Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження

Коментар до статті 1. Гарантія збереження місця роботи (посади) за працівником, направленим у службове відрядження, полягає в тому, що в період перебування працівника у відрядженні він не може бути звільнений з ініціативи роботодавця, за винятком випадку ліквідації організації.
Перебування працівника у відрядженні служить підставою, що надає роботодавцю можливість тимчасово перевести іншого працівника організації для заміщення відсутнього. На підставі ст. 72.2 ТК такий переклад можливий за згодою сторін, а при надзвичайних обставинах, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини, без згоди працівника (див. коментар. До ст. 72.2).
2. Середній заробіток за період перебування працівника у відрядженні, а також за дні перебування в дорозі, в т.ч. за час вимушеної зупинки в дорозі, зберігається за всі дні роботи за графіком, установленим в відряджуючої організації.
Працівникові, яка працює за сумісництвом, при відрядження зберігається середній заробіток у того роботодавця, який направив його у відрядження. У разі направлення такого працівника у відрядження одночасно з основної роботи та роботи, виконуваної на умовах сумісництва, середній заробіток зберігається у обох роботодавців, а відшкодовуються витрати по відрядженню розподіляються між командирами роботодавцями за угодою між ними (п. 9 Положення про службові відрядження).
Порядок обчислення середньої заробітної плати встановлено ст. 139 ТК.
За бажанням працівника йому пересилається заробітна плата за рахунок організації, якій він відряджений.
В разі пересилання працівникові, що перебуває у відрядженні, на його прохання заробітної плати витрати по її пересиланні несе роботодавець (абз. 7 п. 11 Положення про службові відрядження).
3. Про гарантії вагітним жінкам та особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження див. ст. 259 ТК, про заборону напрямки у службові відрядження працівників у віці до 18 років див. ст. 268 ТК, про направлення у службові відрядження спортсменів, які не досягли віку 18 років, див. ст. 348.8 ТК.
4. Про відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням, див. ст. 168 ТК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження "
 1. Стаття 166. Поняття службового відрядження
  визнається направлення працівника для виконання виробничого завдання не тільки в організацію, що знаходиться в іншій місцевості, але також в організацію, що знаходиться в тій же місцевості. 2. Не є службовим відрядженням направлення працівника на перепідготовку та курси підвищення кваліфікації. Переміщення працівника на певний термін в інший структурний підрозділ організації,
 2. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  гарантій і компенсацій, наприклад у випадку здачі крові та її компонентів. Крім відшкодування витрат, понесених працівником, законодавством передбачена грошова компенсація моральної шкоди, заподіяної працівникові (ст. 237 ТК). 4. Федеральними законами передбачено виконання громадянами державних, громадських обов'язків, наприклад, згідно зі ст. 25.6 КоАП свідок зобов'язаний з'явитися за
 3. Стаття 47. Підстави припинення права безоплатного термінового користування земельною ділянкою
  при переході його на пенсію по старості або пенсію по інвалідності. 4. Право на службовий наділ зберігається за одним з членів родини: 1) працівника, покликаного на дійсну строкову військову службу або альтернативну службу, на весь термін проходження служби; 2) працівника, що надійшов на навчання, на весь термін навчання в освітній установі; 3) працівника , загиблого у зв'язку з
 4. Стаття 1461. Службова топологія
  визнається службової топологією. 2. Право авторства на службову топологію належить працівнику. 3. Виключне право на службову топологію належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником не передбачено інше. 4. Якщо виключне право на топологію належить роботодавцю або передано їм третій особі, працівник має право на отримання від роботодавця
 5. 5. Суб'єкти авторського права на службові твори
  визнається твір, створений у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця. Закон не дає визначень понять службових обов'язків, службового завдання і роботодавця. Зазвичай роботодавцем вважається юридична або фізична особа, що перебуває з працівником у трудових (службових) відносинах відповідно до трудового законодавства. Особа, яка виконує в
 6. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
  167, 168 ТК; при переїзді на роботу в іншу місцевість - ст. 169 ТК; при виконанні державних і громадських обов'язків - ст. ст. 39, 170 - 172, 373 - 375, 405 ТК; при поєднанні роботи з навчанням - ст. ст. 173 - 177 ТК; при вимушеному припиненні роботи не з вини працівника - ст. 220 ТК; при наданні щорічної оплачуваної відпустки - ст. ст. 114, 126 ТК; в деяких випадках
 7. Стаття 1370. Службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок
  визнаються відповідно службовим винаходом, службової корисною моделлю або службовим промисловим зразком. 2. Право авторства на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок належить працівнику (автору). 3. Виключне право на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок і право на отримання патенту
 8. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 9. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 10. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, якщо
 11. Стаття 1295. Службовий твір
  належать автору. 2. Виключне право на службовий твір належить роботодавцю, якщо трудовим або іншим договором між роботодавцем і автором не передбачено інше. Якщо роботодавець протягом трьох років з дня, коли службовий твір було надано в його розпорядження, не почне використання цього твору, не передасть виключне право на нього іншій особі
 12. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  стаття допускає можливість встановлення в колективному або трудовому договорі особливої гарантії - збереження середнього заробітку працівника на період освоєння нового виробництва або продукції, коли продуктивність праці знижується з об'єктивних причин і працівник не може отримати заробітну плату в попередньому розмірі. 2. Під колишнім заробітком працівника слід розуміти заробіток, одержуваний їм
 13. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 14. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
  гарантіями: 1) на час переговорів, але на строк не більше 3 місяців, вони звільняються від основної роботи, 2) на цей період зберігається середній заробіток; 3) компенсуються витрати, пов'язані з участю в переговорах. При цьому важливо враховувати, що питання про збереження середньої заробітної плати на період участі в колективних переговорах спеціалістам, експертам і посередникам вирішується по
 15. Стаття 1430. Службове селекційне досягнення
  визнається службовим селекційним досягненням. 2. Право авторства на службове селекційне досягнення належить працівнику (автору). 3. Виключне право на службове селекційне досягнення і право на отримання патенту належать роботодавцю, якщо трудовим або іншим договором між працівником і роботодавцем не передбачено інше. 4. У разі відсутності в договорі між роботодавцем
 16. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене банківською гарантією, повністю або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або
 17. 6. Суб'єкти прав на службові об'єкти "промислової власності"
  набувають право на подачу заявки, одержання патенту і використання охоронюваного патентом службового винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Подібний інститут відомий і російському патентному праву. Відповідно до п. 2 ст. 8 Патентного закону право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені працівником (автором) у зв'язку з
 18. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 19. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
  Приміром, у порядку службової необхідності засуджений може направлятися у службові відрядження, призначатися на інші військові посади, переводитися до нового місця військової служби, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. Заборона, що випливає зі змісту покарання, поширюється тільки на підвищення в займаної посади. 2. Військове командування має право за
 20. Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
  гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua