Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013 - перейти до змісту підручника

6. Рекламні агентства.

У сучасній літературі виділяють окремі різновиди агентств, що діють в комунікаційному середовищі:
медійне агентство, що займається розміщенням реклами в ЗМІ, що встановлює відносини від рекламодавців або рекламопроизводителей зі спонсорами;
PR-агентство, що пропонує клієнтам управління репутацією і корпоративний PR, здійснює PR-підтримку політичних структур, самих різних секторів сучасного бізнесу (фармацевтика, фінанси, індустрія, торгівля, туризм і т.д.), окремих персоналій;
консалтингове агентство з орієнтацією на розробку і реалізацію маркетингових програм, проектування та аналіз рекламної політики, консультування клієнтів (1).
---
(1) Толкачов О.М. Указ. соч. С. 234.
За загальним поданням рекламні агентства у рекламному бізнесі виконують посередницьку функцію. Посередники - рекламні агентства має право не отримувати ніяких ліцензій, якщо вони беруть на себе зобов'язання провести рекламну кампанію за посередницьким договором, а діяльність, що підлягає ліцензуванню, фактично здійснюється залученими ними особами.
Однак у сучасних дослідженнях вкорінюється уявлення про рекламному агентстві як самостійному учаснику рекламних відносин. При цьому таке агентство не здійснює просте представництво (в юридичному розумінні даного терміна) за дорученням своїх клієнтів. У зв'язку з цим статус рекламних агентств як найбільш професійних учасників рекламного ринку вимагає окремих уточнень, оскільки нерідко такі організації здійснює весь цикл рекламного процесу, надаючи широкий спектр рекламних послуг.
У цьому зв'язку логічним продовженням досить широкого обсягу повноважень була б і підвищена юридична відповідальність за порушення в рекламній сфері. Крім того, виникає доцільність ввести спеціальні норми про обов'язок рекламних агентств давати рекламодавцям письмові висновки з оцінкою відповідності пропонованого до розміщення матеріалу законодавству про рекламу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Рекламні агентства. "
 1. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013

 2. Стаття 14.37. Порушення вимог до установки рекламної конструкції
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Установка рекламної конструкції без передбаченого законодавством дозволу на її встановлення та (або) установка рекламної конструкції з порушенням вимог технічного регламенту , за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 11.21 справжнього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї
 3. 2. Рекламопроизводитель.
  З точки зору нормативного визначення рекламопроизводитель - це особа, яка здійснює повністю або частково приведення інформації в готову для розповсюдження у вигляді реклами форму. Рекламопроизводитель іменується звичайно також розробником реклами - це, як правило, особливі виробничо-творчі організації, які розрізняються як рекламні агентства повного і неповного циклу.
 4. Стаття 19.31. Порушення строків зберігання рекламних матеріалів
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Порушення рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем термінів зберігання рекламних матеріалів або їх копій, а також договорів на виробництво, розміщення або поширення реклами, встановлених законодавством про рекламу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч
 5. Стаття 6.13. Пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів
  Пропаганда або незаконна реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією рекламної продукції та обладнання, використаного для її виготовлення, або без такої; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів
 6. Стаття 6.13. Пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, та їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори (в ред. Федерального закону від 19.05.2010 N 87-ФЗ)
  1. Пропаганда або незаконна реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, та їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, - (в ред. Федерального закону від 19.05.2010 N 87-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у
 7. 13.3. Державна підтримка засобів масової інформації
  Дії держави, спрямовані на підтримку ЗМІ, і значною мірою регулюються нормами Федерального закону від 1 грудня 1995 р. № 191-ФЗ «Про державну підтримку середах масової інформації та книговидання Російської Федерації »[74]. З метою полегшення фінансового стану ЗМІ державою вводиться ряд пільг. Звільняються від податку на додану вартість обороти з реалізації
 8. 7.5. Система федеральних органів виконавчої влади
  У систему федеральних органів виконавчої влади входять федеральні міністерства, федеральні служби й федеральні агентства. Міністерство - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у встановленій актами Президента РФ і Уряду РФ сфері діяльності. Федеральне міністерство
 9. § 2. Державне управління землями водного фонду
  В даний час державне управління в галузі використання і охорони вод здійснюється відповідно до загальної системою державного управління природними ресурсами. Воно поділяється на загальне та відомче. Загальне державне управління здійснюється: а) органами загальної компетенції (Президент РФ, Уряд РФ, органи законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ,
 10. Рекламодавець.
  У легальному поданні рекламодавець - виробник або продавець товару або інше визначило об'єкт рекламування і (або) зміст реклами обличчя. Порівнюючи визначення, наявні в колишньому і нині чинному законодавстві, фахівці вважають, що в Законі про рекламу 2006 поняття "рекламодавець" у порівнянні з минулим його поняттям сформульовано більш чітко і конкретно.
 11. 7.2.3. Збирачі податків і зборів
  Від податкових агентів слід відрізняти збирачів податків і зборів. Ними називають осіб, які ведуть прийом коштів від платників податків та перерахування їх до бюджету (ст. 25 частини першої НК РФ). Стаття 9 частини першої НК РФ до функцій збирачів відносить не тільки стягування податків і зборів, а й контроль за їх сплатою. Згідно НК РФ збирачами податків і зборів можуть бути тільки державні органи
 12. 42. Які агентства існують в Європейському Союзі?
  Розширення й ускладнення завдань, покладених на Європейський Союз, зумовило появу в його організаційному механізмі великого числа автономних підрозділів, які найчастіше називаються агентствами. Ці підрозділи мають оригінальну юридичну природу і, як особливої категорії, отримали в доктрині найменування "децентралізований організм" (від франц. organisme decentralise).
 13. Стаття 1
  Ця Конвенція визначає право, що застосовується до міжнародних контрактів. Під міжнародним контрактом розуміється контракт, сторони якого мають звичайне місце проживання або комерційні підприємства в різних Договірних державах, або контракт, що має об'єктивну зв'язок більш ніж з одним Договірною державою. Ця Конвенція застосовується до контрактів, однією з
 14. 7.3. Повноваження Президента Російської Федерації у сфері виконавчої влади
  Президент РФ - глава держави. Президент РФ є гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією порядку він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади (ч. 1,2 ст. 80 Конституції). Повноваження
 15. ВСТУП
  У сучасному суспільстві інформація займає значне місце не тільки у визначенні повсякденних соціальних зв'язків, а й у вирішенні загальнодержавних завдань, побудові і розвитку глобальної конструкції світового порядку. Важливу роль інформаційне поле покликане зіграти і в економіці , побудованої, як відомо, на знаннях, поступово купують інноваційний контент. Економіка ж
 16. 5. Спонсор.
  У стрімко розвивається рекламної індустрії важливу роль в даний час виконує спонсор , який є основоположним суб'єктом рекламних правовідносин, особа, яка фінансує певні проекти, проведення різного роду заходів. --- - Про правовий статус спонсора та спонсорської реклами більш докладно буде сказано нижче. Спектор Є.І.
 17. 4.4. Доведення результатів кадастрової оцінки до платників податків
  Результати кадастрової оцінки доводяться до платників податків у порядку, який встановлений постановою Уряду РФ від 07.02.2008 N 52 "Про порядок доведення кадастрової вартості земельних ділянок до відома платників податків" (далі - постанова N 52). З нього випливає, що кадастрову вартість земельних ділянок для цілей оподаткування розміщують на офіційному сайті Федерального
 18. 17. Аудіовізуальні твори як об'єкти авторського права
  Аудіовізуальні проізведеніясостоят з зафіксованої серії пов'язаних між собою кадрів (з супроводом або без супроводу їх звуком). Призначені для зорового і слухового сприйняття за допомогою відповідних технічних засобів. Вони включають в себе кінематографічні твори і всі твори, виражені засобами, аналогічними кінематографічним (теле і відеофільми,
 19. 44. Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу?
  У 1950-і рр.., коли почався процес будівництва Європейського Союзу, обговорювалася ідея виділити для європейських інститутів "особливий округ, що має власний суверенітет", тобто вступити за зразком США (федеральний округ Колумбія, де розташована столиця Вашингтон). * (97) Ця ідея не отримала реалізації. Прикладений в 1997 р. до установчих договорів Протокол "Про встановлення місцезнаходжень
 20. 33. З яких елементів складається організаційний механізм Європейського Союзу?
  Європейський Союз в якості наднаціональної організації публічної влади управляє підвідомчими йому сферами суспільного життя через власні органи, яких більше 200. Найбільш важливі органи, наділені, як правило, владними повноваженнями, позначаються в установчих документах Союзу терміном "інститути "(англ., франц. institutions). Решта іменуються" органи "(англ. bodies; франц.
© 2014-2022  yport.inf.ua