Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 23. Відведення помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача

Коментар до статті 1. Стаття 23 АПК РФ передбачає підстави відводу помічника судді, секретаря судового засідання, а також експерта і перекладача. Зазначені особи виконують різні функції. Помічник судді і секретар судового засідання - це працівники апарату суду, їх процесуальні повноваження в найзагальніших рисах визначені ст. 58 Кодексу. Помічник судді надає допомогу судді у підготовці та організації судового процесу і не має права виконувати функції щодо здійснення правосуддя. Він може вести протокол судового засідання та здійснювати інші процесуальні дії у випадках і в порядку, які передбачені АПК 2002 Помічник судді не має права вчиняти дії, що тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення прав чи обов'язків осіб, що беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу.
Секретар судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників арбітражного процесу, що мали місце в ході судового засідання. Секретар судового засідання за дорученням головуючого перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні.
Оскільки від особи, ведучого протокол судового засідання, залежить, наскільки повно і правильно він буде складений, то закон обгрунтовано визнав за сторонами право на заяву відводу помічникові судді та секретарю судового засідання.
Важливо доповнити, що помічникові судді та секретарю судового засідання може бути заявлено відвід тільки за їхньої участі у розгляді справи, що випливає з ч. 1 ст. 23 АПК РФ.
Експерт і перекладач - це особи, що сприяють здійсненню правосуддя. Експертом в арбітражному суді є особа, що володіє спеціальними знаннями з стосуються даної справи питань і призначене судом для дачі висновку у випадках і в порядку, які передбачені АПК 2002 Експерт, призначений таким судом, зобов'язаний за викликом арбітражного суду з'явитися до суду і дати об'єктивний висновок з поставлених питань, він має право з дозволу арбітражного суду знайомитися з матеріалами справи, брати участь у судових засіданнях, задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, заявляти клопотання про представлення йому додаткових матеріалів. Експерт має право відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі його спеціальних знань, а також у разі, якщо подані йому матеріали недостатні для дачі висновку. За дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе кримінальну відповідальність, про що він попереджається арбітражним судом, і дає підписку (ст. 55 АПК РФ). Так, якщо укладання, составляемое експертом в результаті проведення експертизи, є доказом по справі, то і не повинно бути сумнівів в об'єктивності та неупередженості експерта.
У науковій літературі висловлено думку про можливість відведення експерта зважаючи на його некомпетентності. Така позиція аргументується тим, що в силу ч. 1 ст. 55 АПК РФ експерт повинен володіти спеціальними знаннями і їх відсутність може бути розглянуто в якості підстави відводу (1). Висновок про наявність самостійного підстави відводу через некомпетентність експерта спірне, оскільки не передбачений ст. 21, 23 АПК РФ. Згідно ч. 3 ст. 82 Кодексу особи, що у справі, має право клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб, заявляти відводи експертові. Тут особи, що у справі, має право висловити свої сумніви у виборі конкретного експерта, які суд враховує при вирішенні питання, але закон не встановлює додаткової підстави для відводу експерта зважаючи на його некомпетентності. Якщо висновок експерта викличе сумнів у використаних методиках, в компетенції експерта, то закон передбачає проведення додаткової або повторної експертизи.
---
(1) Див: Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації (постатейний) / Відп. ред. М.С. Шакарян. С. 54 - 55 (автор гл. 3 "Відводи" - А.Т. Боннер).
Так, в арбітражному суді було заявлено відвід експерту у зв'язку з тим, що сторона, клопотали про проведення експертизи, перевела гроші в рахунок оплати експертизи не так на депозитний рахунок відповідного суду, а на рахунок експертної установи, в якому працював експерт, що, на думку заявника відводу, свідчить про наявність інших обставин, що викликають сумніви в неупередженості експерта. Суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки в будь-якому випадку оплата послуг експерта з проведення експертизи буде здійснено відповідно до встановлених розцінками.
Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу в процесі здійснення судочинства, та притягнуто арбітражним судом до участі в арбітражному процесі у випадках і в порядку, які передбачені АПК 2002 Особи , що у справі, має право запропонувати арбітражному суду кандидатури перекладача. Інші учасники арбітражного процесу не має права приймати на себе обов'язки перекладача, хоча б вони і володіли необхідними для перекладу мовами. Положення про перекладача поширюються на обличчя, що володіє навичками сурдоперекладу і притягнуте арбітражним судом до участі в арбітражному процесі. Перекладач зобов'язаний за викликом арбітражного суду з'явитися до суду і повно, правильно, своєчасно здійснювати переклад. Перекладач має право задавати присутнім при перекладі особам питання для уточнення перекладу, знайомитися з протоколом судового засідання або окремої процесуальної дії і робити зауваження з приводу правильності запису перекладу. За завідомо неправильний переклад перекладач несе кримінальну відповідальність, про що він попереджається арбітражним судом і дає підписку (ст. 57 АПК РФ).
2. Спільними підставами для відводу помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача є обставини, зазначені в ст. 21 АПК РФ. У той же час закон встановлює додаткові підстави відводу для експерта, а саме проведення експертом ревізії або перевірки, матеріали яких стали приводом для звернення до арбітражного суду або використовуються при розгляді справи. За родом своєї діяльності експерт, призначений судом для проведення, наприклад, бухгалтерської експертизи, міг раніше проводити ревізію або іншу перевірку. Матеріали ревізії або перевірки могли стати підставою для звернення до суду за захистом порушених прав або бути залучені судом як письмовий доказ. У цьому випадку у осіб, що беруть участь у справі, можуть виникнути сумніви в об'єктивності і неупередженості такого експерта.
3. Водночас участь помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача в попередньому розгляді арбітражним судом даної справи в якості відповідно помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача не є підставою для їхнього відводу (ч. 2 ст. 23 АПК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 23. Відведення помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача "
 1. Коментар до статті 25.13
  відвід захиснику, представнику, спеціалісту, експерту, перекладачеві за наявності обставин , передбачених ст. 25.12 КоАП, має право: а) особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, - згідно з ч. 1 ст. 25.1 КоАП, б) потерпілий, у тому числі і потерпілий, опитаний як свідок, - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; в) законні
 2. Стаття 18. Підстави для відводу прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  відводу прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста,
 3. Стаття 54. Інші учасники арбітражного процесу
  помічник судді і секретар судового засідання виконують певні дії, взаємопов'язані із здійсненням правосуддя. Вони є федеральними державними цивільними службовцями, чиї повноваження пов'язані з діяльністю арбітражного суду. Але ні помічник судді, ні секретар судового засідання не беруть участь у відправленні
 4. Стаття 24. Заяви про самовідводи та про відводи
  відводу судді, арбітражного засідателя, помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, перекладача зазначені особи зобов'язані заявити самовідвід. При цьому стосовно арбітражним засідателям підставами для самовідводу, відведення виступають лише обставини, перелічені у п. 1 - 4 ч. 1 ст. 21 АПК РФ, для відводу судді, помічника судді, секретаря судового засідання і перекладача - все
 5. Стаття 164. Оголошення складу суду і роз'яснення права самовідводу і відводу
  відвід, але також і судових представників, вказавши, чиї інтереси вони представляють. При повідомленні хто бере участь як прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача, секретаря судового засідання, головуючий крім прізвища називає їх процесуальне становище, посаду, спеціальне звання. Вказуються також спеціальність, вчений ступінь, вчене звання експерта та спеціаліста. При
 6. Стаття 19. Заяви про самовідводи та про відводи
  відвід. При цьому передбачається, що зазначені учасники судочинства в першу чергу обізнані про такі обставини і своєчасне усунення їх з процесу не тільки попереджає винесення судом незаконного рішення, але й сприяє більш швидкому вирішенню справи у повній відповідності до вимог закону. 2. За відсутності самовідводу право заявити відвід судді та іншим названим
 7. Стаття 168. Наслідки неявки в судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
  судове засідання свідків, експертів, спеціалістів,
 8. Стаття 352. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
  відводи суддям. Якщо у розгляді касаційної справи бере участь прокурор, перекладач, експерт, спеціаліст, то головуючий має повідомити про це, назвати їх і роз'яснити право відводу також названим
 9. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  судового засідання повинні бути створені необхідні умови для повноцінної участі у процесі. 2. Дії головуючого з роз'яснення перекладачеві його обов'язків і заходів відповідальності за їх невиконання, щодо попередження перекладача про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад відображаються в протоколі судового засідання. Перекладач дає підписку про попередження
 10. Неповага до суду (ст. 297 КК).
  Судді та секретар судового засідання (ст. 54 АПК РФ). По частині 2 ст. 297 КК потерпілими від злочину можуть бути судді, присяжні засідателі чи інші особи, що у відправленні правосуддя. Об'єктивна сторона злочину виражається в ображаючи-ванні учасника судового розгляду, судді та присяжного засідателя, а також іншої особи, що у відправленні правосуддя.
 11. Стаття 168. Наслідки неявки в судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
  судового засідання визначитися з цим питанням важко, проте суд не позбавлений можливості повернутися до нього і на наступних етапах судового розгляду. У сумнівних випадках краще приймати рішення про продовження розгляду справи, маючи на увазі, що суд зобов'язаний забезпечити не тільки правильне, але і своєчасний розгляд справи. Особливу увагу суд повинен приділяти вирішенню
 12. Стаття 35. Оплата роботи експерта і перекладача
  експерта і перекладача в дисциплінарному провадженні оплачується особою, з ініціативи якого зазначені особи були запрошені для участі в дисциплінарному
 13. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  експерту, перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадової особи , у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку, встановленому Урядом Російської
 14. Стаття 18. Підстави для відводу прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  відводу судді (див. коментар до ст. 16 ЦПК) поширюються також на прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача і секретаря судового засідання. Це обумовлено особливістю процесуальних функцій названих суб'єктів судочинства, виконання яких передбачає їх безумовну неупередженість щоб уникнути можливого введення суду в оману, що може призвести до неправильного
 15. Стаття 106. Судові витрати
  стаття встановлює перелік витрат, які включаються до складу судових витрат і є складовою частиною судових витрат. Даний перелік носить невичерпний характер, оскільки до судових витрат можуть бути віднесені й інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом справи в арбітражному суді. До витрат, що підлягає оплаті експертам, свідкам і
© 2014-2022  yport.inf.ua