Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 282. Загальні положення про роботу за сумісництвом

Сумісництво - виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.
Укладання трудових договорів про роботу за сумісництвом допускається з необмеженим числом роботодавців, якщо інше не передбачено федеральним законом.
Робота за сумісництвом може виконуватися працівником як за місцем його основної роботи, так і у інших роботодавців.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У трудовому договорі обов'язкова вказівка на те, що робота є сумісництвом.
Не допускається робота за сумісництвом осіб у віці до вісімнадцяти років, на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, якщо основна робота пов'язана з такими ж умовами, а також в інших випадках , передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Особливості регулювання роботи за сумісництвом для окремих категорій працівників (педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури) крім особливостей, встановлених цим Кодексом та іншими федеральними-ми законами, можуть встановлюватися в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації, з урахуванням думки Російської трьох-сторонньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 282. Загальні положення про роботу за сумісництвом"
 1. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  працюють за сумісництвом, може бути припинений у випадку прийому на роботу працівника, для кото-рого ця робота буде основною, про що роботодавець в письмовій формі попереджає зазначена особа не менш ніж за дві які-діли до припинення трудового договору. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 2. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  нізацією, складових державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо -тельствами, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (п. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу. 3. Сума витрат
 3. Стаття 330.1. Загальні положення
  роботах працівниками, під якими в цій главі розуміються працівники, які безпосередньо здійснюють видобуток корисних копалин підземним способом, працівники, зайняті на роботах з будівництва, експлуатації підземних споруд, на аварійно-рятувальних роботах в зазначених спорудах (крім підземних споруд, будівництво яких здійснюється відкритим способом), за винятком
 4. Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації , і їх списання з муніципального боргу
  положень статей 105 і 113 цього Кодексу. 6. Випуски муніципальних цінних паперів, викуплені в повному обсязі емітували їх органом відповідно до умов випуску муніципальних цінних паперів до настання дати погашення , можуть бути визнані за рішенням зазначеного органу достроково
 5. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  стаття визначає два види сумісництва: внутрішнє (у того роботодавця, з яким працівник вже складається у трудових відносинах) і (або) зовнішнє (в іншого роботодавця). Відповідно до цієї статті працівник, що складається в трудових відносинах з роботодавцем, може укласти з цим самим роботодавцем як терміновий, так і безстроковий трудовий договір про роботу за сумісництвом і водночас він
 6. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  тва про містобудівну діяльність, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 7. Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
  тельством про рибальство та збереження водних біологічних
 8. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, участ-вующим в колективних переговорах
  роботи із збереженням середнього заробітку на строк, який визначається угодою сторін, але не більше трьох місяців. Всі витрати, пов'язані з участю в колективних переговорах, компенсуються в порядку , встановленому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодою. Оплата послуг експертів, фахівців і
 9. Стаття 38. Принцип адресності та цільового характе-ра бюджетних коштів
  нізацією доводяться до конкретних одержувачів бюджетних коштів із зазначенням мети їх
 10. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  тельством тримісячний строк для звернення до суд наглядової інстанції, і клопотання про відновлення терміну фондом не подавалася. Див, наприклад: Визначення ВАС РФ від 11.11.2010 N ВАС-10403/10, від 24.09.2009 N
 11. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
  тва, що швидко псуються, повинні оглядатися і досліджуватися
 12. Стаття 167. Загальні положення про наслідки недійсності угоди
  загальні положення про наслідки недійсності угоди в частині, що стосується обов'язки кожної зі сторін повернути другій все одержане за угодою, оскільки дані положення - за їх конституційно-правовим змістом в нормативному єдності зі статтею 302 - не можуть поширюватися на добросовісного набувача , якщо це безпосередньо не обумовлено законом (Постанова Конституційного Суду
 13. Стаття 420. Поняття договору
  загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких
 14. Вбивство (ст . 105 КК)
  покладені в статті Кримінального кодекса2 незалежно від приналежності до того чи іншого елементу складу злочини ня. У КК 1996 р. обтяжуючі обставини розташовані в певному порядку, а саме: спочатку перераховуються об- стоятельства, що відносяться до об'єкта і об'єктивної сторони, а за-тим - до суб'єкта і суб'єктивну сторону. Хоча цей порядок не завжди дотримується, даний критерій
 15. Стаття 306. Невчасне здійснення плате-жей за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями
  тельствам, відмова підтвердити прийняті бюджет-ні зобов'язання, крім підстав, передбачених цим Кодексом, або несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Ко-дексом РРФСР про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне
 16. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  нізацією до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
© 2014-2022  yport.inf.ua