Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

7. Походження права, взаємозв'язок права і держави


Право як соціальний інститут виникло практично разом з державою, оскільки багато в чому вони покликані забезпечувати ефективність дії один одного. Право організовує політичну владу і виступає найчастіше засобом проведення політики конкретної держави.
Держава, в свою чергу, встановлює, застосовує і гарантує юридичні норми, органи держави стають основними структурами, контролюючими виконання правових приписів і реалізують у разі їх порушення відповідні юридичні санкції. За допомогою права держава виражає свої веління в якості загальнообов'язкових. Причини виникнення права схожі з причинами виникнення держави. Спочатку зароджувалися елементи права, окремі правові ідеї та принципи, правові норми і правовідносини. Потім вони складалися в єдину і внутрішньо узгоджену правову систему конкретного суспільства. Право спочатку виражало інтереси економічно панівних класів. Кожне стан мало різне правове становище, різні права та обов'язки, привілеї та обмеження, і відповідно несло різні покарання за скоєні порушення.
Поступово правові норми почали оформлятися письмово для загального відома.
Формальна визначеність права - його найважливіший ознака, без якого права бути не може в принципі.
Правові норми складалися переважно трьома основними шляхами:
1) переростання первісних звичаїв у норми звичаєвого права і санкціонування їх у цьому зв'язку силою держави;
2) правотворчеством держави, яке виражається у виданні спеціальних документів, що містять юридичні норми, - нормативних актів (законів, указів, постанов і т. п.); 3) створення судового права, яке складається з конкретних рішень, прийнятих судовими органами і одержують характер зразків для вирішення інших аналогічних справ. На процес виникнення і розвитку права також мало вплив безліч різних чинників, специфіка географічних, культурно-історичних та інших обставин. Зокрема, на Сході, де вельми велика роль традицій, звичаїв, релігії, право виникло під їх сильним впливом. Основними джерелами права тут виступають морально-релігійні погляди і норми (ідеї Конфуція в Китаї, Закони Ману в Індії, Коран в мусульманських країнах і т. п.). У Європі ж, крім звичаїв, все більше заявляли про себе правотворчість державних органів (законодавчі акти) і судове право (прецеденти).
У сучасній літературі вказується на три можливі моделі у взаємовідносинах держави і права:
1) тоталітарна (держава вище права і їм не пов'язано);
2) ліберальна (право вище держави);
3) прагматична (держава створює право, але пов'язано їм).
Перша модель для Росії не підходить, друга - висловлює скоріше бажане, третя (також за своєю суттю ліберальна) - ближче до нинішніх реальностям.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Походження права, взаємозв'язок права і держави "
 1. 9. Походження права, взаємозв'язок права з державою
  походження права є спірним. Існує ряд теорій, пов'язаних із зазначеними проблемами, а саме: 1. Теорія природного права (Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев). Прихильники даної теорії виділяли два самостійних терміна: право, яке існує незалежно від держави, має природний характер, і закон, який прийнятий державою і штучно їм створений. Так як право
 2. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  походженням і природі домагання жителів на самостійне і під свою відповідальність вирішення питань місцевого значення. Місцеве самоврядування як елемент народовладдя - це право населення на здійснення публічної влади. Чи можна місцеве самоврядування розглядати одночасно і як обов'язок громадян? Відповідно до традиційного для теорії права підходом це неможливо,
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  походження товару, обліком та реєстрацією виконаних науково-дослідних розробок. Згідно ч. 2 ст. 138 ГК використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, які є об'єктом виключних прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правовласника. Тому охорона прав та інтересів підприємця - власника об'єктів
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  походження "даного права передбачає неможливість населення відмовитися від нього по своїй волі (так само як і з примусу держави). На підтвердження цієї позиції можна навести, наприклад, той факт, що Конституційний Суд визнав невідповідними Конституції Російської Федерації, її ст. ст. 3 (ч. 2), 12, 32 (ч. 2), 130, 131, 133 положення п. 3 та п. 4 ст. 81 Статуту (Основного Закону)
 5. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  походження, формуються на принципах виборності на місцях. Держава зобов'язана забезпечити суб'єктам самоврядування можливість реалізації ними своїх повноважень. Прихильником цієї теорії був Г. Еллінек, в Росії окремі її положення розробляв Б.Н. Чичерін. Політична теорія самоврядування (окремі дослідники, наприклад Л.А. Веліхов, виділяють її в якості самостійної)
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  походження товару "(з ізм. та доп.) / / Відомості РФ. 1992. N 42. Ст. 2322. Фірми юридичних осіб, які не відповідають правилам § 1 гл. 76 ГК, підлягають приведенню у відповідність з цими правилами при першому після 1 січня 2008 р. зміни їх установчих документів (ст. 14 Закону про введення в дію Частини четвертої ЦК). * (210) Див: ФЗ від 3 листопада 2006 р. N 174-ФЗ "Про автономні установи"
 7. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  походження товару, не можуть відчужуватися у звичайному режимі. Тому більш правильним є не штучний поділ так званих інтелектуальних прав на особисті та майнові, а відмова від їх жорсткого підрозділи законом на зазначені види, оскільки від такого поділу більше шкоди, ніж користі. Якщо метою введення в законодавство поняття "виключне право" було створення умов для
 8. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  походження їх з тієї чи іншої сім'ї. Однак жодної ознаки сім'ї, окрім, мабуть, того, що її члени пов'язані один з одним особистими немайновими і майновими правами і обов'язками, в розглянутій нормі не міститься. Тим часом сім'я як певна спільність людей, безумовно, володіє особливими рисами, які відрізняють її від інших соціальних утворень. Особливість сімейного
 9. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  походженням (ст. 1147 ЦК), гарантія обов'язкової частки необхідним спадкоємцям (ст. 1149 ЦК), спадкування частки у спільній власності подружжя (ст. 1150 ЦК). Заключна - 65-я - глава забезпечує особливий правовий режим спадкування прав участі (членства) в юридичних особах (ст. 1176, 1177 ЦК), підприємства (ст. 1178 ЦК), майна члена селянського (фермерського) господарства (ст. 1179
 10. 1.1. Історія становлення та розвитку авторського права і суміжних прав
  походження товарів "; Закон Російської Федерації від 23 вересня 1992 року N 3523-1" Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних "; Закон Російської Федерації від 9 липня 1993 року N 5351-1" Про авторське право і суміжні права "та
© 2014-2022  yport.inf.ua