Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1037. Припинення договору комерційної концесії


1. Кожна із сторін договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку його дії, повсякчас має право відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону за шість місяців, якщо договором не передбачений більш тривалий строк.
Кожна із сторін договору комерційної концесії, укладеного на визначений строк або без зазначення строку його дії, повсякчас має право відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону не пізніше ніж за тридцять днів, якщо договором передбачена можливість його припинення сплатою грошової суми, встановленої в якості відступного.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 216-ФЗ)
1.1. Правовласник має право відмовитися від виконання договору комерційної концесії повністю або частково у разі:
порушення користувачем умов договору про якість вироблених товарів, виконуваних робіт, надання послуг;
грубого порушення користувачем інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності умовам договору характеру, способів та умов використання наданого комплексу виключних прав;
порушення користувачем обов'язку виплатити правовласнику винагороду у встановлений договором термін.
Одностороння відмова правовласника від виконання договору можливий у випадку, якщо користувач після направлення йому правовласником письмової вимоги про усунення порушення не усунув його в розумний строк або знову здійснив таке порушення протягом одного року з дати направлення йому вказаного вимоги.
(П. 1.1 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 216-ФЗ)
2. Дострокове розірвання договору комерційної концесії, укладеного із зазначенням терміну, а також розірвання договору, укладеного без зазначення строку, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому пунктом 2 статті 1028 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)
3. У разі припинення належить правовласнику права на товарний знак, знак обслуговування або на комерційне позначення, коли таке право входить в комплекс виключних прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, без заміни припинилася права новим аналогічним правом договір комерційної концесії припиняється.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)
4. При оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом) договір комерційної концесії припиняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1037. Припинення договору комерційної концесії "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не 2. Зміна і розірвання договору
 3. ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за угодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції.
  5. Зміст договору
 4. Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
  Стаття 1040. Наслідки припинення виключного права, користування яким надано за договором комерційної концесії
 5. Якщо в період дії договору комерційної концесії закінчився термін дії виключного права, користування яким надано за цим договором, або таке право припинилося на іншій підставі, договір комерційної концесії продовжує діяти, за винятком положень, що відносяться до припинилося право, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право вимагати
  § 9. Комерційна концесія
 6. Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
  § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
 7. Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
  § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
 8. Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
  § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
 9. Поняття договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 10. 1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
  1. Ad hoc [ад хок] - для данного случая, для этой цели 2. Ad referendum [ад рэфэрэндум] - к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) 3. A fortiori [а фортиори] - тем более 4. A posteriori [а постэриори] - на основании опыта, с возникшей позднее точки зрения 5. A priori [а приори] - заранее, предварительно 6. Bona fide [бона фидэ] - честно, добросовестно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua