Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним

За рахунок спадщини в межах його вартості відшкодовуються:
1) необхідні витрати, викликані передсмертної хворобою спадкодавця;
2) витрати на його гідні похорони, включаючи необхідні витрати на оплату місця поховання;
3) витрати на охорону спадщини та управління ним;
4) витрати, пов'язані з виконанням заповіту.
Вимоги про відшкодування перелічених витрат можуть бути пред'явлені до спадкоємців, які прийняли спадщину, а до його прийняття - до виконавця заповіту або до спадкового майна.
Слід звернути увагу на те, що всі ці витрати відшкодовуються до сплати боргів кредиторам спадкодавця і в межах вартості перейшов до кожного із спадкоємців спадкового майна.
Враховуючи, що розміри спадкового майна не завжди відповідають величині необхідних витрат, законодавець встановив чітку черговість їх відшкодування: в першу чергу відшкодовуються витрати, викликані хворобою і похоронами спадкодавця, у другу - витрати на охорону спадщини та управління їм і в третю - витрати, пов'язані з виконанням заповіту (абз. 2 п. 2 ст. 1174 ЦК).
ГК закріплює правило, в силу якого для здійснення видатків на гідні похорони спадкодавця можуть бути використані будь належали йому грошові кошти, в тому числі що знаходяться у вкладах або на рахунках в банках. Банки, у внесках або на рахунках яких знаходяться грошові кошти спадкодавця, зобов'язані за постановою нотаріуса надати їх особі, зазначеній у постанові нотаріуса, для оплати зазначених витрат.
Той спадкоємець, якому заповідані грошові кошти, внесені у внесок або знаходяться на будь-яких інших рахунках спадкодавця в банках, у тому числі в разі, коли вони заповідані шляхом заповідального розпорядження в банку, має право в будь-який час до закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини отримати із внеску або з рахунку спадкодавця грошові кошти, необхідні для його похорону.
Однак розмір коштів, що видаються банком на похорон спадкоємцю або зазначеній в постанові нотаріуса особі, не може перевищувати 200 мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законом на день звернення за отриманням цих коштів (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ЦК).
Перераховані правила застосовуються і до інших кредитним організаціям, яким надано право залучати у вклади або на інші рахунки грошові кошти громадян.
Додаткова література
Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., 1955.
Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967.
Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний) / Відп. ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2004.
Никитюк П.С. Спадкове право і спадковий процес. Кишинів, 1973.
Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права / / Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997.
Толстой Ю.К. Коментар до розділу "Спадкове право" / / Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2005.
Ейдінова Е.Б. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1984. <
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним"
 1. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування) та іншого майна для передачі їх спадкоємцям, якщо це майно не підлягає передачі іншим особам; виконання заповідального покладання або вимога від спадкоємців виконання заповідального відмови або заповідального покладання. Аналізуючи
 2. § 1. Здійснення спадкових прав
  відшкодування витрат щодо збереження та утримання майна. Дані норми закону є диспозитивними, і своїм письмовим угодою спадкоємці можуть передбачити інші правила. Крім відновлення строку прийняття спадщини, закон передбачає підставу для продовження даного терміну - у разі спадкування в порядку спадкової трансмісії. В даному випадку якщо до закінчення шестимісячного
 3. § 3. Охорона спадкових прав
  відшкодування, відшкодування збитків, повернення позики. Нарешті, можлива наявність домагань негрошового характеру - про витребування майна, виконанні обов'язку в натурі. Такі обставини вимагають своєчасного прийняття нотаріусом, виконавцем заповіту заходів до реалізації таких прав. Не можна забувати, що належні померлому суми заробітної плати та прирівняні до неї платежі, пенсії,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відшкодування збитків, а також п . 10 в частині слів "шести місяців". визнані нечинними і не підлягають застосуванню з 1 червня 2004 * (13) Див: Цивільне право. Частина друга: підручник / відп. ред. В.П. Мозолин. М., 2007. С. 838 (автор глави - М.Н. Кузнєцової). * (14) Див: ФЗ від 6 березня 2006 р. "Про протидію тероризму" (СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146); ФЗ від 21 листопада 1995 р. "Про використання
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відшкодування збитків (див. ст. 15, 393 ЦК). Однак на відміну від обох санкцій абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК, є заходами захисту (покупця), відшкодування збитків - міра відповідальності, застосування якої підпорядковане правилам ст. 401 ЦК. Замість санкцій абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК покупець, посилаючись на оману або обман з боку продавця, може вдатися до позову про визнання договору купівлі-продажу
 6. § 2. Суб'єкти патентного права
  відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку із створенням таких винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Коли винахід, корисна модель або промисловий зразок створені при виконанні договору підряду або договору на виконання НИ і ДКР, які прямо не передбачали їх створення, право на отримання патенту на розробку належить підрядчику (виконавцю), якщо договором
 7. 2. Виконання заповіту
  відшкодування за рахунок спадщини необхідних витрат (зокрема, з охорони та управління спадковим майном), які він поніс при виконанні заповіту. Причому суми ці підлягають відшкодуванню в числі інших першочергових видатків. Це означає, що вони відшкодовуються до сплати боргів кредиторам спадкодавця (п. 2 ст. 1174 ЦК). Крім того, чинне законодавство надає
 8. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  відшкодування збитків. При участі в договорі юридичної особи відповідні дії можуть здійснювати його органи і виступаючі на основі довіреності представники. На відміну від ЦК 64, який у ст. 66 допустив підписання довіреності, крім керівників, також згаданим в установчому документі особами тільки для кооперативних і громадських організацій (довіреність від імені
 9. 3. Виникнення "трасту" і довірчого управління майном в російському законодавстві
  відшкодування витрат та на одержання винагороди. Згідно п. 15 Указу довірчий власник має право на повне відшкодування понесених ним необхідних витрат, пов'язаних із здійсненням його прав і виконанням обов'язків, що випливають з договору про заснування трасту, в межах доходів, одержуваних у силу володіння майном, переданим йому в траст. Він має також право на отримання
 10. 7. Особливості правонаступництва за договором банківського вкладу
  відшкодування за вкладами. Як видається, участь громадян-вкладників (як вигодонабувачів) в системі страхування вкладів не може бути перешкодою для поступки ними своїх прав вимог до банків за договорами банківського вкладу. Особливість же такої передачі прав вимог полягає в обмеженні обсягу прав кредитора, що переходять до іншої особи. Як відомо, за загальним правилом,
© 2014-2022  yport.inf.ua