Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

7.5. Система федеральних органів виконавчої влади

У систему федеральних органів виконавчої влади входять федеральні міністерства, федеральні служби й федеральні агентства.
Міністерство - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у встановленій актами Президента РФ і Уряду РФ сфері діяльності. Федеральне міністерство очолює що входить до складу Уряду РФ міністр РФ (федеральний міністр);
Державний комітет - федеральний орган виконавчої влади, який у встановленій для нього сфері діяльності здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання , контролю і нагляду, надання послуг і управління державним майном, якщо це передбачено положенням про зазначений федеральному органі виконавчої влади.
Федеральна служба - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері оборони, державної безпеки, захисту та охорони державного кордону Російської Федерації, боротьби із злочинністю , громадської безпеки. Федеральну службу очолює керівник (директор) федеральної служби. Федеральна служба з нагляду у встановленій сфері може мати статус колегіального органу;
Федеральне агентство - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює у встановленій сфері діяльності функції з надання державних послуг, з управління державним майном та правозастосовні функції з контролю і нагляду. Федеральне агентство очолює керівник (директор) федерального агентства. Федеральне агентство може мати статус колегіального органу.
Структура федеральних органів виконавчої влади виглядає наступним чином.
1. Федеральні органи виконавчої влади, керівництво діяльністю яких здійснює Президент РФ, федеральні служби й федеральні агентства, підвідомчі цим федеральним органам виконавчої влади: Міністерство внутрішніх справ РФ і підвідомча йому Федеральна міграційна служба; Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих ; Міністерство закордонних справ РФ; Міністерство оборони РФ і підвідомчі йому Федеральна служба з військово-технічного співробітництва, Федеральна служба з оборонним замовленням, Федеральна служба з технічного та експортного контролю, Федеральне агентство спеціального будівництва; Міністерство юстиції РФ і підвідомчі йому Федеральна служба виконання покарань, Федеральна реєстраційна служба, Федеральна служба судових приставів, Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості; Державна фельд'єгерська служба (федеральна служба); Служба зовнішньої розвідки (федеральна служба); Федеральна служба безпеки; Федеральна служба з контролю за оборотом наркотиків; Федеральна служба охорони; Головне управління спеціальних програм Президента РФ (федеральне агентство); Управління справами Президента РФ (федеральне агентство).
2. Федеральні органи виконавчої влади, керівництво діяльністю яких здійснює Уряд РФ, федеральні служби й федеральні агентства, підвідомчі цим федеральним органам виконавчої влади: Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ та підвідомчі йому Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, Федеральна служба з праці та зайнятості, Федеральне агентство з охорони здоров'я і соціальному розвитку, Федеральне медико-біологічне агентство, Федеральне агентство з високотехнологічної медичної допомоги; Міністерство інформаційних технологій і зв'язку РФ і підвідомчі йому Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, Федеральне агентство з інформаційних технологій, Федеральне агентство зв'язку; Міністерство культури і масових комунікацій РФ і підвідомчі йому Федеральне архівне агентство, Федеральне агентство з культури і кінематографії, Федеральне агентство з друку і масових комунікацій; Міністерство освіти і науки РФ і підвідомчі йому Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам, Федеральна служба з нагляду у сфері освіти і науки, Федеральне агентство з науки та інновацій, Федеральне агентство з освіти; Міністерство природних ресурсів РФ та підвідомчі йому Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування, Федеральне агентство водних ресурсів, Федеральне агентство лісового господарства, Федеральне агентство з надрокористування; Міністерство промисловості та енергетики РФ та підвідомчі йому Федеральне агентство по промисловості, Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології, Федеральне агентство з енергетики; Міністерство регіонального розвитку РФ і підвідомче йому Федеральне агентство по будівництву і житлово-комунальному господарству; Міністерство сільського господарства РФ і підвідомча йому Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду; Міністерство транспорту РФ і підвідомчі йому Федеральна служба по нагляду у сфері транспорту, Федеральне агентство повітряного транспорту, Федеральне агентство геодезії і картографії, Федеральне дорожнє агентство, Федеральне агентство залізничного транспорту, Федеральне агентство морського і річкового транспорту; Міністерство фінансів РФ і підвідомчі йому Федеральна податкова служба, Федеральна служба страхового нагляду, Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство (федеральна служба); Міністерство економічного розвитку і торгівлі РФ і підвідомчі йому Федеральне агентство по державних резервах, Федеральне агентство з управління федеральним майном, Федеральне агентство з управління особливими економічними зонами.
3. Федеральні органи виконавчої влади, керівництво діяльністю яких здійснює Уряд РФ: Державний комітет РФ по справах молоді, Державний комітет РФ з рибальства, Федеральна антимонопольна служба, Федеральна аеронавігаційна служба, Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, Федеральна служба державної статистики, Федеральна служба з нагляду у сфері масових комунікацій та охорони культурної спадщини, Федеральна митна служба, Федеральна служба по тарифах, Федеральна служба з фінансового моніторингу, Федеральна служба з фінансових ринків, Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду, Федеральне агентство з атомної енергії, Федеральне космічне агентство , Федеральне агентство з туризму, Федеральне агентство з фізичної культури і спорту, Федеральне агентство з облаштування державного кордону Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.5. Система федеральних органів виконавчої влади "
 1. § 3. Нормативні укази глави держави і інші підзаконні акти
  системи ведення державного земельного кадастру »" від 3 серпня 1996 р. № 932; "Про заходи щодо стабілізації економічного становища агропромислового комплексу Російської Федерації в 1996 р." від 7 лютого 1996 № 135; "Про заходи щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин у 1997 р." від 14 лютого 1997 р. № 166;
 2. § 3. Природоохоронні органи
  система природоохоронних органів в Російській Федерації виходить, насамперед, з поняття спеціально уповноважених на те державних органів Російської Федерації у сфері охорони навколишнього природного середовища, даного в ст. 7 та ін Закону РФ про охорону навколишнього природного середовища. До них ставляться як органи загальної екологічної компетенції (охорони природи), так і органи з регулювання
 3. 11.1. Система органів Міністерства внутрішніх справ РФ
  системи федеральних органів виконавчої влади; кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство (п. «в», «г», «о» ст. 71). У розвиток конституційних Норм відповідно до Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. № 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації »Уряд РФ розробляє і реалізує державну політику в галузі безпеки особистості, суспільства і
 4. § 1. Поняття та органи публічного управління земельними ресурсами
  системі управління земельним фондом не змінює його державного характеру, так як діяльність цих органів здійснюється в межах, встановлених державою, під його керівництвом і при збереженні загальних цілей і завдань цього заходу. Говорячи про публічне управлінні земельним фондом в сучасних умовах, не можна не звернути уваги на одну особливість, пов'язану з ліквідацією монополії
 5. Тема 3.2. Норми адміністративного права
  системи управління, свої порядки, які, однак, не повинні суперечити законодавству. Органи виконавчої влади діють на основі законів, але багато хто з них при цьому володіють правом видання нормативних актів, які регулюють діяльність підприємств, установ і організацій, а також громадян, тобто беруть участь у визначенні їх прав і обов'язків. Громадянин може, звичайно, не
 6. Тема 3.3. Суб'єкти адміністративного права
  системи федеральних органів державної влади, у тому числі органів виконавчої влади, віднесено Конституцією РФ до ведення Російської Федерації (п. 2 ст. 77). Відповідно Конституція РФ передбачає наявність Уряду РФ і передбачає необхідність прийняття федерального конституційного закону, що визначає порядок діяльності Уряду (ст. 114). Тепер такий
 7. Коментар до статті 17.12
  системі федеральних органів виконавчої влади , що діють в сферах оборони, внутрішніх справ, безпеки, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих: Міноборони Росії, МВС Росії, МНС Росії, ФСБ, ФСЖВ, ФСО, Спецстроя Росії та інших федеральних органів виконавчої влади, підпорядкованих згідно з Федеральним конституційним законом "Про Уряді Російської
 8. Коментар до статті 23.51
  системі федеральних органів виконавчої влади функції цінового регулювання віднесені до відання Мінекономрозвитку Росії, Мінпромнауки Росії, а також ФЕК. Згідно подп. 13 п. 7 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, затвердженого Постановою Уряду РФ від 21 грудня 2000 р. N 990, до ведення Мінекономрозвитку Росії віднесені розробка
 9. § 3. Джерела муніципального права.
  Систему органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення;
 10. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  систему. Принцип демократичного централізму відбивався і в конституціях радянського періоду, і в законах, що регламентують організацію діяльності окремих ланок Рад. Це Закон про селищних, сільських Радах народних депутатів РРФСР (1968 р.); Закон про міський, районний у місті Раді народних депутатів РРФСР (1971 р.); Закон про крайовому, обласному Раді народних депутатів (1980 р.). В
© 2014-2022  yport.inf.ua