Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В. А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

1.1. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство. Стадії становлення


Існування людства на планеті Земля, формування і розлиття суспільства і держави пов'язані з інформацією і обумовлені нею. Недарма в Біблії спочатку було слово: «На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безводна і пуста, і темрява над безоднею, і Дух Божий носився над водою. І сказав Бог: так буде світло. І стало світло. І побачив Бог світло, що він гарний, і відокремив Бог світло від темряви. І назвав Бог світло днем, а темряву вночі. І був вечір, і був ранок, день перший »(Бут. 1:1-5).
Інформація в історії розвитку цивілізації завжди відігравала визначальну роль і була основою для прийняття рішень на всіх рівнях і етапах розвитку суспільства і держави. В історії суспільного розвитку можна виділити кілька інформаційних революцій, пов'язаних з кардинальними змінами у сфері виробництва, обробки та обігу інформації, що призвели до радикальних перетворень суспільних відносин. У результаті таких перетворень суспільство набувало в певному сенсі нову якість.
Перша інформаційна революція пов'язана з винаходом писемності, що привело до гігантського якісного і кількісного стрибка в інформаційному розвитку суспільства. З'явилася можливість фіксувати знання на матеріальному носії, тим самим відчужувати їх від виробника і передавати від покоління до покоління.
Друга інформаційна революція (середина XVI ст.) Викликана винаходом друкарства (першодрукарі Гуттенберг та Іван Федоров). З'явилася можливість тиражування та активного поширення інформації, зросла доступність людей до джерел знань. Ця революція радикально змінила суспільство, створила додаткові можливості прилучення до культурних цінностей відразу великих верств населення.
Третя інформаційна революція (кінець XIX ст.) Обумовлена винаходом електрики, завдяки якому з'явилися телеграф, телефон, радіо, що дозволяють оперативно передавати і накопичувати інформацію в значних обсягах. Слідство цієї революції - підвищення ступеня распространяемості інформації, підвищення інформаційного «охоплення» населення засобами мовлення. Підвищилася роль засобів масової інформації як механізмів поширення повідомлень і знань на великих територіях і забезпечення ними проживають на них громадян, підвищилася доступність членів суспільства до повідомлень і знань. Істотно зросла роль інформації як засобу впливу на розвиток суспільства і держави, з'явилася можливість оперативного спілкування людей між собою.
Четверта інформаційна революція (середина XX ст.) Пов'язана з винаходом обчислювальної техніки і появою персонального комп'ютера, створенням мереж зв'язку і телекомунікацій. Стало можливим накопичувати, зберігати, обробляти і передавати інформацію в електронній формі. Зросли оперативність і швидкість створення й обробки інформації, в пам'яті комп'ютера стали накопичуватися практично необмежені обсяги інформації, збільшилася швидкість передачі, пошуку та отримання інформації.
Сьогодні ми переживаємо п'яту інформаційну революцію, пов'язану з формуванням і розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж, що охоплюють всі країни і континенти, проникаючих в кожен будинок і впливають одночасно і на кожного людини окремо, і на величезні маси людей. Найбільш яскравий приклад такого явища і результат п'ятого революції - Інтернет. Суть цієї революції полягає в інтеграції в єдиному інформаційному просторі по всьому світу програмно-технічних засобів, засобів зв'язку та телекомунікацій, інформаційних запасів або запасів знань як єдиної інформаційної телекомунікаційної інфраструктури, в якій активно діють юридичні та фізичні особи, органи державної влади та місцевого самоврядування. У підсумку неймовірно зростають швидкості і обсяги оброблюваної інформації, з'являються нові унікальні можливості виробництва, передачі та розповсюдження інформації, пошуку та отримання інформації, нові види традиційної діяльності в цих мережах.
Ми є свідками істотного підвищення ролі і місця інформації в житті особистості, суспільства, держави, впливу інформації на розвиток особистості, суспільства, держави. Інформація сьогодні перетворилася на потужний реально відчутний ресурс, що має навіть більшу цінність, ніж природні фінансові, трудові та інші ресурси. Інформація стала товаром, який продається і купується. Інформація перетворилася на зброю, виникають і припиняються інформаційні війни. Найактивнішим чином розвивається і входить у наше життя транскордонна інформаційна мережа Інтернет.
Все це серйозно трансформує життя особистості, суспільства, держави. Цивілізація в цілому і кожен з нас. зокрема, знаходимося в стадії формування суспільства нового типу - інформаційного суспільства. Це суспільство все ще незрозуміло для багатьох. Соціальна система і право як один з основних регуляторів цієї системи істотно відстають від темпів розвитку інформаційного суспільства, від незбагненних швидкостей наступу на нас нових інформаційних технологій та всесвітньої павутини Інтернет - (будівельного матеріалу »інформаційного суспільства.
Що ж таке інформаційне суспільство? Відповідно до концепції 3. Бжезинського, Д. Белла, О. Тоффлера, підтримуваної та іншими зарубіжними вченими, інформаційне суспільство - різновид постіндустріального суспільства. Розглядаючи суспільстві інший розвиток як "зміну стадій", прихильники цієї концепції інформаційного суспільства пов'язують його становлення з домінуванням "четвертого", інформаційного сектору економіки, наступного за трьома відомими секторами - сільським господарством, промисловістю та економікою послуг. При цьому вони стверджують, що капітал і праця, як основа індустріального суспільства, поступаються місцем інформації та знань в інформаційному суспільстві.
Інформаційне суспільство - суспільство особливе, не відоме історії. Дати його визначення важко, однак можна перерахувати основні особливості та характеристики:
наявність інформаційної інфраструктури, що складається з транскордонних інформаційно- телекомунікаційних мереж і розподілених у них інформаційних ресурсів як запасів знань;
масове застосування персональних комп'ютерів, підключених до транскордонних інформаційно-телекомунікаційних мереж (Тітса). Саме масове, інакше це не суспільство, а сукупність окремих його членів ;
підготовленість членом суспільства до роботи на персональних комп'ютерах і в транскордонних інформаційно-телекомунікаційних мережах;
нові форми і види діяльності в Тітса або у віртуальному просторі (повсякденна трудова діяльність в мережах, купівля-продаж товарів і послуг, зв'язок і комунікація, відпочинок і розвага, медичне обслуговування тощо);
можливість кожному практично миттєво отримувати з Тітса повну, точну і достовірну інформацію;
практично миттєва комунікація кожного члена суспільства з кожним, кожного з усіма і всіх з кожним (наприклад, «чати» за інтересами в Інтернет);
трансформація діяльності засобів масової інформації (ЗМІ), інтеграція ЗМІ і Тітса, створення єдиного середовища поширення масової інформації - мультимедіа;
відсутність географічних і геополітичних кордонів держав - учасників Тітса, «зіткнення» і «ломка» національних законодавств країн у цих мережах, становлення нового міжнародного інформаційного права і законодавства.
Типовий приклад інформаційної інфраструктури такого інформаційного суспільства - Інтернет. Сьогодні Інтернет активно заповнює інформаційний простір в усіх країнах і на всіх континентах і є основним і активним засобом формування інформаційного суспільства.
Існує дві оцінки обсягів інформаційного наповнення Інтернет. За одними даними (контрольований Інтернет) на початок 2000 р. в Інтернет налічувалося більше I млрд. документів на 4 млн. серверів, за іншими даними (« невидимий »або« глибокий »Інтернет) у ньому міститься більше 550 млрд. документів. Загалом же обсяги інформаційних ресурсів зростають в Інтернет експоненціально.
США і Європа йдуть в інформаційне суспільство трохи різними шляхами [1] .
США були свого роду піонером у формуванні основ практичного здійснення інформаційної інфраструктури - технологічної основи інформаційного суспільства. У 1993 р. уряд США випустило доповідь з планами розвитку національної інформаційної інфраструктури (НДІ) (Agenda for Action) . Для вивчення проблем, пов'язаних з побудовою НДІ, була створена Робоча група з інформаційної інфраструктури (Information Infrastructure Task Force).
У спеціально підготовленій доповіді були рекомендовані основні принципи формування інформаційного суспільства: заохочення приватних інвестицій; концепція універсального доступу; допомогу в технологічних інноваціях; забезпечення інтерактивного доступу; захист особистого життя, безпеки і надійності мереж; поліпшене керування спектром радіочастот; захист прав інтелектуальної власності; координація державних зусиль; забезпечення доступу до державної інформації. Відповідно з цією доповіддю США взяли курс на будівництво інформаційної супермагістралі як технологічного засобу, що дозволяє кожному знайти інформацію, розвагу собі до смаку, і яка визначається як сукупність всіх технологій, пов'язаних з виробництвом, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації, чи то телебачення, комп'ютерні мережі, супутникове мовлення, комерційні онлайнові компанії.
Доповіді робочих груп, покликаних вивчати пов'язані з цими процесами проблеми, присвячені гуманітарним темам - охороні здоров'я, освіті, збереженню недоторканності особистого життя та інформації, охорону прав інтелектуальної власності і т.п. З урахуванням глобального характеру відбуваються під впливом інформаційних і телекомунікаційних технологій змін ініціатива з національної поступово переростає в глобальну.
У Європі також приділяється серйозна увага формуванню інформаційного суспільства. Розроблено стратегію входження Європи в інформаційне суспільство, підготовлені і реалізуються рекомендації щодо входження в нього .
Резолюції та документи Ради Європи присвячені різним аспектам становлення інформаційного суспільства в європейських країнах. Європейська комісія в лютому 1995 р. заснував Форум для обговорення загальних проблем становлення інформаційного суспільства. 128 його членів представляють користувачів нових технологій, різні соціальні групи, постачальників змісту і послуг, мережевих операторів, державні та міжнародні інститути. Мета роботи Форуму - простежити процес становлення інформаційного суспільства в таких областях, як вплив на економіку і зайнятість; створення соціальних і демократичних цінностей в «віртуальному співтоваристві»; вплив на громадські, державні служби; освіту, перекваліфікація, навчання в інформаційному суспільстві; культурний вимір і майбутнє ЗМІ; стійкий розвиток, технологія та інфраструктура.
Звертається увага на те, що якщо Європа не зможе швидко і ефективно адаптуватися до умов інформаційного суспільства, її чекає втрата конкурентоспроможності перед обличчям США і азіатських економік, а також соціальне відчуження всередині європейської спільноти. Проблеми розвитку інформаційного суспільства представлені в першій щорічній доповіді Форуму «Мережі для людей і співтовариств».
Практично кожна з країн Європи має програму, присвячену формуванню національної політики в справі побудови інформаційного суспільства, причому ця політика сприймається не як лань моді, а як імператив, невиконання якого загрожує втратою конкурентоспроможності всієї країни, порівняльним зниженням рівня життя, втратою темпів розвитку і відкиданням з передових економічних, торгових, технологічних позицій.
Якщо розглядати проблему формування інформаційного суспільства в цілому, то специфіка сучасного моменту виражається в тому, що подальший прогрес інформаційних та теле комунікаційних технологій залежить не стільки від проривів власне в технологіях, скільки від того, наскільки швидко будуть пристосовані до нових реалій старі норми, що регулюють традиційно різні сектора, - телекомунікації, телебачення та інші засоби масової інформації. Найбільш кваліфікованим відповіддю на нові вимоги, що пред'являються до регулювання інформаційної сфери, представляється новий закон про телекомунікації в США, підписаний у лютому 1996
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.1. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство. Стадії становлення"
 1. Контрольні питання
  інформаційною безпекою? 2 . Чи законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації "? 5. Які згідно Доктрині
 2. 10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
  інформаційному обміні» визначено поняття інформаційної безпеки як стан захищеності інформаційного середовища суспільства, що забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави. Відповідно до приписів Федерального закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» цілями захисту інформаційної сфери є (ст. 20):
 3. 4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки
    інформаційної безпеки основними об'єктах захисту є: інтереси громадянина, суспільства, держави в інформаційній сфері (духовність, моральність та інтелектуальний рівень розвитку особистості й суспільства тощо); демократія, знання і духовні цінності суспільства; конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність держави ; інформація як інтелектуальна
 4. Контрольні питання
    інформації. 2. Які ознаки інформації є суттєвими для правового регулювання відносин, що складаються з приводу інформації? 3. Перерахуйте підстави класифікації інформації у правовій сфері. 4. Дайте визначення нормативної правової інформації. Яким чином вона класифікується в юридичних науках? 5. Що можна віднести до ненормативної правової інформації? 6. На
 5. 1.3. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства
    роль організуючого і координуючого документа, що представляє основу для підготовки державної програми щодо входження Росії в інформаційне суспільство. Одне з призначень Концепції - звернути увагу органів державної влади, засобів масової інформації, всіх зацікавлених осіб на проблеми підготовки держави, суспільства, особистості до умов життя в інформаційному суспільстві [2].
 6. Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
    інформації учасникам господарських товариств см. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 18.01.2011 N 144. отримувати інформацію про діяльність товариства або товариства та знайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому установчими документами порядку; брати участь у розподілі прибутку; отримувати у разі ліквідації товариства або товариства частина
 7. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
    інформації, інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 8. § 5. Держава як продукт суспільства, що розвивається
    роль. За характером держави можна судити про характер усього суспільства, його сутності. Держава по відношенню до всього суспільства виступає як засіб управління, ведення спільних справ (забезпечує порядок і громадську безпеку), а по відношенню до противників панівного класу - нерідко як знаряддя придушення і насильства. Хронологічні рамки суспільства і держави також не збігаються:
 9. Контрольні питання
    особистості. 7. Проблеми та шляхи формування правової державності в Російській
 10. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
    інформаційної безпеки, відзначимо, що інформаційну безпеку можна розглядати як аспект або ракурс вивчення та формування системи інформаційного права, підготовки і вдосконалення норм і нормативних правових актів цієї галузі. Використовуючи результати дослідження в галузі інформаційної безпеки, законодавець і дослідник галузі інформаційного права отримують
 11. 3.3. Суспільні відносини, регульовані інформаційним правом
    інформаційними відносинами. Для того щоб встановити особливості цих відносин, треба відповісти на питання про те, що ж є загальним для інформаційного права, об'єднуючим суспільні відносини, що регулюються нормами цього права в єдиний комплекс? Звичайно ж, інформація та інформаційні об'єкти як складні об'єкти, що володіють специфікою при здійсненні прав, виконанні обов'язків і
 12. 10.2. Правовий захист інтересів особи, суспільства, держави від загроз впливу недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації
    інформаційної безпеки складають наступні інформаційно-правові норми Конституції РФ. «Стаття 29 травня. Гарантується свобода масової інформації. Цензура забороняється ». Законодавець має на увазі, що свобода масової інформації та заборону цензури дають можливість створювати і поширювати достовірну, своєчасну, об'єктивну, тобто доброякісну інформацію, за якої має бути
 13. 21. Правова культура і правове виховання
    інформації про правотворчої діяльності в державі (через засоби масової інформації, літературу, друк, комп'ютерні програми і т. д.). Способи правового виховання - переконання, попередження, заохочення, примус і покарання. У результаті правового виховання у громадянина формуються правові потреби, інтереси, установки, ціннісні орієнтації, які визначають вибір
 14. 4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
    інформації, що діють в однойменній галузі інформаційної сфери, і виробників інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та інформаційних послуг, що здійснюють діяльність у відповідних однойменних областях моделі інформаційної. Суб'єкти - споживачі інформації, діючи в даній області, реалізують своє конституційне право на пошук і отримання інформації
© 2014-2022  yport.inf.ua