можуть витікати з заборон, що встановлюють неприпустимість порушення певної форми і процедури здійснення суб'єктивних цивільних прав. Наприклад, забороняється відчуження майна громадян, що знаходиться у спільній частковій власності, з порушенням права переважної купівлі; заставу нерухомості без додання заставної угоді нотаріальної форми і подальшої державної реєстрації угоди і т.п.
Межі здійснення цивільних прав ясно видно в заборонах використання права для досягнення соціально шкідливих цілей. Найбільш яскраво це виявляється в забороні угод, скоєних в цілях, які суперечать основам правопорядку та моральності, які посягають на публічні інтереси. Наприклад, подібне має місце при здійсненні угоди з виготовлення та збуту наркотичних речовин, бойових озброєнь і т.д.
Зі сказаного випливає, що головним правовим засобом встановлення меж здійснення суб'єктивних цивільних прав є законодавчі заборони на суспільно шкідливі способи, форми, засоби і цілі здійснення цих прав. Завдяки цим заборонам стає ясним соціальне призначення (цілі) того чи іншого суб'єктивного цивільного права. Отже, коли суб'єктивні права здійснюються у відповідності зі своїм призначенням, можна говорити про законність здійснення прав. Законність передбачає дотримання уповноваженою суб'єктом законодавчо встановленого порядку здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків і використання при цьому допускаються способів і засобів.
Правові приписи, що містять заборони, що визначають межі здійснення прав, вельми різноманітні. Дійсний зміст таких заборон можна виявити, проаналізувавши вплив на формування меж здійснення цивільних прав:
а) норм моральності;
б) вимоги розумності і сумлінності поведінки суб'єктів;
в) цілей (призначення) права, суб'єктивного цивільного права зокрема.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття меж здійснення цивільних прав "
 1. § 2. Межі здійснення цивільних прав
  поняття ставилося деякими авторами під сумнів * (608), його існування слід визнати теоретично виправданим. Зловживання правом являє собою особливу цивільне правопорушення. Основна його специфіка полягає в тому, що дії порушника формально спираються на належне йому право, однак при конкретній його реалізації вони набувають таку форму і характер, що це призводить
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 3. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 4. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 5. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 6. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 7. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства . Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче суспільство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 9. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 10. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
© 2014-2022  yport.inf.ua