Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття меж здійснення цивільних прав

. Закріплюючи принцип вільної реалізації належних громадянам та юридичним особам суб'єктивних прав, чинне законодавство одночасно пред'являє певні вимоги, які повинні дотримуватися при їх здійсненні. Зміст цих вимог є різним, тому що залежить від характеру і призначення конкретних суб'єктивних прав. Разом з тим закон містить і ряд таких вимог, які можуть розглядатися в якості загальних меж (меж) здійснення будь-яких суб'єктивних прав. На жаль, у новому ЦК (ст. 10) загальні межі здійснення цивільних прав позначені досить скупо, у зв'язку з чим деякі з них доводиться виводити з загальних засад цивільного законодавства.
Насамперед, здійснення цивільних прав не повинно порушувати прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Наявність подібної вимоги продиктовано тим очевидним обставиною, що права різних суб'єктів у суспільстві найтіснішим чином переплетені і взаємопов'язані. Здійснюючи свої права, суб'єкт повинен рахуватися з тим, що інші особи є власниками аналогічних або суміжних прав, які точно також визнаються і охороняються законом. Скажімо, наймач (власник) житлового приміщення не може використовувати його таким чином, щоб його дії утруднювали здійснення аналогічних прав іншими особами, що проживають в даному будинку. Іншими словами, цивільні права одного суб'єкта закінчуються там, де починаються права іншого суб'єкта.
При здійсненні цілого ряду цивільних прав громадяни і юридичні особи повинні діяти розумно і сумлінно (ст. 157, 220, 234 ЦК), дотримуватися основи моральності (ст. 169 ЦК) та інші прийняті в суспільстві норми (ст. 241 ЦК). Це, звичайно, не означає, що цивільний закон прирівнює моральні норми до правових. Саме по собі порушення моральних норм не може тягти для учасників цивільно-правових відносин несприятливих юридичних наслідків, бо інакше тлумачення закону ігнорувало б відмінності, які існують між нормами права і моральності. Сенс розглянутого вимоги полягає в тому, щоб орієнтувати суб'єктів, а також правозастосовні органи на обов'язковий облік у своїй діяльності правил загальноприйнятої моралі. Наприклад, суперечка з приводу звільнився ізольованого житлового приміщення у комунальній квартирі, на яке одночасно претендують декілька наймачів, які мають формально рівні юридичні права на його приєднання (ст. 59 ЖК), може бути правильно вирішений тільки на основі врахування морального ваги прав претендентів. Моральні принципи суспільства відіграють істотну роль при вирішенні цілого ряду інших цивільно-правових спорів, зокрема спорів, пов'язаних з виселенням із-за неможливості спільного проживання, розділом майна в натурі, усуненням від спадкування та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття меж здійснення цивільних прав"
 1. § 2. Межі здійснення цивільних прав
  поняття ставилося деякими авторами під сумнів * (608), його існування слід визнати теоретично виправданим. Зловживання правом являє собою особливу цивільне правопорушення. Основна його специфіка полягає в тому, що дії порушника формально спираються на належне йому право, однак при конкретній його реалізації вони набувають таку форму і характер, що це призводить
 2. 1. Поняття меж здійснення цивільних прав
  пределенія форми і процедури здійснення суб'єктивних цивільних прав. Наприклад, забороняється відчуження майна громадян, що знаходиться у спільній частковій власності, з порушенням права переважної купівлі; заставу нерухомості без додання заставної угоді нотаріальної форми і подальшої державної реєстрації угоди і т.п. Межі здійснення цивільних прав ясно видно в
 3. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 5. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 8. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства . Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 9. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче суспільство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 10. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
© 2014-2022  yport.inf.ua