Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 32. Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Принцип повноти відображення доходів, витрат та джерел фінансування дефіцитів бюджетів означає, що всі доходи, витрати та джерела фінансування дефіцитів бюджетів в обов'язковому порядку і в повному обсязі відображаються у відповідних бюджетах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 32. Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів "
 1. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету;
 2. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів федерального бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного
 3. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 4. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації
 5. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів , витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого
 6. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  доходів бюджету здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими адміністраторами до-ходів бюджету щодо здійснення ними функцій адміністрування доходів. 3. Головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету здійснюють фінансовий контроль за осуществле-ням підвідомчими адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету касових виплат з бюджету з погашення
 7. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  принципи бюджетної системи: 1) єдності бюджетної системи РФ; 2) розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ 3) самостійності бюджетів; 4) рівності бюджетних прав суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) повноти відображення доходів, витрат та джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 6) збалансовані-ванности бюджету;
 8. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним правовим актом про
 9. 31. Принципи бюджетної системи.
  Принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ); 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за
 10. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  принципів призначення і присвоєння структури кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів зміни до переліку головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів, а також до складу закріплених за ні-ми кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів вносяться на підставі нормативного правового акта (муни-ціпального правового акта) фінансового
© 2014-2022  yport.inf.ua