Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Способи здійснення цивільних прав.

Як відомо, центральним елементом якого суб'єктивного права є свобода вибору відповідної поведінки самим уповноваженою суб'єктом. Саме тому суб'єктивні цивільні права здійснюються, насамперед, за допомогою власних юридично значущих активних дій уповноважених осіб. Так, власник може сам користуватися своїм майном, може здати його в оренду, продати, обміняти і т.п. У всіх цих випадках ним реалізується право на свої активні дії, за допомогою яких задовольняються його інтереси.
Право на позитивні дії, однак, тісно пов'язане з іншим, хай не головним, але необхідним елементом суб'єктивного права - з правом вимоги відповідної поведінки зобов'язаних осіб. Даний спосіб здійснення права характерний для зобов'язальнихправовідносин. Наприклад, у зобов'язанні з договору підряду замовник має право вимагати від підрядника своєчасного і якісного виконання роботи та передачі йому результату цієї роботи. Таким чином, суб'єктивне цивільне право здійснюється у формі реалізації уповноваженою особою права вимоги.
Здійснення суб'єктивних прав у цьому плані завжди являє собою органічний сплав можливостей здійснення власних дій уповноваженою особою з можливістю вимагати виконання або дотримання юридичних обов'язків іншими особами. Конкретна реалізація цих можливостей і являє собою способи здійснення права.
Способи здійснення суб'єктивних цивільних прав традиційно підрозділяються на фактичні і юридичні. Зокрема, володіючи і користуючись річчю, власник реалізує належне йому право власності фактичними діями. Такі фактичні дії може вчиняти будь-яка особа, якій належить відповідне право, безвідносно до того, володіє ця особа дієздатністю чи ні. Навпаки, юридичні дії щодо здійснення суб'єктивного цивільного права може здійснювати лише особа, що володіє дієздатністю. Скажімо, продати або здати майно в оренду має право лише той власник, який може самостійно вчиняти юридичні дії.
За загальним правилом вибір способу здійснення права залежить від розсуду самого правовласника. Разом з тим він може бути продиктований і конкретним змістом суб'єктивного права. Останнє, у свою чергу, визначається його призначенням, тобто тими цілями, для досягнення яких воно і надається уповноваженій особі. Так, суб'єктивне право авторства покликане забезпечити суспільне визнання того факту, що особа є творцем нового, творчо самостійного твору. У зв'язку з цим на перший план висувається надана творцеві твори можливість вимагати від усіх третіх осіб утримання від яких би то не було дій, які заперечували б або ставили під сумнів дану обставину. Конкретні способи реалізації цієї можливості, тобто способи здійснення суб'єктивного права авторства, можуть бути самими різними, проте суть їх в даному випадку буде зводитися до вимоги відповідної поведінки від зобов'язаних осіб. Поряд з цим право авторства може здійснюватися суб'єктом і за допомогою власних активних дій, хоча такий спосіб здійснення права є в даному випадку лише допоміжним засобом його реалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Способи здійснення цивільних прав. "
 1. § 1. Поняття і способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків
  способи здійснення цивільних прав і виконання
 2. Ф
  способи здійснення цивільних прав III, 14, § 1 (2) - с. 522 Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування II, 9, § 9 (1) - с. 362 Фідуціарні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 455 Фізична особа II, 6, § 1 (2) - с. 139, див Апатрид, Громадянин, Іноземець Фіксація прав, см. Способи фіксації прав, втілених у цінних паперах Фіктивний правочин, см. Уявна угода Фікціонние
 3. Ю
  способи здійснення цивільних прав III, 14, § 1 (2) - с. 522 - 523 Юридична адреса, см. Місце знаходження юридичної особи Юридичний акт II, 12, § 1 (2) - с. 433 - 436 Юридичний вчинок II, 12, § 1 (2) - с. 436 - 437 Юридичний склад II, 12, § 1 (4) - с. 438 - 439 Юридичний факт II, 12, § 1 (1) - с. 431, див Дії, Подія, Терміни, Юридичний склад Юридична особа,
 4. Поняття і способи здійснення цивільних прав
  способи здійснення цивільних
 5. § 5. Умовні угоди
  спосіб дії угоди до випадковостей майбутнього. Крім того, за допомогою умови мотив угоди, який сам по собі не має значення для її дії, може бути включений у зміст угоди. І нарешті, умова дає можливість впливати на іншу особу, що не покладаючи на нього обов'язки, за допомогою спонукання його до вчинення відомого дії (наприклад, батько обіцяє синові подарувати йому
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  спроможність громадян (фізичних осіб). Правоздатність і суб'єктивні цивільні права громадян. Зміст правоздатності громадян і її межі. Рівність правоздатності. Виникнення і припинення правоздатності. Неотчуждаемость правоздатності та неможливість її обмеження. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність громадян (фізичних осіб). Неотчуждаемость
 7. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  спосіб запобігання сепаратистських устремлінь суб'єктів Федерації. У відомому сенсі місцеве самоврядування для суб'єктів Федерації - те ж саме, що федералізм для держави в цілому. Місцеве самоврядування і публічна влада. Конституція РФ не просто відокремлює місцеве самоврядування, але і відокремлює його від державно-владного механізму. Згідно з її ст. 12 органи місцевого
 8. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
  спосіб переміщення влади, повноважень з центру керованої системи на її периферію і зміцнення політико-правової самостійності периферійних підсистем: суб'єктів федерації, муніципальних утворень і т.п. Іноді децентралізацію відрізняють від деконцентрації. Так, Г. Бребан вказує, що при деконцентрації владні повноваження делегуються державою своїм структурним ланкам, тобто
 9. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  способів разового індивідуального, колективного волевиявлення людей) все ж необхідно. Не треба чекати повсюдного поширення якийсь ініціативи, щоб оформити її юридично. Влада повинна навчитися вгадувати перспективні напрямки самодіяльного руху та оперативно підтримувати їх. Громадянин, який вирішив включитися в самоврядний процес, має право використовувати вже
 10. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  здатним громадянином. Інша справа, що опитування, ініційовані громадянами, органами територіального громадського самоврядування, повинні фінансуватися за їх рахунок, а не за рахунок бюджетних коштів. --- Збірник законів і нормативних правових актів Челябінської області. 1996. N 2. Порядок призначення і проведення опитування громадян визначається статутом муніципального
© 2014-2022  yport.inf.ua