Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 27.18. Застава за арештоване судно


(введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 198-ФЗ)
1. Застава за арештоване судно полягає у внесенні фізичною або юридичною особою, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність за яке встановлена частиною 2 статті 8.17, статтями 8.18 - 8.20 цього Кодексу, судновласником, страховиком або компетентним органом держави прапора судна грошових коштів в суд, який обрав дану міру забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення.
2. Застава за арештоване судно може застосовуватися щодо російських та іноземних суден, зареєстрованих в Російській Федерації або іноземній державі і з'явилися знаряддям вчинення одного з адміністративних правопорушень, адміністративна відповідальність за які встановлена частиною 2 статті 8.17, статтями 8.18 - 8.20 цього Кодексу.
3. Застава за арештоване судно застосовується в обов'язковому порядку щодо іноземних суден, що з'явилися знаряддям вчинення адміністративного правопорушення на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації, адміністративна відповідальність за яке встановлена частиною 2 статті 8.17, статтями 8.18 - 8.20 цього Кодексу, в випадку клопотання будь-якого з осіб, зазначених у частині 1 цієї статті.
4. Клопотання про застосування застави за арештоване судно в письмовій формі направляється до суду або посадовій особі, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. Посадова особа, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, при отриманні клопотання про застосування застави за арештоване судно зобов'язане негайно, а в разі необхідності додаткового з'ясування обставин адміністративного правопорушення протягом трьох діб направити вказане клопотання з усіма матеріалами справи до суду, уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення.
5. Рішення про застосування застави за арештоване судно і розмірі зазначеного застави приймається судом у строк не більше десяти днів з дня отримання клопотання, зазначеного у частині 4 цієї статті, від будь-якого з осіб, зазначених у частині 1 цієї статті. При надходженні такого клопотання від учасників провадження у справі про адміністративне правопорушення або в разі необхідності додаткового з'ясування обставин справи, за винятком випадків, зазначених у частині 3 цієї статті, термін прийняття рішення про застосування застави за арештоване судно може бути продовжений, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.
6. Розмір застави за арештоване судно визначається судом з урахуванням розміру адміністративного штрафу, встановленого санкцією застосовуваної статті Особливої частини цього Кодексу, та (або) з урахуванням визначених на підставі висновку експерта вартості судна та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення і (або) розміру шкоди, заподіяної в результаті вчинення адміністративного правопорушення. При визначенні розміру застави за арештоване судно враховуються обставини, зазначені у частинах 2 і 3 статті 4.1 цього Кодексу.
7. Розмір застави за арештоване судно не може бути менше розміру шкоди, заподіяної внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, та максимального розміру адміністративного штрафу, встановленого санкцією застосовуваної статті Особливої частини цього Кодексу.
8. Рішення судді про застосування застави за арештоване судно виноситься у формі визначення, яке може бути оскаржене відповідно до правил, встановлених главою 30 цього Кодексу.
9. Копії ухвали про застосування застави за арештоване судно вручаються посадовій особі, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, заставодавцю або його законному представнику, фізичній або юридичній особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, законному представнику зазначеного юридичної особи або захиснику . Залогодателю або його законному представнику роз'яснюється порядок повернення застави за арештоване судно і його звернення в доход держави.
10. Гроші, які є предметом застави за арештоване судно, вносяться на депозитний рахунок суду, який обрав дану міру забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення. Про прийняття зазначеного застави судом складається протокол, копія якого вручається заставодавцю.
11. Про застосування застави за арештоване судно федеральний орган виконавчої влади, що відає питаннями закордонних справ, негайно повідомляє дипломатичне представництво або консульська установа держави прапора іноземного судна в Російській Федерації.
12. У разі вчинення адміністративного правопорушення, адміністративна відповідальність за яке передбачена частиною 2 статті 8.17, статтями 8.18 - 8.20 цього Кодексу, з використанням судна, щодо якої застосовано захід забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у вигляді застави за арештоване судно, за судовим рішенням вказаний застава звертається в доход держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 27.18. Застава за арештоване судно "
 1. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  Важливе місце в цивільному праві займають договори, спрямовані на передачу речі у власність набувача. Перш за все це договір купівлі-продажу. Супровідний ці договори передача самої речі (традиція), виділилася в самостійний акт в рамках римського класичного права і відтоді існує окремо, знаменуючи перехід власності (ст. 223 ЦК). Таким чином, вже в наявності
 2. Стаття 27.1. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення
  Постановою Конституційного Суду РФ від 16.06.2009 N 9-П частина 1 статті 27.1 визнана не суперечить Конституції РФ, оскільки містяться в ній положення за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного правового регулювання та у взаємозв'язку з пунктами 1 і 2 частини 1 статті 24.5 цього Кодексу припускають, що адміністративне затримання на строк не більше 48 годин може
 3. Стаття 27.14.1. Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 198-ФЗ) 1. Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації посадовими особами, зазначеними у пунктах 8 і 10.1 частини 1 статті 27.2 цього Кодексу, здійснюється відповідно до статті 27.14 справжнього Кодексу з урахуванням положень цієї статті. 2. Порядок зберігання, утримання, забезпечення безпечної стоянки та повернення заарештованих
 4. Стаття 29.10. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
  1. У постанові по справі про адміністративне правопорушення повинні бути зазначені: 1) посаду, прізвище, ім'я, по батькові судді, посадової особи, найменування і склад колегіального органу, які винесли постанову, їх адресу; (в ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225 - ФЗ) 2) дата і місце розгляду справи; 3) відомості про особу, стосовно якої розглянуто справу; 4) обставини,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  Велика частина статей ЦК про підряд, в тому числі і включених в "Загальні положення про підряд", регулює вміст договору шляхом вказівки на обов'язки його сторін. При цьому, природно, мається на увазі, що обов'язкам боку відповідають права її контрагента. Разом з тим у ряді випадків, з міркувань головним чином юридичної техніки, законодавець використовує і інший варіант, вказуючи не 5. Сторони у договорі
 7. У вигляді загального правила суб'єктний склад договору зберігання не обмежений. Однак це правило знає і певні винятки. Перш за все мова йде про консенсуального договору зберігання. Він являє собою різновид договорів, розрахованих на участь у них підприємців, що знайшло пряме відображення у встановленому в ГК для зазначеного договору правовий режим. Відповідно п. 2 ст. 886 ГК
  7. Права та обов'язки сторін
 8. При реальному договорі зберігання права та обов'язки сторін виникають лише після передачі речі. Інша річ - договір консенсуальний, коли відносини сторін породжуються самою угодою між ними. У такому договорі можна чітко розділити права і обов'язки, що виникли між контрагентами у зв'язку з передачею речей на зберігання, і ті, для виникнення яких необхідна передача речі. Останні
  III. Спеціальні види зберігання
 9. Загальні положення. У § 3 гл. 47 ГК виділені шість спеціальних видів зберігання. Якщо навіть додати до них і сьомий, якому присвячений § 2 зазначеної глави, цим аж ніяк не вичерпається набір договорів, які можна за такими ж підставами вважати спеціальними видами зберігання. Зупинившись саме на тих, яким присвячені § 2 і 3 гол. 47, законодавець, очевидно, враховував їх поширеність, а також
  Стаття 312. Незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації Коментар до статті 312
 10. Основним об'єктом злочину є інтереси правосуддя у сфері виконання судових рішень. Додатковий об'єкт - відносини власності. Обов'язковою ознакою складу є предмет злочину - майно, піддане опису чи на яке накладається арешт. До нього належать: все рухоме і нерухоме майно, готівкові грошові кошти, цінні папери, грошові кошти
  Основным объектом преступления являются интересы правосудия в сфере исполнения судебных решений. Дополнительный объект - отношения собственности. Обязательным признаком состава является предмет преступления - имущество, подвергнутое описи или на которое налагается арест. К нему относится: все движимое и недвижимое имущество, наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные средства
© 2014-2022  yport.inf.ua