Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 281. Особливості регулювання праці чле-нів колегіального виконавчого органу організації

Федеральними законами, установчими документами організації на членів колегіального виконавчого органу організа-ції, які уклали трудовий договір, можуть поширюватися особливості регулювання праці, встановлені цією главою для керівника організації .
Федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 281. Особливості регулювання праці чле-нів колегіального виконавчого органу організації "
 1. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  особливості регулювання праці, які передбачені ст. 273-280 ТК для керівників організації. Це випливає з коментарів статті у зв'язку з тим, що законами та установчими документами організації можуть передбачатися як одноосібні, так і колегіальні виконавчі органи. Зазначені особливості повинні бути поширені на членів колегіального виконавчого органу
 2. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  особливостей регулювання праці керівника організації, певний коментованій главою, не є вичерпним. Трудовий кодекс встановлює, що федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих
 3. Глава 43. Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу організації
  регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу
 4. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної організації і підзвітний вищому органу управління саморегулюючої організації. До компетенції постійно діючого колегіального органу
 5. Стаття 252. Підстави та порядок встановлення особливостей регулювання праці (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
  особливостей регулювання праці. Особливості регулювання праці можуть встановлюватися не тільки ТК і іншими федеральними законами, а й законами суб'єктів РФ та іншими нормативними актами, що містять норми трудового права, які приймаються на федеральному рівні, на рівні суб'єктів РФ, на місцевому рівні (муніципальних утворень), а також соціально- партнерськими актами - колективним договором і
 6. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  регулювання у сфері праці. (Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комітет (комісія) з охорони праці організовує спільні дії роботодавця та працівників щодо забезпечення вимог ох-рани праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, а також організує проведення перевірок умов і охорони праці на робочих місцях і
 7. Стаття 273. Загальні положення
  стаття регулює трудові відносини керівників організацій (підприємств) незалежно від їх форми власності (державна, приватна чи інша) та їх організаційно-правової форми (акціонерне товариство, кооператив, товариство, некомерційна організація, унітарна підприємство тощо), за винятком таких випадків: - керівник організації є єдиним учасником
 8. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  регулювання праці - норми, частково обмежують застосування загальних правил з тих самих питань або передба-чає для окремих категорій працівників додаткові
 9. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  нованіе і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і результати їх розгляду; 6) пояснення, показання, пояснення і укладення відповідних осіб, що у розгляді
 10. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  нованіе і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і результати їх розгляду; 6) пояснення, показання, пояснення і укладення відповідних осіб, що у розгляді
 11. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  членів виконавчих органів фінансової організації від роботи і (або) від займаної посади; 3) звертатися до правоохоронних органів та судів з заявою про притягнення до відповідальності одноосібного виконавчого органу фінансової організації і (або) членів колегіального виконавчого органу фінансової організації; 4) мати безперешкодний доступ в усі приміщення фінансової
 12. Стаття 29.3. Самовідвід і відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи
  член колегіального органу, посадова особа зобов'язані заявити самовідвід. Заява про самовідвід подається голові відповідного суду, керівнику колегіального органу, вищій посадовій особі. 2. За наявності обставин, передбачених статтею 29.2 цього Кодексу, особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілий,
 13. Стаття 29.3. Самовідвід і відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи
  член колегіального органу, посадова особа зобов'язані заявити самовідвід. Заява про самовідвід подається голові відповідного суду, керівнику колегіального органу, вищій посадовій особі. 2. За наявності обставин, передбачених статтею 29.2 цього Кодексу, особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілий,
 14. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  стаття відкриває розд. XII ТК "Особливості регулювання праці окремих категорій працівників", що включає 15 розділів (101 статтю). У нормах даного розділу знаходить свій вияв диференціація правового регулювання праці. Диференціація правового регулювання праці означає, що поряд із загальними нормами трудового права, що поширюються на всіх працівників і роботодавців (ст. 11 ТК),
© 2014-2022  yport.inf.ua