Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право. Підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 5. Право приватної власності на майно селянського (фермерського) господарства: суб'єкти та об'єкти права приватної власності


Правовий режим майна фермерського господарства регулюється главою третьою Закону.
У першу чергу Закон визначає склад майна фермерського господарства. До майна фермерського господарства належать: земельна ділянка, господарські та інші будівлі, меліоративні та інші споруди, продуктивна і робоча худоба, птиця, сільськогосподарські й інші техніка та обладнання, транспортні засоби, інвентар та інше необхідне для здійснення діяльності фермерського господарства майно.
При цьому Закон встановлює загальне правило, згідно з яким майно фермерського господарства належить його членам на праві спільної власності, якщо угодою між ними не встановлено інше.
Володіння і користування майном здійснюється членами господарства спільно. При цьому порядок здійснення таких прав на майно визначається угодою, укладеною між членами фермерського господарства. В угоді має бути визначений і порядок розпорядження майном фермерського господарства.
Оскільки господарство в цивільному обороті виступає як самостійного суб'єкта, то його інтереси представляє глава господарства. Він же здійснює і розпорядження майном фермерського господарства, діючи при цьому в інтересах самого господарства. По угодах, укладених главою фермерського господарства в інтересах фермерського господарства, відповідає саме фермерське господарство своїм майном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Право приватної власності на майно селянського (фермерського) господарства: суб'єкти та об'єкти права приватної власності "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі
 2. § 2. Правовий режим речей
  право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 155 об'єктом загальногромадянського обороту і його правовий режим підпорядковується правилам загальногромадянського законодавства про речові права. Однак, якщо той же суб'єкт - некомерційна організація відповідно до своєї спеціальноюправоздатність включається в комерційну діяльність,
 3. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  правовим забезпеченням, яке до того ж безнадійно відстало, не встигаючи цілком охопити реально Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 5 йдуть в цій області процеси. Насамперед, дуже довго і важко в науці та законодавстві «народжувалося» поняття приватизації. Як до Закону РРФСР «Про приватизацію державних
 4. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  правовій доктрині переважаючим є більш широке тлумачення поняття сільськогосподарської діяльності. В якості такої визнається будь-яка діяльність сільськогосподарських організацій і громадян, пов'язана з виробництвом продовольства [1]. При здійсненні сільськогосподарської діяльності виникають різноманітні та взаємопов'язані між собою стосунки. Одні з них - традиційна
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  правових форм, передбачених чинним законодавством. Тут застосовуються різні моделі організації господарської діяльності та управління нею. В аграрному секторі представлені як специфічні тільки для нього форми організації підприємницької діяльності (наприклад, сільськогосподарські кооперативи та селянські господарства), так і аналогічні тим, які широко використовуються
 6. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  правового регулювання та віднесеної до ведення цивільного законодавства (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а право на її здійснення - один з елементів змісту правоздатності громадянина (ст. 18 ГК) * (190). Громадяни, які працюють за трудовим договором, не є підприємцями, оскільки їх діяльність не містить необхідних ознак. Набагато більше підстав вважатися підприємцями і
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  правопорядков норм про право приватної власності на землю. Норми про приватної власності на землю закріпила Конституція РФ 1993 р., вказавши, що "земля та інші природні ресурси можуть перебувати у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності" (ст. 9). У результаті було усунуто, що не виправдало себе панування виключної державної власності на землю.
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум проомніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
 9. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле і в один і той же момент, якщо законом не встановлено інше (п. 1 ст. 1110 та ст. 1111 ЦК). Успадкування, таким чином, - правонаступництво за участю на стороні правопредшественника (праводателя) померлого. З успадкуванням зв'язуються зміна правовласника і перехід права (в тому числі зміна власника і перехід права
 10. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  правосубъектных организациях. Ответ на него зависит от самой организации и особенностей ее устройства (организационно-правовой формы). В тех организациях, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные, благотворительные и иные фонды - п. 3 ст. 48 ГК), а иногда в которых они не имеют и самого членства (ст. 118 ГК), вопроса о наследовании не
© 2014-2022  yport.inf.ua