Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами (ст. 339 КК).

Об'єктивна сторона полягає в ухиленні винного від вико-нання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби або заподіяння собі будь-якого пошкодження (членовредітель-ство), або підробки документів, або іншого обману.
Під симуляцією хвороби слід розуміти помилкове приписи-вання собі і демонстрацію ознак певного хворобливий-ного стану або фізичної вади або усвідомлене перебільшення симптомів дійсно наявного захв-вання.
Членоушкодження - це умисне заподіяння шкоди своєму здоров'ю шляхом пошкодження органів, тканин тіла, нару-ності їх функціонування, інфікування хвороби або її загострення. Пошкодження такого роду можуть наноситися при по-мощі різних видів зброї, а також термічних, химиче-ських, лікарських та інших засобів. При цьому шкода здоров'ю може бути заподіяна як самим військовослужбовцям, так і на його прохання іншою особою, яке слід визнавати в цьому випадку пособником злочину.
Під фальсифікацією документів розуміється внесення в них завідувачі-мо неправдивих відомостей, а одно виправлень, які деформують їх дей-ствительность зміст, що дозволяє військовослужбовцю укло-ниться від обов'язків військової служби. Наприклад, внесення до документів неправдивої інформації про смерть або тяжкої хвороби близьких родичів, виправлень, що змінюють вік, вре-мя захворювання військовослужбовця та інші дані.
Ухилення від виконання обов'язків військової служби пу-тем іншого обману може здійснюється як за допомогою пові-домлення різного роду помилкової інформації (про пошкодження зброї, військової техніки, надзвичайних обставинах і т.п.), так і при навмисному приховуванні інформації, яку військово-службовець зобов'язаний був повідомити (про лікування від захворювання, зникнення інших перешкод для виконання обов'язків військової служби).
Склад злочину - формальний; воно вважається закінчено-ним з моменту фактичного припинення виконання військово-службовцям обов'язків військової служби.

Суб'єктивна сторона злочину передбачає наявність прямого умислу і мети ухилення військовослужбовця від исполне-ня обов'язків військової служби. Винний усвідомлює, що з це-ллю ухилення від військової служби симулює хворобу, причи-няет собі якесь ушкодження, здійснює підроблення доку-ментів або інший обман, і бажає вчинити ці дії.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець,
проходить військову службу за призовом або за контрактом.
Кваліфікований склад передбачено ч. 2 ст. 339 КК: те саме діяння, вчинене з метою повного звільнення від вико-нання обов'язків військової служби.
Зіставлення ч. 1 та ч. 2 ст. 339 КК показує, що передбаченої ч. 1 ст. 339 КК мета передбачає тимчасове або годину-тично звільнення його від зазначених обов'язків, в той час як ч. 2 ст. 339 КК передбачає іншу мету: повне звільняються-дення від виконання обов'язків військової служби, тобто НЕ вре-менно, а постійно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами (ст. 339 КК). "
 1. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  Управлінська діяльність неможлива без її документального оформлення. Така форма дозволяє донести до керуючих суб'єктів точну інформацію, на основі якої приймаються відповідні владні рішення, а для керованих суб'єктів (громадян, посадових осіб, організацій) - вбрані в правову форму рішення, що підлягає виконанню. Тому дотримання порядку документарного обороту - одне
 2. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців відноситься до основних покарань. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК РФ воно призначається військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну
 3. Стаття 339. Ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами Коментар до статті 339
  Об'єкт злочину - встановлений порядок проходження військової служби та виконання обов'язки по проходженню військової служби. Об'єктивна сторона злочину характеризується дією і полягає в ухиленні військовослужбовця від виконання обов'язків військової служби. Ухилення передбачає постійне або тимчасове звільнення військовослужбовця від виконання обов'язків військової служби. Способи
 4. Коментар до п. 1
  1. Наступ юридичних фактів, під якими розуміються обставини, що викликають відповідно до норм права настання певних правових наслідків (виникнення, зміна і припинення правових відносин), в період проходження військової служби і при виконанні обов'язків військової служби має різні правові наслідки. Так, наприклад, у разі загибелі (смерті) або пошкодження
 5. Стаття 339. Ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами Коментар до статті 339
  1. Стаття встановлює відповідальність як за тимчасове ухилення (ч. 1), так і за повне звільнення (ч. 2) від виконання обов'язків служби шляхом симуляції хвороби, заподіяння собі ушкодження (членоушкодження), підробки документів чи іншого обману. Об'єкт злочину збігається з об'єктом ст. ст. 337, 338 КК РФ. 2. За ч. 1 ст. 339 кваліфікуються описані в диспозиції умисні
 6. Коментар до п. 3
  12. Коментований Федеральний закон та Положення про порядок проходження військової служби (п. 5 ст. 4) передбачають такі види умов контракту про проходження військової служби: а) обов'язок громадянина проходити військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях або органах протягом встановленого договором терміну, б) обов'язок громадянина
 7. 2. Злочини проти порядку підлеглості і військових статутних взаємин
  Військова організація базується на специфічних принципах її побудови: единоначалии, суворої централізації, беззаперечному підпорядкуванні командиру (начальнику), найсуворішому дотриманні військової дисципліни. Єдиноначальність полягає в наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою
 8. § 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
  Відповідно до Конституції РФ захист Вітчизни являє-ся обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації, який несе військову службу відповідно до федеральним за-Коном (ст. 59) . Основоположні положення в сфері організації військової служби містяться у Федеральних законах від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ «Про воїн-ської обов'язки і
 9. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  Об'єктом злочину є авторитет та інтереси державної влади. Проходження громадянами військової та альтернативної цивільної служби належить до числа обов'язків громадян, встановлених державою. Дана обов'язок закріплено на конституційному рівні. У ст. 59 Конституції РФ говориться про те, що захист Вітчизни - борг і обов'язок громадянина Росії. Громадяни Росії несуть
 10. Коментар до п. 1
  1. Діяльність військовослужбовців (військова служба) носить державний характер. Тому їй притаманні всі основні властивості державної служби: діяльність у складі державних організацій та органів; військовослужбовці, виконуючи специфічні завдання відповідно до законодавчо закріпленими за державними органами функціями, діють від імені та в інтересах держави і суспільства в
© 2014-2022  yport.inf.ua