Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Види франчайзингу

. У рамках франчайзингової системи може здійснюватися підприємницька діяльність, спрямована як на задоволення побутових потреб громадян (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, індустрія розваг) * (890), так і на потреби комерційних організацій (оренда автомобілів, експрес-доставка кореспонденції, салони конторських послуг, розповсюдження та обслуговування комп'ютерних систем, зокрема правових інформаційно-пошукових систем).
Г.Є. Авілов пропонує наступну класифікацію цих договорів:
1) збутової франчайзинг (використовується виробником товарів для побудови єдиної розгалуженої збутової мережі, функціонування якої знаходиться під його контролем);
2) торговий франчайзинг (торгова організація відкриває мережу своїх магазинів, які юридично не є її структурними підрозділами, філіями або дочірніми підприємствами);
3) франчайзинг у сфері побутового обслуговування (типовими прикладами цього виду франчайзингу, близького до торгового франчайзингу, є мережі фірмових готелів, ресторанів або авторемонтних майстерень);
4) виробничий франчайзинг (використовується виробником для розширення виробництва своїх товарів і їх просування на нові ринки) * (891).
Іншу класифікацію пропонує Л.Т. Ібадова, яка залежно від обсягу наданих прав виділяє два види франчайзингу:
1) дилерський, при якому дрібна фірма поширює продукцію головної компанії або надає послуги від її імені, отримуючи певну частку від обсягу продажів;
2) корпоративний, коли крім самостійного використання торгової марки, продукції або послуги користувач (франчайзі) підключається до повного циклу господарської діяльності головної компанії * (892).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види франчайзингу "
 1. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  Поняття договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також
 2. 1. Поняття і сфера застосування
  Значення і сфера застосування Значення комерційної концесії (франчайзингу, франшизи) полягає в тому, що дана договірна форма є оптимальним засобом розширення бізнесу великих фірм та інших комерційних організацій-правовласників, що забезпечують за допомогою цього договору підтримка високих стандартів відповідної підприємницької діяльності. При цьому використання комерційної
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 4. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  Сторони договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи. Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й
 5. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  Класифікація прав і обов'язків сторін. Зміст договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 8. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  Сказане раніше дозволяє представити систему курсу цивільного права в наступному вигляді: Розділ I. Введення в цивільне право, - де висвітлюються поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про цивілістичній науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття,
 9. 2. Система зобов'язального права
  Як сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майновий оборот, зобов'язальне право становить певну систему цивільно-правових інститутів, яка відображатиме як загальні категорії, службовці цивільно-правовому оформленню всякого товарообміну, так і його різні , конкретні цивільно-правові форми. Відповідно цьому воно підрозділяється на загальну і особливу частини. Загальна
 10. 3. Основні тенденції розвитку зобов'язального права
  Зобов'язальне право характеризується деякими загальними напрямами свого розвитку. Насамперед, панівне місце в ньому займає договірне право, що регулює нормальні економічні відносини обміну. Позадоговірні (правоохоронні) зобов'язання, особливо деліктні, навпаки, є формою цивільно-правової відповідальності за майнові правопорушення, складають у цілому
© 2014-2022  yport.inf.ua