Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Істотні умови агентського договору

. Істотною умовою агентського договору є умова про його предмет.
В якості предмета договору виступають юридичні або одночасно юридичні та фактичні дії, що здійснюються агентом для принципала (абз. 1 п. 1 ст. 1005 ЦК). Якщо агент буде здійснювати доручені йому юридичні дії від імені принципала, то сторони повинні погодити предмет агентського договору так, як це роблять повірений і довіритель. У разі ж передбачуваного вчинення агентом юридичних дій від свого імені предмет агентського договору вважається узгодженим сторонами при дотриманні тих же умов, що і при договорі комісії.
Узгодження сторонами предмета триваючого агентського договору має специфіку, яка пов'язана з тим, що в момент укладання договору принципал і агент не завжди можуть чітко визначити характер підлягають вчиненню дій. Ще в 1915 р. Л.С. Таль вірно зазначав, що надаються агентом послуги "не визначаються конкретно при укладенні агентурного договору", оскільки "агент складається постійним представником своїх препоручителя, а не тільки виконавцем окремих доручень" * (843). Тому сторони можуть обмежитися вказівкою на загальні повноваження агента вчиняти юридичні дії від імені і за рахунок принципала. У вилучення із загального правила, що повноваження на здійснення юридичних дій мають бути закріплені в довіреності або випливати з обстановки, в якій діє представник (п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 975 ЦК), загальні повноваження агента на вчинення правочинів від імені принципала можуть бути передбачені в самому агентському договорі, укладеному в письмовій формі (п. 2 ст. 1005 ЦК). У цьому випадку принципал не має права посилатися у відносинах з третіми особами на відсутність у агента повноважень, якщо не доведе, що третя особа знала або повинна була знати про обмеження повноважень агента. Що ж стосується загальних уполномочий агента на вчинення для принципала угод від власного імені, то вони не потребують їх підтвердженні для третіх осіб, тому що останні вступають у відносини ні з принципалом, а з агентом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Істотні умови агентського договору "
 1. § 2. Елементи агентського договору
  істотного (абз. 2 п. 1 ст. 432 ЦК) * (844). Наприклад, агент може наполягати на тому, щоб в договір було включено умову, що передбачає обов'язок принципала не укладати аналогічні агентські договори з іншими агентами, які діють на визначеній у договорі території, або утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності, аналогічної діяльності,
 2. § 9. Комерційна концесія
  істотних умов є найбільш складно визначеним елементом даної угоди. Оцінка вартості переданого комплексу виключних прав може залежати від безлічі факторів, основними з яких прийнято вважати: - витрати власника виключних прав на отримання правової охорони об'єкта інтелектуальної власності; - витрати на розробку винаходу, промислового зразка,
 3. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  существен, оскільки результат виконаної роботи може бути і негативним, що вказує лише на те, що напрям дослідження було безперспективним. Тому важливий триває у часі процес наукового дослідження або розробки, який іменується роботою, що приводить до якого-небудь результату. Саме ця робота (як процес) і оплачується замовником, але не робота, представлена, наприклад, в
 4. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  істотною умовою договору купівлі-продажу (ст. 485 ЦК). Разом з тим Закон для договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених дилерами, кваліфікує умова про ціну як істотного. Дилер не має права ухилятися від укладання договору купівлі-продажу цінних паперів на публічно оголошених ним умовах. Тому такого роду публічне оголошення є не чим іншим, як публічною офертою
 5. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  істотні умови договору купівлі-продажу, тобто предмет (товар) і ціну. При цьому як кількість товару, так і ціна можуть визначатися трояким чином: а) прямо, б) опосередковано, в) вказівкою на порядок їх встановлення. Стосовно до товару пряма фіксація його кількості виражається в його позначенні певним числом тих чи інших одиниць виміру; непряме - у застереженні, наприклад, про те, що
 6. § 2. Види цивільно-правових договорів
  істотні умови основного договору. У разі недотримання цих вимог попередній договір вважається неукладеним. У попередньому договорі вказується термін, протягом якого сторони зобов'язані укласти основний договір. Якщо сторони не визначили цього терміну, то основний договір повинен бути укладений протягом року з моменту укладення попереднього договору. При ухиленні
 7. § 2. Елементи договору оренди
  істотних обмежень власника в можливості здачі його майна в оренду. Виключеннями служать законодавчий або договірний заборона на передачу майна в оренду (наприклад, законом відповідно до п. 1 ст. 607 ЦК або договором про заставу може бути встановлено заборону на передачу в оренду предмета застави), а також відокремлення майна з метою створення унітарного підприємства чи установи.
 8. § 1. Поняття і значення договору довірчого управління майном
  істотними умовами договору, якщо виплата винагороди передбачається договором (п. 1 ст. 1016 ЦК). Якщо це правило не дотримується, то договір вважається не укладеним. У той же час немає жодних перешкод до того, щоб сторони уклали безплатний договір довірчого управління майном. Але це має бути спеціальним чином обумовлено в договорі. До числа особливостей
 9. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  істотною умовою договору комерційної концесії. З буквального тлумачення ст. 1027 ЦК, а також його тлумачення в системному зв'язку зі ст. 1028 ЦК, випливає, що необхідною складовою предмета договору комерційної концесії є товарний знак. Це означає, що до договору про передачу прав на використання комплексу об'єктів інтелектуальної власності, який товарний знак (знак
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  істотних умов (загальне для всякого договору) і б) передача майна (додаткова і специфічна для реальних договорів) (див. п. 2 ст. 433 ЦК). Сам законодавець не дає приводу говорити про реальність договору купівлі-продажу. Відомі судження про його реальність зазвичай пов'язують з випадками, коли моменти його вчинення та виконання збігаються. Але як вірно те, що моменти укладення та
© 2014-2022  yport.inf.ua