Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів

Коментар до статті 1. Спори, що виникають між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, повинні насамперед регулюватися шляхом переговорів.
Якщо сторони не дійшли згоди, розгляд спору переноситься до суду.
Суд, приймаючи такий позов до провадження, повинен ретельно проаналізувати відповідність умов, включених в трудовий договір, чинному законодавству, в т.ч. і коментованій чолі ТК.
2. Факт наявності договору (якщо він заперечується) може бути доведений не тільки за допомогою надання суду його копії, а й інформацією органу місцевого самоврядування, в якому даний договір повинен був бути зареєстрований.
При винесенні рішення крім інших доказів у справі необхідно враховувати цілі залучення працівника до роботи, сферу діяльності роботодавця - фізичної особи та інш.
3. При вирішенні питання про підсудність слід мати на увазі, що всі трудові спори розглядаються районними судами.
За загальними правилами, визначеними ст. 28 ЦПК, позов пред'являється до суду за місцем проживання відповідача. Позов до організації пред'являється до суду за місцем знаходження організації. Позов до роботодавця - фізичній особі подається за місцем реєстрації такого роботодавця. Місце реєстрації роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем, визначається в самому трудовому договорі, який зареєстрований в органах місцевого самоврядування за місцем проживання роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем.
4. Спори між працівниками та роботодавцями - індивідуальними підприємцями вирішуються в загальному порядку, встановленому гл. 60 ТК.
5. Відповідно до ст. 392 ТК працівник має право звернутися до суду за вирішенням індивідуального трудового спору протягом 3 місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а по спорах про звільнення - протягом одного місяця з дня вручення йому копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Роботодавець має право звернутися до суду по спорам про відшкодування працівником шкоди, заподіяної організації, протягом одного року з дня виявлення заподіяної шкоди.
При пропуску з поважних причин строків, установлених ч. ч. 1 і 2 ст. 392 ТК, вони можуть бути відновлені судом.
У зв'язку з цим Верховний Суд РФ роз'яснює, що суддя не вправі відмовити у прийомі позовної заяви з мотивів пропуску без поважних причин строку звернення до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів "
 1. Контрольні питання до § 7.9
  1. Дайте визначення трудового спору. 2. Назвіть причини виникнення трудових спорів. 3. Які органи розглядають трудові спори? 4. Що розуміється під колективним трудовим
 2. А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009
  Вирішення суперечки, пов'язаного з підприємницькою діяльністю організації або індивідуального підприємця, можливо в судовому порядку. Для звернення до суду необхідно не тільки правильно оформити позовну заяву, але і виконати ряд інших вимог, встановлених законом. У виданні ви знайдете зразки позовів, відзивів на позов, інших документів, пов'язаних з вирішенням конфлікту в суді.
 3. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
  У порядку, передбаченому статутом, усі члени об'єднання роботодавців мають право брати участь у формуванні та діяльності органів управління об'єднання; отримувати інформацію про його діяльність, брати участь у визначенні змісту та структури укладаються об'єднанням угод, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини; отримувати від об'єднання
 4. Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
  1. Самовільне припинення роботи або залишення місця роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені федеральним законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  Коментар до статті 1. Коментована стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного
 6. Коментар до статті 5.34
  1. Згідно ст. 20 Трудового кодексу РФ під працівником розуміється фізична особа, яка вступила в трудові відносини з працедавцем. Див також п. 1 коментаря до ст. 5.29. Відповідно до Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ під колективним трудовим спором розуміються неврегульовані розбіжності між працівниками та роботодавцями з приводу встановлення і зміни умов праці
 7. Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
  1. Самовільне припинення роботи або залишення місця роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені федеральним законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів . (У
 8. Коментар до статті 5.33
  Про співвідношення Трудового кодексу РФ до чинного на території РФ трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, см. п . 2 коментарю до ст. 5.27. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Про статус примирних процедур див. п. 1 - 3 коментаря до ст. 5.32. Виконання
 9. Коментар до статті 5.40
  1. Див п. 3 коментарю до ст. 5.34. Згідно ст. 409 Трудового кодексу РФ страйк являє собою спосіб вирішення колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від
 10. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  Коментар до статті 1. До умов, певним сторонами трудового договору, можна віднести як обов'язкові умови, які повинні бути включені в договір у силу прямого припису ст. 57 ТК, так і додаткові, не погіршують становище працівника умови, що включаються в трудовий договір за згодою сторін. У найзагальнішому вигляді вони наведені в ст. 57 ТК (див. коментар. до неї). Стаття 306
 11. Стаття 64. Розгляд земельних спорів
  1. Земельні спори розглядаються в судовому порядку. 2. До прийняття справи до провадження судом земельна суперечка може бути переданий сторонами на вирішення до третейського
 12. Стаття 309. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб
  Коментар до статті 1. Роботодавець - фізична особа, є індивідуальним підприємцем, зобов'язаний вести на кожного працівника трудові книжки . Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника. Згідно ст. 66 ТК роботодавець (за винятком роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальним підприємцем) зобов'язаний вести трудові
 13. Коментар до статті 5.32
  1. Про статус роботодавця, представника роботодавця див. відповідно п. 1 коментаря до ст. 5.29, п. 1 коментаря до ст. 5.28, про статус представників працівників див. п. 1 коментаря до ст. 5.28. Згідно з Федеральним законом від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" під примирливими процедурами розуміється розгляд колективного трудового спору
 14. Стаття 46. Зміст і структура угоди
  Коментар до статті 1. Визначення змісту угоди та його структури - прерогатива представників працівників і роботодавців. Вони відповідно до положень Конвенції МОП N 98 (див. коментар. до ст. 37) вільно вибирають питання для обговорення. Однак свобода вибору питань для обговорення і включення в угоди не безмежна. По-перше, вона обмежується колом суспільних відносин,
 15. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого по строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: " Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 16. Стаття 18.10. Незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в Російській Федерації
  (в ред. Федерального закону від 05.11.2006 N 189-ФЗ) Здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в Російській Федерації без дозволу на роботу або патенту, якщо такі дозвіл або патент потрібні відповідно до федеральним законом, - (в ред . Федерального закону від 19.05.2010 N 86-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від
 17. Принцип, згідно з яким держави дозволяють свої міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку і справедливість
  Кожна держава дозволяє свої міжнародні спори з іншими державами мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість. Держави повинні тому прагнути до якнайшвидшого і справедливого вирішення своїх міжнародних суперечок шляхом переговорів , обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду,
 18. Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
  Коментар до статті 1. Виклад статей Трудового кодексу починається зі ст . 1, визначальною цілі і завдання трудового законодавства. В умовах переходу до ринкової економіки, всебічного розвитку договірного регулювання важливою метою трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян. Це проявляється в тому, що держава встановлює
© 2014-2022  yport.inf.ua