Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 12. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в часі

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Закон або інший нормативний правовий акт, що містить норми трудового права, набуває чинності з дня, зазначеного в цьому законі чи іншому нормативному правовому акті або в законі чи іншому нормативному правовому акті, що визначає порядок введення в дію акта даного виду.
Закон або інший нормативний правовий акт, що містить норми трудового права, або окремі їх положення припиняють свою дію у зв'язку з:
(в ред. Федерального закону від 30.06. 2006 N 90-ФЗ)
закінченням терміну дії;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
набранням чинності іншого акта рівної або вищої юридичної сили;
скасуванням (визнанням такими, що втратили силу) даного акта або окремих його положень актом рівної або вищої юридичної си-ли.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Закон або інший нормативний правовий акт, що містить норми трудового права, не має зворотної сили і застосовується до ставлення-ніям, які виникли після введення його в дію.
Дія закону чи іншого нормативного правового акту, що містить норми трудового права, поширюється на відносини, що виникли до введення його в дію, лише у випадках, прямо передбачених цим актом.
У відносинах, що виникли до введення в дію закону чи іншого нормативного правового акту, що містить норми трудового права, вказаний закон або акт застосовується до прав та обов'язків, які виникли після введення його в дію.
Дія колективного договору, угоди в часі визначається їх сторонами відповідно до цього Кодексу.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Локальний нормативний акт набирає чинності з дня його прийняття роботодавцем або з дня, зазначеного в цьому локальному нормативному акті, і застосовується до відносин, які виникли після введення його в дію. У відносинах, що виникли до введення в дію локального нормативного акта, зазначений акт застосовується до прав та обов'язків, які виникли після введення його в дію.
(Частина сьома введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Локальний нормативний акт або окремі його положення припиняють свою дію у зв'язку з:
закінченням терміну дії;
скасуванням (визнанням такими, що втратили силу) даного локального нормативного акта або окремих його положень іншим локаль-ним нормативним актом;
вступом в силу закону чи іншого нормативного правового акту, що містить норми трудового права, колективного договору, угоди (у разі, коли зазначені акти встановлюють більш високий рівень гарантій працівникам в порівнянні з встановленим локальним нормативним актом).
(Частина восьма введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 12. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в часі"
 1. Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  Розділ XIII. Захист трудових прав і свобод. розгляд і вирішення трудових суперечок. відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 2. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  1. Частина 2 ст. 15 Конституції наказує всім посадовим особам та громадянам обов'язок дотримуватися Конституції і законів (у тому числі і закони про працю). Відповідно порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, є протиправним діянням, тобто правопорушенням (проступком або злочином). Згідно ст. 22 ТК обов'язок
 3. Глава 62. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  Глава 62. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового
 4. Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 5. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Федеральні закони і інші нормативні правові акти Російської Федерації, що містять норми трудового права, діють на всій території Російської Федерації, якщо в цих законах та інших нормативних правових актах не передбачено інше. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів
 6. Стаття 11. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права, регулюються трудові відносини і інші безпосередньо пов'язані з ними відносини. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права, також застосовуються до інших відносин, пов'язаний-ним з використанням особистої праці, якщо це передбачено
 7. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 8. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірних порядку
  У відповідності з трудовим законодавством регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними від-носіння може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцями колективних договорів, Угоді, трудових договорів. Колективні договори, угоди, трудові договори не можуть містити умов, що обмежують права чи знижують рівень
 9. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавці, за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, приймається-ють локальні нормативні акти, що містять норми трудового права (далі - локальні нормативні акти), в межах своєї компетенції-ції згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять
 10. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  1. Коментована стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони
 11. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 12. Стаття 358. Обов'язки державних инспек-торів праці
  Державні інспектори праці при здійсненні федерального державного нагляду за дотриманням трудового законо-давства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, зобов'язані дотримуватися законодавства Російської Федерації, права і законні інтереси роботодавців - фізичних осіб і роботодавців - юридичних осіб (організацій). (В ред. Федеральних законів від
 13. Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  Коментар до статті 1. Дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, є обов'язком і роботодавця, і працівника. Невиконання, неналежне виконання цього обов'язку тягне дисциплінарну відповідальність за правилами, передбаченими у ст. ст. 192 - 195 ТК (див. коментар. до цих статей) . 2. Якщо в результаті порушення трудового
 14. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  Соціальне партнерство здійснюється у формах: колективних переговорів з підготовки проектів колективних договорів, угод і укладення колективних договорів, угод; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) взаємних консультацій (переговорів) з питань регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, забезпечення гарантій трудових
 15. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  Федеральна інспекція праці - єдина централізована система, що складається з федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших норматив-них правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальних органів (державних інспекцій праці). (в ред. Федеральних законів від
 16. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Оскільки учнівський договір є підставою виникнення правовідносин, безпосередньо і тісно пов'язаних з трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам
 17. Стаття 15. Трудові відносини
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудові відносини - відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання праців -ком за плату трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього
 18. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  Коментар до статті Самозахист трудових прав здійснюється працівниками вільно. Керівник, інші посадові особи організації або роботодавець - фізична особа не можуть примушувати працівника до виконання роботи, погрожувати йому, здійснювати інший психологічний тиск. Не допускається також залучення працівників, що реалізують право на самозахист, до дисциплінарної відповідальності. Незаконні
 19. Стаття 310. Надомники
  Надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір про виконання роботи вдома з матеріалів і з використанням інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних надомником за свій рахунок. Надомник може виконувати ро-боту, обумовлену трудовим договором, за участю членів його сім'ї. При цьому трудові відносини між членами сім'ї надомника і роботодавцем не виникають.
 20. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 45 Конституції РФ громадянам Російської Федерації гарантується державна захист прав і свобод людини. Кожен право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом. 2. Розвиваючи і конкретизуючи ст. 45 Конституції РФ, ТК передбачив такі способи захисту трудових прав і законних інтересів працівників: самозахист
© 2014-2022  yport.inf.ua