Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова- Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення (ст. 215? КК).

Основним об'єктом є суспільні від-носіння, пов'язані з постачанням споживачів джерелами життєзабезпечення. Додатковим об'єктом виступають життя і власність, а також нормальна діяльність установ і організацій. До предмета даного злочину належать об'єк-екти життєзабезпечення, під якими розуміються будівлі, со-оружения, пристрій і (або) їх комплекс, призначені для вироблення, зберігання, передачі, накопичення та транспортування електроенергії, тепла, води, газу, зв'язку (електростанції, лінії електропередач, водоочисні станції, газопроводи). До дру-гим об'єктам життєзабезпечення можна віднести, наприклад, очі-стітельной споруди, об'єкти вентиляції.
З об'єктивної сторони злочин полягає в вдосконалення-шении однієї з таких дій: а) руйнування - порушення-ня конструктивної цілісності об'єкта життєзабезпечення, в результаті якого зазначений об'єкт припиняє своє физи-чеський існування; б) ушкодження - порушення конструк-тивної цілісності об'єкта життєзабезпечення, при якому він може бути відновлений; в) інші дії, які хоч і не порушують фізичної цілісності об'єкта життєзабезпечення, але призводять до неможливості його експлуатації, наприклад уст-ройство завалів, затоплення.
Розглядається злочин вважається закінченим з мо-
мента вчинення будь-якого із зазначених дій.
Суб'єктивна сторона передбачає прямий умисел. Обовяязково є мотив - корисливі або хуліганські спонукання-ня. Відсутність зазначених спонукань виключає можливість

кваліфікації руйнування або пошкодження об'єкта жізнеобес-печення за ст. 215? КК і в такому випадку діяння надолужити кваліфікованим за ст. 167 КК.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікованим видом розглядуваного злочину виступає його вчинення групою осіб за попередньою згор-вору або особою з використанням свого службового становища.
Особливо кваліфікуючою ознакою аналізованого Престо-ння є настання смерті людини, психічний від-носіння до якої виражено у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення (ст. 215? КК). "
 1. Стаття 281. Диверсія Коментар до статті 281
  приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення (ст. 215.2 КК РФ), приведення в непридатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і газопроводів (ст. 215.3 КК РФ), знищення або пошкодження лісів (ст. 261 КК РФ), приведення в непридатність транспортних засобів (ст. 267 КК РФ), умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 346 КК
 2. 2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
  приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення (ч. 1, 2 ст. 215.2 КК); розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин (ч. 1 ст. 221 КК); незаконне придбання, передача, збут , зберігання, перевезення, або носіння, або виготовлення зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв і незаконне виготовлення зброї, а також неналежне
 3. 6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил безпеки
  приведенню відповідного об'єкта життєзабезпечення в непридатний для експлуатації стан. У диспозиції статті не вказується вичерпний перелік способів вчинення даного злочину. Поряд із звичайним руйнуванням (повним припиненням фізичного існування об'єкта) і пошкодженням (частковим порушенням фізичного обсягу) об'єктів життєзабезпечення цілком допустимо й інший спосіб
 4. Стаття 167. Умисні знищення або пошкодження майна Коментар до статті 167
  приведення його у повну непридатність. Знищене майно не підлягає відновленню. Воно не може бути використано за призначенням. Під пошкодженням розуміється заподіяння шкоди речі, істотно зменшує її споживчу вартість. Пошкодження майна передбачає можливість його використання в пошкодженому вигляді і (або) можливість його відновлення до колишнього стану. Значний
 5. Стаття 215.2. Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення Коментар до статті 215.2
  приведення іншим способом в непридатний для експлуатації стан об'єктів енергетики, електрозв'язку, житлового та комунального господарства або інших об'єктів життєзабезпечення. Об'єктами енергетики та електрозв'язку є атомні, тепло-і електростанції, лінії електропередачі, об'єкти інженерної інфраструктури. До об'єктів житлово-комунального господарства належать житловий фонд, готелю (за
 6. 7. Злочини, що посягають на економічну безпеку і обороноздатність Росії
  приведення в непридатність транспортних засобів і шляхів сполучення (ст. 267 КК) та ін При вчиненні диверсії за завданням іноземної держави, іноземної організації або їх представників скоєне кваліфікується за сукупністю ст. 275 (державна зрада) і ст. 281 КК . Певну схожість має диверсія з таким злочином проти громадської безпеки, як тероризм (ст. 205
 7. § 1. Поняття та юридичне значення об'єкта злочину
  приведення у негідника-ність об'єктів життєзабезпечення, приведення в непридатність неф-тепроводов, нафтопродуктопроводів і газопроводів і диверсія (ст. 167, 205, 2152, 2153 і 281 КК) та ін 1 Див: Каіржанов Є.К. Інтереси трудящих і кримінальний закон. Алма-Ата , 1973. С.47; Він же. Основні теоретичні проблеми об'єкта кримінально-правової охорони в СРСР. Автореф. дисс ... докт. юрид. наук. Київ, 1975.
 8. Терористичний акт (ст. 205 КК).
  приведенням у непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), умисним знищенням або повре-ждения майна (ст. 167 КК). Їх відмінність у тому, що вони на-носять збиток іншим об'єктам, іншим суспільним відносинам і в різній спрямованості суспільно небезпечного діяння. тероризмом від диверсії відрізняється за цілями: мета тероризму - порушення громадської безпеки,
 9. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  приведення у негідника-ність об'єктів життєзабезпечення (ст. 2152 КК), приведення в НЕ-придатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і газопроводів (ст. 2153 КК) та ін Окремі злочини скоюються тільки шляхом бездіяльності: недбале зберігання вогнепальної зброї (ст. 224 КК), ненадання капітаном судна допомоги потерпілим бід-ствие (ст. 270 КК). Інші злочини можуть бути вчинені як в
 10. алфавітно-предметний покажчик
  непридатність нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, газопроводів - 215.3. Притягнення до кримінальної відповідальності: 299. Вирок: 295, 296, 298, 305, 312, 315. Приготування до злочину: 29, 30, 34, 66 . Заклики: 205.2, 212, 280, 354. Примусове спостереження і лікування: 99 - 101. Примусові заходи медичного характеру: 21, 22, 81, 97 - 99, 102 - 104; п. м. виховного
© 2014-2022  yport.inf.ua