Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, участ-вующим в колективних переговорах

Особи, які беруть участь у колективних переговорах, підготовці проекту колективного договору, угоди, звільняються від ос-новних роботи із збереженням середнього заробітку на строк, який визначається угодою сторін , але не більше трьох місяців.
Всі витрати, пов'язані з участю в колективних переговорах, компенсуються в порядку, встановленому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодою. Оплата послуг експертів, фахівців і посередників проводиться стороною, що запрошує, якщо інше не буде передбачено коллек-нормативним договором, угодою.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Представники працівників, які беруть участь у колективних переговорах, у період їх ведення не можуть бути без попереднього згоди органу, уповноважене їх на представництво, піддані дисциплінарному стягненню, переведені на іншу роботу або звільнені з ініціативи роботодавця, за винятком випадків розірвання трудового договору за вчинення проступку, за який відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами передбачено звільнення з роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, участ-вующим в колективних переговорах "
 1. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
  гарантії та компенсації на умовах, встановлених у коментованій статті. 2. Для успішного проведення досить об'ємною і складної роботи, пов'язаної з колективними переговорами, передбачені наступні гарантії: а) звільнення від основної роботи на час переговорів, але на строк не більше 3 місяців; б) збереження на відповідний період заробітної плати. Крім того, зазначеним особам
 2. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необ-Дімою для ведення колективних переговорів і здійснення ня контролю за дотриманням колективного договору, злагоди-шення
  участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного договору, угоди або неправомірно відмовилися від підписання узгодженого колективного договору, угоди, піддаються штрафу в розмірі та порядку, що встановлені федеральним законом. Особи, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за
 3. Стаття 36. Ведення колективних переговорів
  беруть участь у колективних переговорах з підготовки, укладення або зміни колективного договору, угоди і мають право виявити ініціативу з проведення таких переговорів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Представники сторони, що отримали пропозицію в письмовій формі про початок колективних переговорів, зобов'язані вступити в переговори протягом семи календарних днів з
 4. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни (ст. 5.28). Такі дії тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1 до 3 тис. руб. 2. Стаття 5.30
 6. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів.
 7. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  гарантій трудових прав працівників і вдосконалення трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) участі працівників , їх представників в управлінні організацією; участі представників працівників і роботодавців у вирішенні трудових спорів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 8. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
  гарантіями: 1) на час переговорів, але на термін не більше 3 місяців, вони звільняються від основної роботи, 2) на цей період зберігається середній заробіток; 3) компенсуються витрати, пов'язані з участю в переговорах. При цьому важливо враховувати, що питання про збереження середньої заробітної плати на період участі в колективних переговорах спеціалістам, експертам і посередникам вирішується по
 9. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар. До ст. 318, 323, 325, 326 ТК) тільки за основним місцем
 10. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  стаття, яка визначає правовий порядок їх врегулювання. Він включає насамперед обов'язковість складання протоколу розбіжностей по всіх або окремих питань, щодо яких не прийнято узгоджене рішення. 2. Згідно ч. 2 ст. 40 ТК у разі недосягнення згоди між сторонами щодо окремих положень проекту колективного договору протягом 3 місяців з дня початку колективних переговорів сторони
 11. Стаття 313. Гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
  гарантії і компенсації особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, ус- новлюють цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федеративної-ції. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Додаткові гарантії та компенсації зазначеним особам можуть встановлюватися законами та іншими нормативними правовими
 12. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  колективного договору може здійснюватися або в процесі проведення колективних переговорів, тобто за правилами його укладення (ст. 37 ТК), або в порядку , встановленому самим колективним договором. Вибір одного з пропонованих даною нормою варіантів здійснюється представниками сторін. Це може бути зроблено при укладенні колективного договору або при обговоренні питання про необхідність
 13. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  колективних переговорів (ст. 37 ТК). 2. Стаття 37 ТК передбачає лише загальні правила проведення переговорів; крім них сторони можуть встановити додаткові процедури погодження, затвердження колективного договору. З обговорення цього питання доцільно почати роботу комісії з ведення колективних переговорів. Вона встановлює, в якому порядку, як часто будуть проводитися засідання
 14. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  участю посередника . При НЕ-досягненні згоди сторін колективного трудового спору оформляється протокол про відмову сторін або однієї із сторін від даної при-мірітельной процедури і вони приступають до переговорів про розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі. (частина перша в ред. Федерального закону від 22.11. 2011 N 334-ФЗ) За згодою сторін колективного трудового спору про
 15. Стаття 36. Ведення колективних переговорів
  гарантій виконання обов'язки щодо вступу в колективні переговори: якщо вони не почалися у встановлений ч. 2 ст. 36 термін, є підстави оцінювати ситуацію як ухилення від участі в колективних переговорах. Очевидно, починаючи з цієї дати необхідно обчислювати тривалість колективних переговорів, яка важлива для надання гарантій беруть участь у них працівникам (див. коментар. до
 16. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  колективних переговорів розбіжності фіксуються в протоколі, який є підставою для пред'явлення працівниками відповідних вимог (див. коментар. до ст. 399). Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому ст. ст. 398 - 418 ТК. 2. Розбіжності, що виникли при укладенні колективного договору, можуть бути врегульовані в ході переговорів після його укладення на
 17. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 18. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  колективних переговорів не прийнято узгоджене рішення по всіх або окремих питань, то складається про-токола розбіжностей. Врегулювання розбіжностей, що виникли в ході колективних переговорів з укладення або зміни колектив-ного договору, угоди, проводиться в порядку, встановленому цим
 19. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07 .2010 N
 20. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. В Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. до ст. ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. При
© 2014-2022  yport.inf.ua