Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1039. Наслідки зміни комерційного позначення


(в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)
У разі зміни правовласником комерційного позначення, що входить в комплекс виключних прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір продовжує діяти щодо нового комерційного позначення правовласника, якщо користувач не зажадає розірвання договору та відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1039. Наслідки зміни комерційного позначення "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не 1. Поняття договору доручення
 3. Представництво, довіреність, доручення. З'ясування змісту і значення договору доручення передбачає в якості відправної точки послідовне розгляд трьох понять, складових тріаду: представництво - доручення - довіреність. --- Саме так назвав одну зі своїх робіт І.В. Шерешевський. Мається на увазі: Представництво. Доручення та довіреність.
  Спеціальні підстави припинення договору комерційної концесії
 4. . Спеціальні підстави припинення договору поділяються на дві групи: обставини, пов'язані з правосуб'єктністю сторін договору, та обставини, пов'язані зі статусом виняткових прав на об'єкти, що входять в предмет договору. До першої категорії належать випадки банкрутства або ліквідації однієї із сторін, а якщо користувачем є фізична особа, то також: 1) припинення
  § 9. Комерційна концесія
 5. Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
  § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
 6. Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
  § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
 7. Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
  § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
 8. Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
  § 2. Елементи договору оренди
 9. Сторони договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 10. 1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
  1. Ad hoc [ад хок] - для данного случая, для этой цели 2. Ad referendum [ад рэфэрэндум] - к докладу (отложить для дальнейшего рассмотрения) 3. A fortiori [а фортиори] - тем более 4. A posteriori [а постэриори] - на основании опыта, с возникшей позднее точки зрения 5. A priori [а приори] - заранее, предварительно 6. Bona fide [бона фидэ] - честно, добросовестно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua