Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Спеціальні випадки ліквідації

. Закон передбачає можливість спрощеної ліквідації недіючих (які припинили діяльність) юридичних осіб шляхом виключення їх з єдиного державного реєстру юридичних осіб за рішенням реєструючого органу.
Так, юридична особа, яка:
а) протягом останніх 12 місяців, що передують моменту прийняття реєструючим органом відповідного рішення, не представляло документи звітності згідно з законодавством РФ про податки і збори і
б) не здійснювало операцій хоча б по одному банківському рахунку, визнається фактично припинив свою діяльність і може бути виключено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Рішення про майбутнє виключення юридичної особи з реєстру приймає реєструючий орган, який повинен протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення опублікувати відповідну інформацію, а також відомості про порядок та строки направлення заяв всім особам, чиї права і законні інтереси можуть бути порушені у зв'язку з його виключенням (включаючи саме недіюче юридична особа та її можливих кредиторів). При відсутності будь-яких заяв протягом трьох місяців з моменту опублікування зазначених відомостей юридична особа автоматично виключається з реєстру, в іншому випадку (тобто за наявності заяв) рішення про його виключення з реєстру не приймається, а сама юридична особа може бути ліквідовано тільки в загальному порядку (ст. 21.1 Закону про реєстрацію). Спрощена процедура ліквідації юридичної особи спрямована на підтримку "чистоти" реєстру, оскільки дозволяє оперативно "очищати" його від юридичних осіб, які існують de jure, але не de facto. Причини такої ситуації можуть бути різні, наприклад, юридична особа була створена, але ніколи не функціонувало або було "кинуто" його учасниками без будь-яких боргів; можна виключати також випадки невідомості долі юридичної особи та її учасників і т.п.
Інший спеціальний випадок ліквідації юридичної особи - її неспроможність (банкрутство), тобто стан, коли юридична особа не може задовольнити вимоги кредиторів.
Згідно п. 4 ст. 61 ГК доля неспроможності (банкрутства) може осягнути всі юридичні особи, крім казенного підприємства (з комерційних організацій), а також крім установи, політичної партії та релігійної організації (з некомерційних організацій). Якщо за зазначеними винятками вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, воно може і має бути ліквідовано тільки в результаті визнання його банкрутом, при цьому підстави визнання банкрутом, порядок ліквідації і всі супутні питання встановлюються Законом про банкрутство (ст. 65 ЦК). До речі, Закон про банкрутство присвячений не тільки питань ліквідації юридичної особи: поряд з ліквідацією (конкурсним виробництвом - гол. 7) він передбачає також антикризові процедури, спрямовані на запобігання неспроможності (банкрутства) (спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління - гол. 4 - 6). Усі вони (а також мирову угоду, спрямоване на припинення провадження у справі про банкрутство - гол. 8) можуть застосовуватися в рамках провадження у справі про неспроможність (банкрутство) (ст. 27).
У разі якщо арбітражний суд визнає юридична особа неспроможним (банкрутом), до останнього застосовується ліквідаційна процедура - конкурсне виробництво, що вводиться строком на один рік з можливістю його продовження не більше ніж на шість місяців (ст. 124 Закону про банкрутство).
З дати визнання банкрутом юридична особа (боржник) зазнає серйозних змін:
- вважається наступившим термін виконання виникли до відкриття конкурсного виробництва грошових зобов'язань і сплати обов'язкових платежів боржника, припиняється нарахування неустойок (штрафів, пені), процентів та інших фінансових санкцій по всіх видах заборгованості боржника, відомості про фінансовий стан боржника перестають ставитися до конфіденційної інформації або комерційної таємниці та ін;
- припиняються повноваження керівника боржника та інших її органів, за винятком повноважень органів, які відповідно до установчих документів можуть приймати рішення про укладення великих угод, угод про умови надання грошових коштів третьою особою або третіми особами для виконання зобов'язань боржника;
- управління юридичною особою переходить до спеціально призначуваному арбітражним судом конкурсного керуючого, чинному під контролем зборів (комітету) кредиторів та арбітражного суду (ст. 126, 127, 143 Закону про банкрутство).
Конкурсний керуючий несе обов'язки і має права, зокрема, приймає у відання майно боржника і проводить його інвентаризацію та незалежну оцінку, вживає заходів щодо забезпечення збереження майна, заходи з його пошуку, виявлення та повернення, стягує заборгованість, заперечує проти вимог, розпоряджається майном боржника, звільняє його працівників та ін (ст. 129 Закону про банкрутство). Саме він (а не ліквідаційна комісія) здійснює ліквідацію юридичної особи.
Все майно боржника на момент відкриття конкурсного виробництва, у тому числі виявлене в ході нього, за деякими винятками становить конкурсну масу (ст. 131, 132 Закону про банкрутство). За рахунок неї і погашаються вимоги кредиторів до банкрута.
Серед таких вимог Закон про банкрутство виділяє наступні категорії вимог.
1. Позачергові поточні вимоги (судові витрати боржника, поточні комунальні та експлуатаційні платежі, необхідні для здійснення діяльності боржника, інші витрати, пов'язані з проведенням конкурсного виробництва).
2. Чергові вимоги (при цьому першочерговими кредиторами є громадяни, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, а також компенсації моральної шкоди, у другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють або працювали за трудовим договором, і з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності, в третю чергу - розрахунки з іншими кредиторами * (233)).
3. Підсумкові вимоги (вимоги конкурсних кредиторів та (або) уповноважених органів, заявлені після закриття реєстру вимог кредиторів, а також вимоги про сплату обов'язкових платежів, що виникли після відкриття конкурсного виробництва, незалежно від терміну їх пред'явлення, які задовольняються за рахунок залишкового майна боржника) (ст . 134, п. 4 ст. 142 Закону про банкрутство).
Після розрахунків з кредиторами конкурсний керуючий повинен представити до арбітражного суду звіт про результати конкурсного виробництва (у тому числі документи, що підтверджують продаж майна боржника, реєстр вимог кредиторів із зазначенням розміру погашених вимог, документи, що підтверджують погашення вимог). Після розгляду даного звіту арбітражний суд виносить ухвалу про завершення конкурсного виробництва, яке є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію боржника. З дати внесення такого запису конкурсне виробництво вважається завершеним (ст. 147, 149 Закону про банкрутство).
Правове регулювання неспроможності (банкрутства) окремих категорій юридичних осіб (містоутворюючих, сільськогосподарських, фінансових організацій, стратегічних підприємств і організацій, суб'єктів природних монополій) має особливості (ст. 168, 169-201 Закону про банкрутство) , а іноді - навіть здійснюється в рамках спеціального закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спеціальні випадки ліквідації "
 1. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  спеціального закону - виникають державні корпорації) * (222). Відмова у державній реєстрації юридичної особи допускається лише у випадках, встановлених законом. Це можливо, зокрема, при ненаданні необхідних документів, зверненні до неналежний реєструючий орган, а також в інших випадках (наприклад, якщо установчі документи некомерційної організації суперечать
 2. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі в його здійсненні.
  спеціально відведеному або пристосованому для цього місці для колективного обговорення будь-яких суспільно значущих питань. Зауважимо, що таке законодавче визначення зборів може розглядатися в якості родового поняття для всіх заходів з кількістю учасників більше трьох осіб. Але не всі збори носять публічний характер, що, на наш погляд, неправомірно розширює коло
 3. § 4. Компетенція представницького органу.
  спеціально створених комітетів , бюджетно-фінансових комісій представницького органу муніципального утворення, в ході депутатських слухань і в зв'язку з депутатськими запитами. Наступний контроль здійснюється представницьким органом муніципального освіти в ході розгляду і затвердження звітів про виконання місцевого бюджету. Найчастіше статутами муніципальних утворень
 4. § 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері
  спеціальні комісії. У сфері соціальної підтримки громадянам, які мають право на додаткове матеріальне забезпечення, на пенсію за вислугу років, що встановлюється особам, що заміщають посади в органах державної влади і управління Союзу РСР і РРФСР, що заміщають державні посади Російської Федерації і державні посади федеральної державної служби, на доплати до пенсії,
 5. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  спеціального дозволу відвідувати установи, виконують покарання, та слідчі ізолятори для здійснення контролю мають право глави органів місцевого самоврядування в межах відповідних територій. А виправні роботи відбувають у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого.
 6. § 1. Загальна характеристика
  спеціальної. Особливий зв'язок представницького органу з населенням забезпечується також тим, що прямо або побічно він формується населенням в особі виборчого корпусу. Крім того, вона забезпечується колегіальним характером роботи представницького органу. Характеризуючи сучасні представницькі органи місцевого самоврядування, необхідно враховувати їх історичний зв'язок з віче, земськими
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  спеціальність, місце роботи, місце проживання кандидатів до складу комітету, комісії, наявність у них навичок публічно-владної, громадської діяльності, а також особисте бажання працювати в тому чи іншому комітеті, комісії. Залучення депутатів, фахівців, а також простих громадян до діяльності комітетів, комісій у вирішенні місцевих проблем не тільки реально надає можливість пройти школу
 8. § 2. Місцева адміністрація
  спеціальні структури управління. Вони можуть носити різні найменування - департаменти, відділи, управління, комітети та інші служби. Вирішення даного питання знаходиться у веденні глави місцевої адміністрації. Раніше види таких управлінських структур, їх перелік встановлювався в масштабах всієї країни в нормативному порядку. Наприклад, в радянський період це робилося відповідно до Указу Президії
 9. § 1. Муніципальна власність
  спеціальний розділ реєстру муніципальної власності. Виписка з реєстру муніципальної власності є документом, що підтверджує облік нерухомого майна у складі муніципальної власності . Документом, що засвідчує право муніципальної власності на нерухоме майно, є свідоцтво про державну реєстрацію права, видане установою юстиції щодо державної
 10. § 1. Поняття комерційного права
  спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої . - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 4 Комерційні відносини, будучи по
© 2014-2022  yport.inf.ua