Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Забруднення морського середовища (ст. 252 КК).

Предмет переступив-лення - морська середа, тобто води моря, тваринний і раститель-ний світ, рекреаційні зони, об'єкти природного середовища. У ста-тє використаний термін «морська середа». Виходячи з аналогії з терміном «середовище проживання», видається, що в даному слу-чаї мається на увазі широке поняття моря як комплекс естест-ських умов існування для людини, флори і фауни, пов'язаний-ний з ним.
КК під морським середовищем увазі внутрішні морські води Російської Федерації, води відкритого моря, територі-альні води (наприклад, Баренцева, Карського морів, Тихого океану).
Внутрішні морські води згідно ст. 1 Федерального закону від 31 липня 1998 р. № 155-ФЗ «Про внутрішніх морських водах, територіальні морі та прилеглій зоні Російської Федерації» 1 - води, розташовані в бік берега від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря Російської Федерації.
Внутрішні морські води є складовою частиною терри-
торії Російської Федерації.
До внутрішніх морських вод відносяться води:
портів Російської Федерації, обмежені лінією, прохо-дящей через найбільш віддалені у бік моря точки гидротех-нічних та інших постійних споруд портів ;
1 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833.

Заток, бухт, губ і лиманів, береги яких повністю при-надлежат Російської Федерації, до прямої лінії, проведеної від берега до берега в місці найбільшого відпливу, де з боку моря вперше утворюється один або кілька проходів , якщо ши-рина кожного з них не перевищує 24 морські милі;
заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток з шириною входу в них більш ніж 24 морські милі, які історично належать Російської Федерації , перелік яких установлюється Урядом РФ і публікується в «Сповіщеннях мо-реплавателям».
Поняття внутрішніх морських і територіальних вод визна-лени і ст. 5 Закону РФ від 1 квітня 1993 р. № 4730-I «Про Держав-ної кордоні Російської Федерації» 1.
Правову базу, що забезпечує безпечні умови поль-тання морськими водами, утворює ряд міжнародних актів, ратифікованих СРСР і Росією. Основними з них являють-ся Конвенція про відкрите море 1958 р. 2, Конвенція щодо відповідності-але втручання у відкритому морі у випадках аварій, приводячи-щих до забруднення нафтою, 1969 р.3, Конвенція з запобіганню забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів
1972 р.4 з урахуванням тексту постанови Уряду РФ від
27 квітня 2005 № 254 «Про прийняття поправок до додатків до Конвенції по запобіганню забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів від 29 грудня 1972 ».
Об'єктивна сторона злочину виражається в дії або бездіяльності, пов'язаному з забрудненням морського середовища з перебувають на суші або внаслідок порушення правил поховання або скидання з транспортних засобів, з возв-денних в морі штучних споруд речовин і матеріалів , шкідливих для здоров'я людини і водних біологічних ресурсів або перешкоджають правомірному використанню морського середовища.
1 ВПС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.
2 ВПС СРСР. 1962. № 46. Ст. 467.
3 Див: Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, за-
ключення СРСР з іноземними державами. Вип. XXXI. С. 97-106.
4 Див: Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, за-
ключення СРСР з іноземними державами. Вип. XXXII. С. 540-549.

Під порушенням правил поховання або скидання шкідливих речовин і матеріалів слід розуміти їх умисне затоплення-ня всупереч вимогам Правил охорони від забруднення при-прибережних вод морів (від 12 квітня 1984 р.) та Правил видачі раз-рішень на скидання в цілях поховання в морі відходів та інших матеріалів, реєстрації їх характеристик і кількості, визна-лення місця, часу і методу скидання (від 26 січня 1983 р.) 1.
Під захороненням мається на увазі занурення речовин і ма-теріалів у воду і залишення їх у водному середовищі. Злочин вважається закінченим з моменту скидання.
Під скиданням розуміється будь-яке навмисне видалення речовин і матеріалів, їх об'єктів в море.
Штучні споруди, зведені в море, - це, на-приклад, платформи, тобто стаціонарні технічні пристрої, призначені для виконання робіт в морі: бурові уста-новки, маяки, споруджені в море, і т.д.
Шкідливими для здоров'я людей та водних біологічних ре-сурсів є отрути, ртутні сполуки, нафта і нафтопродук-ти, сульфіди, хлористі речовини, солі та інші речовини, здатного знищувати, отруювати або заражати живі організми.
Під перешкоджанням правомірному використанню мор-ської середовища слід розуміти неможливість лову риби, водних тварин, використання води для опріснення і т.д.
Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 252, фор-мінімальний. Злочин вважається закінченим з моменту вдосконалення-ності будь-якого із зазначених діянь.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умис-
лом або необережністю.
Суб'єкт - спеціальний: особа, на яку покладено обя-занность щодо здійснення контролю за скиданням у море шкідливих речовин (директори підприємств, капітани суден, командири повітряних суден, посадові особи платформ, працівники плат-форм або члени екіпажів, зобов'язані згідно з посадовими
1 Див: постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 7 липня 1983 (із змінами. від 16 січня 1986 р. і від 18 квітня 1986 р.) «Про практику застосування судами законодавства про охорону природи »/ / Збірник постанов Пленуму Верховного Суду СРСР 1924-1986 рр.. М., 1987. С. 64-80.

інструкціям повідомляти відповідним організаціям про гото-
вящемся або виробленому скиданні).
Стаття 252 КК передбачають кваліфікуючі ознаки: заподіяння істотної шкоди здоров'ю людини, водним біологічним ресурсам, довкіллю, зонам відпочинку чи іншим охоронюваним законом інтересам (ч. 2), а також призвели по необережності смерть людини (ч. 3).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Забруднення морського середовища (ст. 252 КК). "
 1. 4. Спеціальні екологічні злочини
  Зазіхання на водну і повітряну середу. До числа таких посягань відносяться злочини, передбачені ст. 250 (забруднення вод), ст. 252 (забруднення морського середовища) і ст. 251 (забруднення атмосфери). Перераховані злочини поміщені в одну класифікаційну групу за тією ознакою, що повітря і, певною мірою, вода є середовищем існування живих організмів. Повітря і вода -
 2. § 3. Особливості регулювання окремих видів страхування
  Страхування ризику професійної відповідальності. Відносини по страхуванню регулюються в цілому приписами гл. 48 ГК, яким був присвячений попередній параграф. Однак щодо деяких видів страхування діють спеціальні закони, що встановлюють особливості регулювання цих видів страхування. Розглянемо найбільш важливі з цих особливостей. Багато видів професійної
 3. 1. Договори возмездного надання послуг, пов'язаних з транспортною діяльністю
  У сфері транспортних відносин крім договорів перевезення та транспортної експедиції знаходить застосування велика кількість інших договорів, пов'язаних з транспортним процесом, які, однак, не переслідують мети забезпечення перевезення конкретної партії вантажу. Так, транспортні організації за договорами з клієнтами можуть здійснювати вантажно-розвантажувальні роботи (якщо вони не становлять їх обов'язок
 4. § 4. Міжнародне співробітництво в охороні навколишнього середовища
  (принципи міжнародного співробітництва; форми міжнародного співробітництва; міжнародні екологічні організації) У своїй екологічній політиці Росія виходить з необхідності забезпечення загальної безпеки і розвитку міжнародного природоохоронного співробітництва в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Саме тому ст. 3 Закону РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991
 5. § 5. Екологічний контроль
  (екологічний моніторинг; державний контроль; правові основи і наслідки державного контролю; громадський контроль; виробничий контроль) Важливою ланкою організаційно-правового механізму охорони навколишнього середовища є екологічний контроль. У завдання екологічного контролю входять спостереження за станом і змінами навколишнього середовища, перевірка дотримання вимог
 6. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочину проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 7. § 4. Недра Світового океану
  (ресурси Світового океану; концепція програми "Світовий океан"; екологія Світового океану) У Росії на підставі Указу Президента РФ і постанови Уряду РФ (1997 р.) розробляється Федеральна цільова програма "Світовий океан", де приділяється увага екологічним аспектам освоєння родовищ, інших способів використання надр Світового океану. Ресурси Світового океану. Виходячи з
 8. § 1. Водні відносини
  (водне законодавство; об'єкти водних відносин; суб'єкти водних відносин; права на водні об'єкти) Води є найважливішим компонентом навколишнього середовища, поновлюваних, обмеженим і вразливим природним ресурсом. Вони використовуються і охороняються як основа життя і діяльності народів , що проживають на території Російської Федерації, забезпечують економічний, соціальний, екологічний
 9. § 5. Цілі використання водних об'єктів
  (питне водопостачання; використання вод для галузей народного господарства; рекреація , пожежна безпека) Використання водних об'єктів може здійснюватися з вилученням (забір води) або без вилучення (скидання, використання в якості водних шляхів) водних ресурсів, надаватися у користування для задоволення однієї чи кількох цілей, одному або декільком водокористувачам, з вилученням
 10. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  (право на навколишнє середовище; громадські структури; громадськість і держава; форми взаємодії; судова система; відшкодування шкоди; свобода екологічної інформації ; вдосконалення управління) Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік, аналіз і використання вузлових правових досягнень,
© 2014-2022  yport.inf.ua