Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розголошення відомостей про заходи безпеки, применяе-екпортувати відносно посадової особи правоохоронного чи контролюючого органу (ст. 320 КК).

Безпосередній об'єкт - суспільні відносини, що складаються в процес-се забезпечення конфіденційності відомостей про заходи-пеки посадових осіб правоохоронних і контролюючих

органів, а також їх близьких. Предмет - відомості про заходи без-ки, які застосовуються у відношенні вищевказаних осіб або їх близьких.
В якості потерпілих можна виділити кілька катего-
рий осіб, до яких застосовуються заходи безпеки: а) повинно-стное особа правоохоронного органу; б) посадова особа контролюючого органу ; в) їхні близькі. Ці поняття були рас-дивимося стосовно складу злочину, передбачений-ного ст. 318 КК.
Відповідно до ст. 5 Федерального закону від 20 квітня
1995 р. № 45-ФЗ «Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів» 1 захист життя і здоров'я, збереження майна посадових осіб пра-воохранітельних і контролюючих органів забезпечується, з урахуванням конкретних обставин, наступними заходами без-ки: 1) особиста охорона, охорона житла і майна; 2) ви-дача зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та опо-вещеніе про небезпеку; 3) тимчасове приміщення в безпечне місце; 4) забезпечення конфіденційності відомостей про захищається екпортувати особах; 5) переведення на іншу роботу (службу), зміна місця роботи (служби) або навчання; 6) переселення на інше ме-сто проживання; 7) заміна документів, зміна зовнішності.
Об'єктивна сторона злочину характеризується преда-ням розголосу відомостей про зазначені заходи безпеки. При цьому відомості стають надбанням хоча б однієї особи, що не має права на ознайомлення з ними. Оголошено можливо будь-яким способом: усно, письмово; особисто, анонімно; в пуб-особистому виступі, в розмові і т.п. Стороннім вважається будь-яка особа, яка не має права знайомитися з відомостями зазначеного характеру. Видається, що за змістом закону і з урахуванням мети розголошення відомості передаються заинтересо-ванним особам, які мають можливість їх використовувати і тим самим перешкодити діяльності посадової особи відповідних органів.
Склад злочину формальний, воно вважається закінченим
з моменту, коли відомості стали надбанням сторонньої особи.
1 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; СПС КонсультантПлюс.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Обов'язковою ознакою є мета перешкодити службової діяльності посадової особи правоохоронного чи контролюючого органу, під якою розуміється прагнення винного перервати або припинити та-кую діяльність.
Суб'єктом розголошення відомостей про заходи безпеки мо-же бути тільки особа, яка досягла віку 16 років, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку зі служ-ної діяльністю. До осіб, яким ці відомості довірені, належать ті, хто безпосередньо забезпечують заходи з безпеки - працівники спеціальних охоронних служб, що входять у структуру МВС, ФСБ, податкової поліції, військових частин. До осіб, яким ці відомості стали відомі по служ-бе, відносяться ті, кому вони доступні в силу займаного служеб-ного положення: працівники прокуратури, ОВС, керівники і службовці адресних бюро, паспортних служб і т.п.
Кваліфікуючим ознакою складу є настання тяжких наслідків у результаті розголошення відомостей про заходи безпеки посадової особи правоохоронного чи контролюється органу. Під тяжкими наслідками слід по-приймати заподіяння шкоди здоров'ю або вбивство потерпілого, знищення чи пошкодження її майна, прийняття непра-восудного вироку в результаті неправомірного впливу на суддю, яке виявилося можливим внаслідок розголошення інформації про заходи його безпеки і т.п.
Психічне ставлення винного до настання тяжких наслідків характеризується необережною формою вини у вигляді легкодумства або недбалості.
Якщо тяжкі наслідки заподіюються навмисне, то дію-вия винного є пособництвом у злочині (у при-підпорядкуванні шкоди здоров'ю, вбивстві, знищенні або поврежде-ванні майна тощо) у формі передачі інформації .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розголошення відомостей про заходи безпеки, применяе-екпортувати відносно посадової особи правоохоронного чи контролюючого органу (ст. 320 КК). "
 1. 10.3.2. Федеральна служба судових приставів
  Відповідно до Указу Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. № 1316 «Питання Федеральної служби судових приставів», що узаконював Положення про неї, підвідомча Міністерству юстиції РФ Федеральна служба судових приставів (далі - ФССП Росії) вважається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання судових
 2. Стаття 311. Розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді та учасників кримінального процесу Коментар до статті 311
  Основним об'єктом злочину є інтереси правосуддя. В якості додаткового об'єкта виступає безпеку суддів, учасників кримінального процесу та їх близьких. Суспільна небезпека розглядуваного злочину полягає в тому, що в результаті розголошення вживані заходи безпеки втрачають ефективність, учасники кримінального процесу стають вразливими для будь-якого
 3. Стаття 320. Розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні посадової особи правоохоронного чи контролюючого органу Коментар до статті 320
  Основним об'єктом злочину є нормальна діяльність органів управління. Додатковий об'єкт - безпеку посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів, а також їх близьких. Суспільна небезпека розглядуваного злочину полягає в тому, що в результаті розголошення вживані заходи безпеки втрачають ефективність, зазначені вище суб'єкти стають
 4. Стаття 7. Права та обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
  1. Коментована стаття передбачає права і закріплює обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном (вказівка на права таких організацій включено Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ, яким і введено в дану статтю перше з положень, що передбачають ці права , йдеться про новий п. 11). Відкриває дану статтю пункт,
 5. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 Перерахованими у цій статті, так само як іншими правами поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади користуються співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Вимога, про який йдеться в п. 1 ст. 13 коментованого Федерального закону, може бути як письмовим, так і усним. 1.2. Для
 6. Коментар до статті 13.14
  1. Згідно ст. 10 Федерального закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" державні інформаційні ресурси РФ є відкритими і загальнодоступними. Виняток становить документована інформація, віднесена законом до категорії інформації з обмеженим доступом. Документована інформація з обмеженим доступом за умовами її правового режиму поділяється на
 7. Коментар до статті 17.13
  1. За змістом цієї статті маються на увазі органи державної влади, що здійснюють правоохоронні та (або) контролюючі функції. Згідно ст. 1, 2 Федерального закону від 20 квітня 1995 р. N 45-ФЗ "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" (в ред. Федерального закону від 30 червня 2003 р. N 86-ФЗ) забезпечення державного захисту
 8. Стаття 29. Обмеження, обов'язки та заборони, пов'язані зі службою в поліції
  Коментар до статті 29 січня. Стаття, що встановлює обмеження, обов'язки і заборони, пов'язані зі службою в поліції. У цьому відношенні насамперед необхідно відзначити, що, відтворюючи та деталізуючи правові позиції, висловлені в Постанові КС Росії від 6 червня 1995 р. N 7-П і Визначенні КС Росії від 21 грудня 2004 р. N 460-О (див. коментар до ст. 35 Закону), КС Росії в
 9. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 січня. Коментована стаття передбачає права поліції. У пояснювальній записці до проекту коментованого Закону зазначалося, що права поліції максимально конкретизовані; виключені деякі норми, що не мають чіткого юридичного змісту і дозволяють довільно (без необхідних підстав, належної процедури і дотримання певних термінів) обмежувати права
 10. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  Теppоpізм (ст. 205 КК). Як наголошується в Концепції національної безпеки Російської Федерації, затвердженої Указом Президента РФ від 17 грудня 1997 р. N 1300 (в ред. Указу від 10 січня 2000 р. N 24): "У багатьох країнах, у тому числі в Російській Федерації, різко загострилася проблема тероризму, що має транснаціональний характер і загрожує стабільності у світі, що обумовлює
© 2014-2022  yport.inf.ua