Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1038. Збереження договору комерційної концесії в силі при зміні сторін


1. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить в наданий користувачеві комплекс виключних прав, не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Новий правовласник стає стороною цього договору в частині прав та обов'язків, що відносяться до перейшов виключного права.
2. У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців з дня відкриття спадщини зареєструється як індивідуальний підприємець. В іншому разі договір припиняється.
Здійснення прав і виконання обов'язків померлого правовласника до прийняття спадкоємцем цих прав та обов'язків або до реєстрації спадкоємця як індивідуального підприємця здійснюються керуючим, який призначається нотаріусом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1038. Збереження договору комерційної концесії в силі при зміні сторін "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 6. Виконання зобов'язань
  Та обставина, що договір комерційної концесії сконструйований в законодавстві як консенсуальної договір, що вступає для його сторін в силу з моменту його укладення (підписання сторонами) незважаючи на те, що у відносинах з третіми особами правовласник і користувач має права посилатися на цей договір лише з моменту його реєстрації, дозволяє говорити про два послідовних стадіях
 3. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не 3. Спеціальні випадки припинення договору
 4. "Спеціальними випадками припинення договорів" можна назвати ситуації, при яких втрачають свою силу при наявності зазначених у законі обставин зобов'язання, що складають зміст договору. Складні при цьому відносини регулюються в основному гл. 29 ЦК, яка поширює свою дію в рівній мірі на всі види зобов'язань незалежно від підстав їх виникнення, а значить, і на
  Спеціальні підстави припинення договору комерційної концесії
 5. . Спеціальні підстави припинення договору поділяються на дві групи: обставини, пов'язані з правосуб'єктністю сторін договору, та обставини, пов'язані зі статусом виняткових прав на об'єкти, що входять в предмет договору. До першої категорії належать випадки банкрутства або ліквідації однієї із сторін, а якщо користувачем є фізична особа, то також: 1) припинення
  § 9. Комерційна концесія
 6. Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
  § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
 7. Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
  § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
 8. Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
  § 5. Умовні угоди
 9. Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон
  § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
 10. Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
  Исполнение обязательства. Исполнение - основной и наиболее распространенный способ прекращения обязательства. Именно в результате исполнения достигается та цель, ради которой обязательство было установлено. Прекращение обязательства обусловлено не всяким, а лишь надлежащим исполнением, т.е. таким, которое соответствует условиям обязательства, требованиям закона и иных правовых актов, обычаям
© 2014-2022  yport.inf.ua