Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

24. Структура органів управління кооперативом

Стаття 19 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» посвященаструктуре органів управління кооперативом.
Управління кооперативом здійснюють:
1) загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених);
2) правління кооперативу;
3) наглядова рада кооперативу, створюваний в споживчому кооперативі в обов'язковому порядку, у виробничому кооперативі в разі, якщо число членів кооперативу становить не менше 50.
Приводиться в статті перелік органів, які здійснюють управління кооперативом, не є вичерпним; він включає лише основні органи.
Вищий орган управління кооператівалюбого виду, в тому числі всіх сільськогосподарських кооперативів, - це загальні збори або збори уповноважених; без нього неможливі функціонування кооперативу, кооперативна демократія.
Виконавчий орган-правління кооперативу, але його створення не є безумовно обов'язковим: відповідно до ст. 26 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» в сільськогосподарських кооперативах може обиратися замість правління голова кооперативу (що особливо актуально для дрібних кооперативів, з чисельністю членів менше десяти).
А в ст. 17 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» передбачено, що правління обирається в кооперативі з числом членів більш десяти. Функції контрольного органу в сільськогосподарських кооперативах виконує наглядова рада.
В споживчих сільськогосподарських кооперативах він створюється в обов'язковому порядку.
У п. 1 ст. 19 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» зафіксовано, що наглядова рада кооперативу створюється у споживчому кооперативі в обов'язковому порядку, у виробничому кооперативі в разі, якщо число членів кооперативу становить не менше 50.
У сільськогосподарських кооперативах можуть бути утворені й інші органи управління, не зазначені в ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Це стосується, в першу чергу, виробничих кооперативів, оскільки вийшло, що дрібні виробничі кооперативи (менше 50 членів), що не створюють відповідно до цього Закону наглядових рад, залишилися без власних контрольно-ревізійних органів.
Наявність ревізійної комісії передбачалося Примірного статуту колгоспу, тому такі комісії збереглися у виробничих кооперативах діють у формі колгоспу.
ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» встановлює основні приписи щодо повноважень органів управління кооперативом, порядку їх обрання та діяльності. Ними повинні керуватися конкретні сільськогосподарські кооперативи при розробці своїх статутів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. Структура органів управління кооперативом "
 1. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  структурі виконкомів з окремих напрямів роботи утворювалися відділи, управління, комісії. Особливо обмовлялося, що в невеликих поселеннях виконкоми не створюються, а виконавчі і розпорядчі функції виконують обираються Радами голова Ради, його заступник та секретар. По-п'яте, виконкоми засновувалися як органи управління, безпосередньо підзвітні як обрали їх
 2. § 1. Поняття комерційного права
  структуру предмета господарського права включаються, крім підприємницьких відносин, також некомерційні відносини і відносини з державного регулювання економіки. Однак «певну єдність» названих відносин, про який пише автор, ще не є єдність предмета правового регулювання. Ці відносини складають предмети різних галузей права - приватного та публічного.
 3. § 1. Поняття і види підприємців
  структурі предмета цивільного права (п. 1 ст. 2 ЦК). Крім того, стосовно фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, встановлено правило про те, що громадянин, який здійснює таку діяльність з порушенням вимоги про державну реєстрацію, не має права посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може
 4. § 2. Створення комерційних організацій
  структурні підрозділи, зокрема, філії та представництва. Комерційна організація набуває права і приймає на себе обов'язки через свої органи, що діють відповідно до закону, іншими правовими актами та установчими документами. У певних випадках, як уже зазначалося, комерційна організація може набувати права і приймати на себе обов'язки через інших осіб:
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  структурі балансу боржника (пасив не перевищує активу), він тимчасово не володіє достатніми коштами для платежу. У цьому випадку конфлікт між боржником і його кредиторами може бути дозволений звичайними цивільно-правовими засобами, наприклад, залученням боржника до відповідальності за прострочення виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді,
 6. § 4. Акціонерні товариства
  структури. Для них практично виключена можливість «розвалу» спільного майна за допомогою виходу окремих учасників. Таким чином, 000 як і АТ, будучи об'єднанням капіталів, відрізняються в першу чергу способом і характером формування статутного капіталу. Правосуб'єктність акціонерних товариств, як і інших комерційних організацій, є загальною, вони мають цивільні права і несуть
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  структури, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, врегулювання відносин підприємців з їх соціальними партнерами. ТПП утворюються на території одного або декількох суб'єктів РФ, а також на території інших адміністративно-територіальних утворень РФ, причому на одній і тій же території може бути утворена тільки одна торгово-промислова палата.
 8. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  структурі та порядку розгляду цивільних справ у суді загальної юрисдикції. Але специфіка економічних суперечок і, головним чином, участь в них юридичних осіб та громадян-підприємців обумовлюють певні відмінності арбітражного процесу від цивільного процесу в суді загальної юрисдикції. До найбільш характерних відмінних рис арбітражного процесу можна віднести наступні: - у
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи
 10. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  структури і суб'єкта правових відносин. До числа таких ознак слід віднести положення, закріплені законодавством про юридичних осіб, у тому числі про комерційні організації. Це, по-перше, визнання їх самостійними господарюючими суб'єктами, товаровиробниками, тобто учасниками господарського, комерційного обороту. По-друге-отримання прибутку, що виступає і метою їх
© 2014-2022  yport.inf.ua