Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Сукупність злочинів


Згідно ч. 1 ст. 17 КК сукупність злочинів - це со-вершеніе особою двох або більше злочинів, за жоден з ко-торих воно не засуджувалося. У науці кримінального права і правопр-менении це називається реальна сукупність злочинів.
Реальну сукупність утворюють не менше двох злочини ний, кожне з яких містить всі ознаки складу переступив-лення.
Г.І. навмисне у сварці заподіяв тяжка шкода здоров'ю Г., з необережності спричинив смерть потерпілого. Після цього в парку, в ході сварки задушив потерпілого Б. Цього ж дня Г.І. прийшов до потерпілого К. і у сварці задушив і його. З квартири К. винний викрав телевізор. Суд визнав Г.І. винним у скоєнні трьох злочинів: умисного заподіяння тяжко-го шкоди здоров'ю потерпілого, з необережності спричинив смерть; вбивства двох осіб та крадіжки чужого майна, заподіявши-шей значної шкоди потерпевшему1.
Характерним відмітною ознакою реальної сукупно-сті є вчинення особою злочинів різними дію-виями (актами бездіяльності). Різні самостійні дії найчастіше відбуваються в різний час. Наприклад, спочатку особа вчинила вбивство, а після закінчення декількох днів - хуліган-ство. Але разновременность дій, що утворюють реальну сукупність злочинів, не є визначальною ознакою.
1 Див: постанова Президії ЗС РФ від 19 вересня 2007
№ 246-По7 / / Довідково-інформаційна система Консультантплюс.

Можлива реальна сукупність злочинів, скоєних різними діями (актами бездіяльності) одновременно1. Напри-заходів, під час незаконного зберігання зброї особа вчиняє пося-гательства на співробітника правоохоронного органу чи в пе-ріод злісного ухилення від погашення кредиторської заборгова-ності легалізує (відмиває) кошти, придбані злочинним шляхом. Прикладом реальної сукупності злочини ний, що характеризуються одночасністю актів бездіяльності, може бути ухилення фізичної особи від сплати податку (ст. 198
КК) і невиконання вироку суду (ст. 315 КК). Незважаючи на сов-падіння в часі, сукупність буде реальною, так як Престо-ння вчинені різними діями (актами бездіяльності).
У реальної сукупності можуть перебувати злочину різнорідні, однорідні і тотожні. Різнорідними злочином називають діяння, що посягають на різні об'єкти, з різною формою вини, різними способами. Розкрадання предме-тов, що мають особливу цінність, і свідомо помилковий донос обра-товують реальну сукупність різнорідних злочинів.
Кримінальний кодекс передбачає реальну сукупність тотожних злочинів. Питання про поняття тотожного злочину в науці кримінального права є діскуссіонним2. Тотожними будуть злочину одного і того ж виду, виконані на різних стадіях здійснення злочинної діяльності (замах на вбивство і закінчена вбивство), або коли одне діяння скоєно в співучасті і та-де ж поодинці (крадіжка здійснена в якості пособника, а потім - одноосібно), якщо скоєно два закінчених переступив-лення одного і того ж виду (два простих грабежу).
У реальної сукупності можуть перебувати злочину, ні за жоден з яких особа що раніше не засуджувалося. Якщо за одне з двох злочинів винний раніше засуджувався, то сукупності пре-ступленій немає. У цьому випадку може бути рецидив злочинів.
1 Див, наприклад: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 257.
2 Див: Кримінальне право. Загальна частина / За ред. І.Я. Козаченко, З.А. Незнамова (автор глави - Незнамова З.А.). С. 299-300; Курс уголов-ного права. Загальна частина. Т. 1. Вчення про злочин / Под ред. Н.Ф. Куз-нецова, І.М. Тяжковой (автори глави - Б.М. Леонтьєв, І.М. Тяжкова). С. 525-527.

Якщо ж новий злочин скоєно в період, коли наказа-ня за перший злочин ще відбуте, суд застосовує прави-ла сукупністю вироків.
Іншим видом сукупності злочинів у теорії уголов-
ного права називають ідеальну сукупність. У частині 2 ст. 17
КК дається таке її визначення: сукупністю переступив-лений визнається і одну дію (бездіяльність), що містить ознаки злочинів, передбачених двома або більше статтями КК. Ідеальну сукупність утворює та вчинення однією дією двох злочинів, передбачених різними частинами однієї і тієї ж статті, що містять склади самостійно-тільних злочинів. Наприклад, під час футбольного матчу уболівальник застосував насильство до співробітників міліції, які забезпечують-вающим громадський порядок на стадіоні, одному з них на-нес кілька ударів (ч. 1 ст. 318 КК), а іншому заподіяв ліг-кий шкоду здоров'ю (ч. 2 ст. 318 КК). Дії вболівальника обра-товують ідеальну сукупність злочинів, передбачених різними частинами однієї і тієї ж статті КК.
Ідеальну сукупність утворюють не менше двох здійснений-них обличчям посягань містять всі ознаки складів самостійних злочинів, передбачених різними статтями, а в певних випадках - і частинами однієї і тієї ж статті Особливої частини КК.
Обов'язковою ознакою ідеальної сукупності злочини ний при їх кваліфікації по різних частинах однієї і тієї ж статті є закріплення цими частинами ознак самостійних складів злочинів. Якщо частинами статті передбачені раз різновид складу одного й того ж злочину, ідеальна со-вокупность виключена. Наприклад, крадіжка з проникненням у жи-лище в особливо великому розмірі охоплюється ознаками складів, закріплених п. «а» ч. 3 та п. «б» ч. 4 ст. 158 КК. Кваліфікувати вчинене необхідно по найбільш тяжкому ознакою, передбаченої п. «б» ч. 4 ст. 158 КК, як крадіжку в особливо великому раз-мірі з проникненням в житло. Тобто в даному випадку має місце конкуренція кримінально-правових норм. Ідеальна сукупність-ність злочинів, які кваліфікуються по різних частинах однієї і тієї ж статті, зустрічається в судовій практиці вкрай рідко. Це пояснюється особливостями побудови кримінально-правових норм

про злочин. Статтями Особливої частини КК, як правило, передбачаються ознаки одного самостійного переступив-лення і тільки іноді - декількох злочинів.
Ідеальну сукупність можуть утворити однорідні і різнорідні злочини, що посягають на один або різні об'єк-екти. Приклад ідеальної сукупності однорідних разнооб'ект-них злочинів - вчинення квартирної крадіжки, коли серед викраденого майна виявилися і наркотикосодержащие ле-карство. Крадіжку майна з проникненням у квартиру потрібно кваліфікувати за п. «а» ч. 3 ст. 158 КК (об'єкт - відносини власності) і самостійно кваліфікувати розкрадання ле лікарських засобів, що містять наркотики, за ч. 1 ст. 229 КК (основний об'єкт - безпеку здоров'я населення, додатковий - відносини власності). Можлива ідеальна со-вокупность однооб'ектний злочинів, наприклад, грабіж і знищення чужого майна (об'єкт обох злочинів - відносини власності), замах на вбивство однієї особи і необережне заподіяння смерті іншій (об'єкт - життя людини) та ін
Обов'язковий ознака злочинів, складових идеаль-ную сукупність, той же, що і в реальному сукупності: ні за один із злочинів, що входять у сукупність, особа що раніше не засуджувалося.
Виділення двох видів сукупності злочинів у теорії кримінального права і судово-слідчій практиці пов'язано з особливостями цих видів сукупності:
1) реальну сукупність можуть утворити тотожні злочину: наприклад, три простих крадіжки утворюють реальну сукупність злочинів, передбачених ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 КК і ч. 1 ст. 158 КК. Ідеальна сукупність тождест-ських злочинів, як правило, невозможна1;
1 Верховний Суд РФ визнав можливою таку сукупність. Вбивство однієї людини і замах на вбивство іншого не може розглядати-ся як закінчений злочин - вбивство двох осіб. Вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 або ч. 2 ст. 105 і за ч. 3 ст. 30 та п. «а» ч. 2 ст. 105
КК РФ (див. п. 5 постанови від 27 січня 1999 р. № 1 «Про судову прак-тику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)» / / БВС РФ. 1999. № 3. С. 3). По-прос про кваліфікацію такого вбивства є дискусійним.

2) реальна сукупність злочинів утворюється двома і більше різними самостійними діями (актами без-дії). В ідеальній сукупності складаються злочину, з-вершенно однією дією (бездіяльністю) особи.
Враховуючи, що в ідеальній сукупності є злочини ня, вчинені однією дією, ці злочини полягають у більш тісному зв'язку між собою. У злочинів, які утворюють ідеальну сукупність, загальним є не тільки суб'єкт з-вершенія злочину, а й ознака об'єктивної сторони со-става у вигляді дії або частини дії. Наприклад, здійснюючи втечу зі слідчого ізолятора, обвинувачений застосував насі-лиє, небезпечне для життя чи здоров'я, у вигляді заподіяння легкої шкоди здоров'ю охоронця. Ці дії утворюють ідеальну сукупність втечі, поєднаного з застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства (ч. 3 ст. 313 КК), а також дезорганізації діяль-ності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства (ч. 3 ст. 321 КК). Загальним дією для об'єктивних сторін складів цих злочинів є насильство.
Реальна сукупність злочинів за загальним правилом становить велику суспільну небезпеку в порівнянні з ідеальною.
При реальної та ідеальної сукупності злочинів особа притягується до кримінальної відповідальності за всі злочини. Кожне з них кваліфікується самостійно по окремій статті або частини статті Особливої частини КК, а покарання призначають-чає за правилами сукупності злочинів, передбачений-ним ст. 69 КК.
Сукупність злочинів як реальну, так і ідеальну слід відмежовувати від єдиного складеного преступленія1. Єдиний злочин з врахованої реальною сукупністю пре-ступленій в чинному КК зустрічається в двох різновидах-стях: 1) вчинення злочину щодо двох і більше осіб,
1 Складений злочин іноді називають врахованої законом идеаль-ної або реальною сукупністю злочинів. Таке найменування ус-ловний, оскільки встановлення в КК одного складного складу злочину, що включає в себе два і більше окремих складів, означає наявність одного злочинного діяння і, відповідно, відсутність сукупності.

2) вчинення злочину, сполученого з іншим переступив-
ленням.
Вчинення злочину щодо двох і більше осіб як кваліфікуючу ознаку мається на ряді складів (п. «а» ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 107; ч. 3 ст. 109 КК; п. «ж» ч. 2 ст. 126; п. «а» ч. 2 ст. 1271; п. «а» ч. 2 ст. 1272; п. «ж» ч. 2 ст. 206 КК та ін.)
Відповідно до правила, закріпленим у ч. 1 ст. 17 КК, два
і більше (5, 10 і т.д.) простих умисних поневірянь життя лю-дей (скоєних у різний час, кожен раз з новим умислом) не утворюють реальної сукупності злочинів. Ці переступив-лення юридично означають наявність одного складеного переступив-лення, охоплюваного кваліфікуючою ознакою вбивства, вчиненого щодо двох або більше осіб. Усі дії необ-хідно кваліфікувати як одне вбивство, передбачене п. «а» ч. 2 ст. 105 КК.
Реальною сукупності немає і при вчиненні злочину, сполученого з іншим злочином, передбаченим КК як кваліфікуюча або конститутивний ознака складу1. У чинному КК є, наприклад, норма про вбивство, со-пряженого з іншим злочином (п. «в», «з» і «до» ч. 2 ст. 105
КК). Якщо викраденого вбили, коли до жертви був втрачений інте-рес, то вчинене означає наявність не двох злочинів - по-розкрадання людини (ст. 126 КК) і вбивства (п. «в» ч. 2 ст. 105 КК), а одного складеного злочину, - вбивства, сполученого з викраденням людини. Кваліфікувати таке вбивство слід тільки за п. «в» ч. 2 ст. 105 УК2.
При ідеальній сукупності вчинені злочину не охоплюються повністю ознаками одного складу злочини ня, передбаченого однією статтею КК. Це вимагає квалифи-кации скоєного за двома і більше статтями КК, норми яких тільки в такому поєднанні охоплюють всі ознаки скоєних
1 Не всі вчені та практичні працівники поділяють цю точку зору. Однак буквальне тлумачення правила, закріпленого у ч. 1 ст. 17 КК, не дає жодних підстав для іншого його пояснення.
2 Див: Іногамова-Хегай Л.В. Конкуренція норм кримінального права. М.,
1999. С. 148, 159; Пітецкій В.В. Складові норми в кримінальному праві Рос-ці. Автореф. дісс. на соіск. уч. ст. канд. юрид. наук. Красноярськ, 2004. С. 8, 12.

Злочинів. Наприклад, винний незаконно позбавив волі потерпілого, заподіявши при цьому тяжка шкода його здоров'ю. У скоєному наявна ідеальна сукупність злочини ний, закріплених п. «в» ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 111 КК. Незакон-ним позбавленням волі, сполученим з застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого, який не охоплюється умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.
До складних відноситься питання про відмінність ідеальної і реаль-ної сукупності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм. Конкуренція норм означає, що скоєно один злочин, ознаки якого встановлені в двох або більше кримінально-правових нормах, з яких застосовуватися повинна одна норма. При ідеальній сукупності однією дією, а при ре-альної сукупності - двома або кількома вчиняються два або більше злочинів, передбачених двома або поруч кримінально-правових норм. Кваліфікувати вчинені одним або декількома діями злочину потрібно за двома або більше статтями або частинами однієї і тієї ж статті КК. У разі конкуренції кримінально-правових норм кваліфікувати гро-венно небезпечне діяння потрібно по тій статті, яка містить норму, найбільш детально і повно описує ознаки тако-го діяння (див. докладніше § 5 цієї глави).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Сукупність злочинів"
 1. 5.5. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
    сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 171, 180, 188, 242, 327 КК РФ. Встановлюючи ознаки великого чи особливо великого розміру діянь, передбачених ч. ч. 2 і 3 ст. 146 КК РФ, слід виходити з роздрібної вартості оригінальних (ліцензійних) примірників творів або фонограм на момент скоєння злочину, виходячи при цьому з їх кількості, включаючи копії творів або
 2. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
    сукупністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або частинами статті КК РФ, ні за жоден з яких особа не була засуджена, за винятком випадків, коли вчинення двох або більше злочинів передбачено статтями Особливої частини КК РФ як обставини, що тягне більш суворе покарання (ч. 1), а також одну дію
 3. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
    сукупністю злочинів, оскільки він утворюється в результаті вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин, тобто за рахунок вчинення нового злочину, незважаючи на вже застосовувалися заходи кримінально-правового впливу. Поняття "рецидив" означає "повторний прояв чого-небудь". --- Див:
 4. Стаття 46. Штраф Коментар до статті 46
    сукупність злочинів невеликої або середньої тяжкості суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим. При застосуванні принципу складання покарань остаточний розмір штрафу призначається виходячи з правил, встановлених ч. 2 ст. 69 КК
 5. Стаття 47. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю Коментар до статті 47
    сукупністю злочинів і вироків вказане покарання не може бути призначено одночасно в якості основного і додаткового. За одне і те ж злочин засудженому не може бути призначено одночасно позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Та обставина, що до моменту винесення вироку особа не займало певної посади або
 6. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
    сукупністю злочинів, за кожне з яких призначені виправні роботи, при застосуванні принципу повного або часткового складання покарань додаванню підлягають тільки строки виправних робіт. Зміст виправних робіт полягає в обов'язку працездатної особи працевлаштуватися в місцях, визначених органом місцевого самоврядування за погодженням з органом, що виконує
 7. Стаття 56. Позбавлення волі на певний строк Коментар до статті 56
    сукупністю злочинів максимальний термін позбавлення волі не може перевищувати двадцяти п'яти років, а за сукупністю вироків - не більше тридцяти років. Для неповнолітніх максимальний термін покарання, в тому числі і при призначенні за сукупністю злочинів або вироків, не може перевищувати десяти років. Позбавлення волі на певний строк може застосовуватися в порядку заміни при
 8. Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи Коментар до статті 58
    сукупністю злочинів або за сукупністю вироків суд повинен призначити вид виправної колонії після визначення остаточної міри покарання. Якщо особа засуджується за сукупністю злочинів, одні з яких вчинені з необережності, а інші - навмисне, причому умисні злочини відносяться до категорій невеликої або середньої тяжкості, а особа що раніше не відбувала покарання у виді
 9. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
    сукупності характер і ступінь суспільної небезпеки діяння представляють його цілісну характеристику, є параметрами злочину, яким і має відповідати покарання. Проте в житті злочину відрізняються одне від іншого не тільки характером і ступенем суспільної небезпеки, а й обставинами вчинення. Так, один і той же злочин, наприклад крадіжка, може бути скоєно
 10. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
    сукупності. Тому навіть у тих випадках, коли та чи інша обставина зазначено у відповідному переліку, воно може бути і не визнано, як буде показано нижче, пом'якшувальною або обтяжуючою з урахуванням обставин справи і обгрунтуванням рішення у вироку. Обставини, що пом'якшують покарання, наведені в ст. 61 КК РФ, і кожне з них має властивості, які вимагають певних
© 2014-2022  yport.inf.ua