Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 16.1. Незаконне переміщення через митний кордон Митного союзу товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення


1. Порушення порядку прибуття товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення на митну територію Митного союзу шляхом їх ввезення крім місць переміщення товарів через митний кордон Митного союзу чи інших установлених законодавством держав - членів Митного союзу місць або поза часом роботи митних органів або вчинення дій, безпосередньо спрямованих на фактичний перетин митного кордону Митного союзу товарами і (або) транспортними засобами міжнародного перевезення при їх вибутті з митної території Митного союзу крім місць переміщення товарів через митний кордон Митного союзу чи інших установлених законодавством держав - членів Митного союзу місць або поза часом роботи митних органів або без дозволу митного органу, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян та юридичних осіб у розмірі від однієї другої до триразового розміру вартості товарів і (або) транспортних засобів, що з'явилися предметами адміністративного правопорушення, з їх конфіскацією або без такої або конфіскацію предметів адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів.
2. Приховування товарів від митного контролю шляхом використання схованок або інших способів, що утруднюють виявлення товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших при переміщенні їх через митний кордон Митного союзу -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян і юридичних осіб у розмірі від однієї другої до триразового розміру вартості товарів, що з'явилися предметами адміністративного правопорушення, з їх конфіскацією або без такої і конфіскацію товарів і (або) транспортних засобів, що з'явилися знаряддям вчинення адміністративного правопорушення, або конфіскацію предметів адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів.
3. Повідомлення до митного органу недостовірних відомостей про кількість вантажних місць, про їх маркування, про найменування, вагу брутто і (або) про обсяг товарів при прибутті на митну територію Митного союзу, вибутті з митної території Митного союзу або приміщенні товарів під митний процедуру митного транзиту або на склад тимчасового зберігання шляхом подання недійсних документів або використання для цих цілей підробленого засоби ідентифікації або справжнього засоби ідентифікації, що відноситься до інших товарів і (або) транспортним засобам, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот рублів з конфіскацією товарів, що з'явилися предметами адміністративного правопорушення, чи без такої або конфіскацію предметів адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів з конфіскацією товарів, що з'явилися предметами адміністративного правопорушення, чи без такої або конфіскацію предметів адміністративного правопорушення.
4. Подання до митного органу недійсних документів на товари при прибутті на митну територію Митного союзу, вибутті з митної території Митного союзу або приміщенні товарів під митний процедуру митного транзиту або на склад тимчасового зберігання, якщо такі документи могли послужити підставою для недотримання встановлених міжнародними договорами держав - членів Митного союзу, рішеннями Комісії Митного союзу і нормативними правовими актами Російської Федерації, виданими відповідно до міжнародних договорів держав - членів Митного союзу, заборон і обмежень, за винятком заходів нетарифного регулювання, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів.
Примітки:
1. За адміністративні правопорушення, передбачені цією главою, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як юридичні особи.
2. Для цілей застосування цієї глави під недійсними документами розуміються підроблені документи, документи, отримані незаконним шляхом, документи, що містять недостовірні відомості, документи, що відносяться до інших товарів і (або) транспортним засобам, та інші документи, що не мають юридичної сили.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 16.1. Незаконне переміщення через митний кордон Митного союзу товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 4. § 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  статтях аналізованої групи КпАП, якщо вони вчинені з корисливої ??або іншої особистої зацікавленості, можуть кваліфікуватися як злочини за ст. 285 КК (зловживання посадовими повноваженнями). На відміну від всіх інших статей гл. 14 КпАП домінуюче початок диспозицій ст. 193, 193, 1932 укладено в регламентації недержавних та приватноправових інтересів. Стаття 193 КпАП
 5. Використана література
  стаття була введена внаслідок приєднання СРСР до Міжнародної Женевської конвенції від 12 вересня 1923 "Про боротьбу з розповсюдженням і торгівлею порнографічними виданнями". * (373) Див: Відомості Верховної Ради УРСР. 1972. N 51. Ст. 1207; 1987. N 27. Ст. 961; 1974. N 29. Ст. 782; 1974. N 29. Ст. 782; 1986. N 32. Ст. 904; 1988. N 14. Ст. 2664. * (374) Див там же. 1991. N 44. Ст. 1430.
 6. 3. Застава
  незаконно. --- Там же. С. 52 - 53. На наш же погляд, включення в ГК норм про захист заставодержателем своїх прав на предмет застави, поряд з нормами про захист права власності та інших речових прав (в російському ГК - гол. 20), якраз свідчить про те, що законодавець виходить з того , що застава не відноситься до категорії речових прав, інакше до заставних
 7. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  стаття ГК РФ допускає при застосуванні права будь-якої країни застосування судом імперативних норм права іншої країни. По-третє, мова йде про застосування імперативних норм права не будь-якої країни, а лише права країни, що має тісний зв'язок з відношенням. По-четверте, в даній статті частини третьої ГК РФ наводяться основні характеристики таких імперативних норм, які покликані регулювати
 8. Стаття 188. Контрабанда Коментар до статті 188
  статтями глави 16 КК РФ про злочини проти життя і здоров'я (п. 18 Постанови). У тих випадках, коли контрабанда визнається вчиненою організованою групою, за ч. 4 ст. 188 КК РФ кваліфікуються дії всіх учасників організованої групи, а не тільки тих, хто безпосередньо переміщував товари чи інші предмети контрабанди через митний кордон Російської Федерації (наприклад,
 9. Стаття 220. Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами Коментар до статті 220
  незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Придбання охоплює будь-які способи заволодіння ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами, крім розкрадання та вимагання, утворюють склад самостійного злочину , передбаченого ст. 221 КК РФ (незаконна купівля, отримання в обмін, сплата боргу,
 10. § 5. Договір лізингу
  переміщення предмета лізингу через митний кордон Російської Федерації лише на термін дії договору сублізингу. Таким чином, виходячи з діючого в Росії правового регулювання, якщо іноземна юридична особа укладає договір лізингу з російським акціонерним товариством про передачу в довгострокову оренду третій особі - російському індивідуальному підприємцю - закуплених у