Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Дезорганізація діяльності установ, забезпечую-щих ізоляцію від суспільства (ст. 321 КК).

Основним безпосереднім об'єктом виступає нормальна діяльність уста-нов, забезпечують ізоляцію від суспільства. Додатковим безпосереднім об'єктом - фізична недоторканність

засудженого до покарання, пов'язаного з ізоляцією від суспільства, особистість співробітника місця позбавлення волі або тримання під вартою і його близьких.
Установи, що забезпечують ізоляцію від суспільства, - це місця позбавлення волі і місця ув'язнення під варту. За змістом ст. 321 КК під місцями позбавлення волі слід розуміти виправні установи, виконують покарання у вигляді арешту і позбавлення волі як на певний строк, так і довічне. До них відносяться арештні будинки, колонії загального, суворого і особливого режиму, лікувально-виправні установ ня, виховні колонії, тюрми, а також слідчі ізолятори щодо засуджених, залишених для виконан-ня робіт з господарського обслуговування. Місцями содер-жания під вартою підозрюваних і звинувачених є: а) слідчі ізолятори кримінально-виконавчої системи Мін'юсту Росії, б) слідчі ізолятори органів Федераль-ної служби безпеки; в) ізолятори тимчасового утримання підозрюваних і звинувачених органів внутрішніх справ; г) изоля-тори тимчасового утримання підозрюваних і звинувачених По-граничних військ Російської Федерації; д) установи кримінально-виконавчої системи Мін'юсту Росії, виконуючі кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі. У випадках, коли підозрюваний затримується (відповідно до КПК РФ) капі-таном морського судна, що знаходиться в далекому плаванні, або начальником зимівлі в період відсутності транспортних зв'язків, він міститься в приміщенні, яке визначено зазначеною посадовою особою і пристосоване для цих цілей.
До числа потерпілих відносяться: а) співробітник місця позбавлення волі або місця утримання під вартою; б) його близькі; в) засуджений. Співробітник місця позбавлення волі - це особа, яка має спеціальне звання співробітника кримінально-виконавець-ної системи. Співробітник місця утримання під вартою - особа, яка має спеціальне звання. Засуджений - особа, в від-носінні якого винесено обвинувальний вирок суду, всту-пив у законну силу. За змістом закону мається на увазі осу-ждения до покарання, пов'язаного з ізоляцією від суспільства.
Об'єктивна сторона злочину, відповідальність за кото-
рої передбачена у ч. 1 ст. 321 КК, характеризується застосуванням

насильства, не небезпечної життя або здоров'я засудженого чи погрозою застосування насильства. Зміст цих понять аналогічно даним поняттям стосовно до ст. 318 КК.
Суб'єктивна сторона виражається у вигляді прямого умислу. Крім того, обов'язковими альтернативними ознаками суб'єктів незалежно єктивні сторони є або мета перешкодити справно-лению засудженого, або мотив помсти за вчинений засудженим сприяння адміністрації установи або органу кримінально-виконавчої системи. Виправлення засудженого - процес формування у нього шанобливого ставлення до людини, об-ществу, праці, норм, правил і традицій людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки (ст. 9
ДВК РФ). За змістом аналізованої норми під адміністрацією установи або органу кримінально-виконавчої системи сле-дует розуміти адміністрацію установ та органів, які забезпечують-вающих ізоляцію від суспільства. Сприяння адміністрації вказаних установ - це, наприклад, участь у самодіяльних організаціях засуджених, повідомлення про порушення вимог режиму відбування покарання іншими засудженими.
Суб'єкт спеціальний - засуджений, що міститься в міс-
тах позбавлення волі, досяг віку 16 років.
Об'єктивна сторона складу злочину, передбачений-ного ч. 2 ст. 321 КК, полягає в застосуванні насильства, що не небез-ного для життя чи здоров'я, або загрозу застосування насильства по відношенню до співробітника місця позбавлення волі або місця ув'язнення під вартою. Необхідною ознакою є на-відмінність зв'язку між вчиненим діянням і службової діяч-ністю перелічених осіб.
У частині 3 ст. 321 КК передбачаються, по суті, самостійно-вальний складу злочину (в частині застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я) і кваліфікуюча ознака (у частині здійснення злочину організованою групою).
Об'єктивна сторона складу злочину, передбачений-ного ч. 3 ст. 321 КК, виражається в застосуванні насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого. Зміст поняття на-сілія, небезпечного для життя чи здоров'я, аналогічно даному поняттю стосовно до ст. 318 КК.

Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. За змістом закону обов'язковими альтернативними при-знаками суб'єктивної сторони злочину, відповідальність за яке передбачена у ч. 2 статті, є або мета вос-перешкоджати службової діяльності співробітника місця лише-ня волі або місця утримання під вартою, або мотив помсти за таку діяльність.
Суб'єктом злочину може бути: а) засуджений, отби-вающий покарання у місцях позбавлення волі; б) підозрюваний чи обвинувачений, який перебуває під вартою. Вік настання кримінальної відповідальності - 16 років.
Кваліфікуючою ознакою злочину є вдосконалення-
шення діяння організованою групою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дезорганізація діяльності установ, забезпечую-щих ізоляцію від суспільства (ст. 321 КК). "
 1. Стаття 321. Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства Коментар до статті 321
  дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства, мова може йти тільки про засуджених, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі (на певний строк або довічне позбавлення волі). Слід зазначити, що ст. 321 КК РФ не встановлено відповідальність за застосування насильства щодо інших категорій осіб, які перебувають в установах, що забезпечують ізоляцію від
 2. Глава 16. Поняття соціального контролю
  дезорганізація, «порядок» і «безлад» (хаос), «норма» і «девіації» - додаткові (в Борівському сенсі). Нагадаємо, що девіації - необхідний механізм змін, розвитку. Як, якими засобами, якою ціною підтримується «порядок» («новий порядок» А. Гітлера, гулагівський «порядок» І. Сталіна, наведення «порядку» Америкою у В'єтнамі та Іраку, СРСР - в Угорщині, Чехословаччині, Афганістані,
 3. 2. Класифікаційні ознаки та види збройних злочинів
  дезорганізація нормальної діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства (ст. 321). Як ступінь поширеності перерахованих діянь, так і питома вага застосування зброї при їх вчиненні різні. Так, наприклад, у Ростовській області на момент проведення кримінологічногодослідження в 1999 році лідирували за кількістю випадків використання зброї та їх питомою вагою
 4. Глава 6. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОБЛЕМА ГРОШЕЙ
  дезорганізація суспільства. Крім того, система дарів ніяк не узгоджується з ефективністю: будь-яка трата дає право на відшкодування, тобто ефективна незалежно від бажання отримує боку. Неефективність, крім того, випливає і з того, що предмет, охоплений системою дарів, не використовується, окрім тільки того описаного Аристотелем користування, яке полягає в радості, принесеної володінням:
 5. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  дезорганізації в діяльність підприємств, установ, порушує роботу транспорту, породжує неправдиві чутки, паніку серед населення. Дане діяння тягне за собою екстремальну ситуацію у зв'язку з введенням в дію відповідних сил і засобів щодо попередження та усунення наслідків актів тероризму, відволікання певних сил правоохоронних органів від виконання своїх прямих
 6. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  дезорганізація нормальної діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства (ст. 321 КК). Друга група злочинів зазіхає на режим Державного кордону Російської Федерації і символи державності: незаконний перетин Державного кордону Російської Федерації (ст. 322 КК); протиправне зміна Державного кордону Російської Федерації (ст. 323 КК);
 7. 3. Злочини, пов'язані з протидією суб'єктам управлінської діяльності по здійсненню їх функцій
  дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства, здійснюється шляхом застосування фізичного або психічного насильства до співробітників місця позбавлення волі або утримання під вартою або до засуджених. Відповідальність за злочин диференціюється залежно від виду потерпілого і характеру насильства. По частині 1 ст. 321. КК відповідальність настає в разі
 8. § 3. Сукупність злочинів
  дезорганізації діяль-ності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства (ч. 3 ст. 321 КК). Загальним дією для об'єктивних сторін складів цих злочинів є насильство. Реальна сукупність злочинів за загальним правилом становить велику суспільну небезпеку в порівнянні з ідеальною. При реальної та ідеальної сукупності злочинів особа притягується до кримінальної
 9. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  дезорганізація діяльності уч-нов, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Суб'єкт злочинів проти порядку управління, як пра-вило, загальний - особа, яка досягла віку 16 років. Злочини, відповідальність за які передбачена в ст. 320, ч. 1 ст. 321, 328 КК, може зробити тільки спеціальний суб'єкт (напри-мер, засуджений до покарання, пов'язаного з ізоляцією від загально-ства, - ч.
 10. алфавітно-предметний покажчик
  діяльність: 171 - 173. Банкрутство: 195; умисне б. - 196; фіктивне б. - 197. Лихо: 270. Бездіяльність: 14. Безпека: б. громадська - 2, 205, 317, 343, б. людини - 7, б. людства - 2, 3, б. пожежна - 219; вимоги б. - 238; б. морського судноплавства - 253, б. економічна - 281; заходи б. - 311, 320, б. держави - 340, 341 . Вагітність: 53, 54, 61, 63, 82,
© 2014-2022  yport.inf.ua