Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 85. Припинення права дружини на утримання


1. Право дружини на утримання, передбачене статтею 84 цього Кодексу, припиняється в разі припинення вагітності, народження дитини мертвою або якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини.
2. Право дружини на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про чоловіка як батька з актового запису про народження дитини.
1. Загальні підстави припинення права одного з подружжя на утримання містяться в ст. 82 СК України. У свою чергу в коментованій статті закріплені спеціальні підстави припинення права дружини на утримання. З урахуванням положень ст. ст. 82, 85 СК України можна зробити наступні висновки. Право дружини на утримання, передбачене ст. 84 СК України, припиняється у разі: 1) реєстрації нею повторного шлюбу; 2) припинення можливості чоловіка (колишнього чоловіка) надавати матеріальну допомогу; 3) смерті одного з подружжя (колишнього подружжя); 4) припинення вагітності; 5) народження дитини мертвою; 6) передачі дитини на виховання іншій особі; 7) досягнення, дитиною відповідного (трьохрічного або шестирічного) віку; 8) виключення відомостей про чоловіка як батька з актового запису про народження дитини; 9) смерті дитини. Внаслідок зазначених обставин припиняється також право на утримання колишньої дружини.
2. Підстави припинення права дружини на утримання зазначені в нормі шляхом переліку. Однак необхідно мати на увазі, що право дружини на утримання припиняється внаслідок настання лише тих із зазначених обставин, які пов'язані з підставою його виникнення. Кожна з таких обставин є достатньою підставою для припинення права на утримання. Іншими словами, право дружини на утримання припиняється в тому разі, якщо хоча б одна з обставин, у зв'язку з якою воно виникло, перестала існувати. Наприклад, право дружини на утримання у зв'язку з проживанням з нею дитини не припиняється внаслідок припинення вагітності.
Право дружини на утримання у зв'язку з проживанням з нею дітей не припиняється внаслідок виключення відомостей про чоловіка як батька з актового запису про народження однієї з них або якщо одна з них передана на виховання іншій особі.
Не вважається передачею дитини на виховання іншій особі залучення до виховання дитини родичів, професійних вихователів, відвідування дитиною дитячого закладу, а також тимчасова зміна місця проживання дитини у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою дружини тощо.
3. Всі підстави припинення права дружини на утримання можна умовно поділити на дві групи. До першої групи належать обставини, які підтверджуються відповідними документами і встановлення яких рішенням суду не вимагається. Право дружини на утримання припиняється автоматично з моменту настання відповідної обставини. До другої групи належать обставини, які можуть бути предметом спору. Право дружини на утримання припиняється з моменту набрання чинності рішенням суду, яким встановлено відповідну обставину (див. коментар до ст. 82 СК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 85. Припинення права дружини на утримання"
 1. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
  Підготовка проекту ЦК УСРР 1922 р. відбувалася в умовах і на засадах, загальних для більшості тодішніх радянських республік. Тому, природно, що вказівки і зауваження В.І. Леніна відносно ЦК РРФСР слугували орієнтиром і для розробників проекту ЦК УСРР (Української Соціалістичної Радянської Республіки). Принципово важливим було положення про зосередження в руках радянської держави основних
 2. § 2. Особливості відшкодування шкоди різних форм
  Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності. Згідно зі ст. 1169 ЦК шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується. Право на самозахист дається особі ст. 19 ЦК, відповідно до якої особа
 3. Стаття 14. Визначення понять
  14.1.81. інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на: а) капітальні інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що
 4. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 5. § 3. Право спільної сумісної власності подружжя
  Право спільної сумісної власності подружжя займає центральне місце у системі майнових відносин між ними. Визначальним тут є принцип спільності нажитого у період шлюбу майна. Юридичне закріплення цей принцип дістав ще у Сімейному кодексі УРСР 1926 p. (повна назва - Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР)', зберіг свою життєздатність і в чинному
 6. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
  1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині,- карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 2. Умисне вбивство: 1) двох або більше осіб; 2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; 3) заручника або викраденої людини; 4) вчинене з особливою жорстокістю; 5) вчинене способом, небезпечним для життя
 7. Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
  1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи,- караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього
 8. Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
  1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з
 9. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я - карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
 10. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин
  1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками. 3. Сімейні відносини регулюються лите у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. 4. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права
© 2014-2022  yport.inf.ua