Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Забруднення атмосфери (ст. 251 КК).

Предметом переступив-лення є атмосферне повітря, тобто природна суміш газів приземного шару атмосфери, що склалася в ході еволюції Зем-лі, за межами житлових, громадських, виробничих по-ня і виробничих територій. Забруднення повітря виробничих приміщень за наявності ознак переступив-лення тягне відповідальність за ст. 143 КК за порушення правил охорони праці.
Об'єктивна сторона характеризується як порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин або порушення правил експлуатації установок, споруд та інших об'єктів, якщо це спричинило забруднення або інша зміна природних властивостей повітря.
У статті 251 КК наведено розширений перелік діянь, що роблять шкідливий вплив на повітря, а не тільки загряз-ня.
Перелік визначено текстом постанови Уряду РФ
від 3 серпня 1992 р. № 545 «Про затвердження порядку розроблення
1 Див: Положення про державних природних заповідниках в РРФСР,
затв. постановою Уряду РРФСР від 18 грудня 1991 / / Саппа.
1992. № 4. Ст. 25.

І затвердження екологічних нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, ліміти тов використання природних ресурсів, розміщення відходів »1. Він передбачає два види нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин - гранично допустимі і тимчасово узгоджені. Допустимі викиди встановлюються відповідними ГОСТами і ОСТами, наприклад, Правила встановлен-ня допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами.
Фактично законодавець у змісті норми відбив загальні вимоги, сформульовані в гол. V «Нормування в області охорони навколишнього середовища» Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища».
Під забруднюючими речовинами слід розуміти будь-які шкідливі для людини, флори, фауни, води і землі виділення: отруйні сполуки, що містять, наприклад, ртуть, фтор, ми-шьяк, пил, радіоактивні сполуки.
Порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин увазі невикористання (відключення) очищувальних установок. Порушення правил експлуатації установок - несо-блюдение обов'язкового за часом або за кількістю операцій циклу очищення повітря.
Порушення правил експлуатації споруд та інших об'єктивним тов означає недотримання основного циклу виробництва, на-приклад виплавка на сталеливарному заводі виробів, що вимагають за технологією значно жорсткіших правил виробництв-кої та екологічної безпеки і, виходячи з цього, наявності інших очисних споруд та циклів.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є про-громадської небезпечні наслідки у вигляді забруднення або іншої зміни природних властивостей повітря (наприклад, шкідливе віз-дію теплової радіації). Між діянням і наслідком повинна бути встановлено причинний зв'язок. Склад злочину матеріальний.
Суб'єктивна сторона характеризується умислом або неос-
торожности.
1 Саппа РФ. 1992. № 6. Ст. 330.

Кваліфікуючі ознаки вказані в ч. 2 ст. 251 КК - «ті самі діяння, що спричинили з необережності заподіяння шкоди здоров'ю людини» і в ч. 3 - особливо кваліфікуючі: «Діяння, передбаченої частинами першою або другою цієї статті, по-влекшей з необережності смерть людини». За змістом вони збігаються з кваліфікуючими ознаками, викладеними в ст. 250 КК.
Суб'єкт - спеціальний: особа, на яку відповідаю-ські актами покладено обов'язки з дотримання порядку та контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу, за експлуатацією стаціонарних і пересувних установок, споруд-жений та інших об'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Забруднення атмосфери (ст. 251 КК). "
 1. Стаття 261. Знищення або пошкодження лісових насаджень Коментар до статті 261
  забруднень регулюється Федеральним законом від 21 грудня 1994 р. N 69-ФЗ "Про пожежну безпеку", ЛК РФ (ст. ст. 57 - 59), Правилами пожежної безпеки в лісах Російської Федерації, затвердженими Постановою Уряду РФ від 9 вересня 1993 р. N 886 (в ред. від 27 грудня 1994 р.), Санітарними правилами в лісах РФ, затвердженими Наказом МПР Росії від 27 грудня 2005 р. N 350 (з
 2. Стаття 262. Порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів Коментар до статті 262
  забрудненні та іншому негативному впливі, несанкціонованому відвідуванні, створенні фактора занепокоєння птахів і звірів (шум, проліт на літаку нижче встановленої висоти, наприклад) і т.д. Порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів тягне кримінальну відповідальність лише в тому випадку, коли діянням заподіюється значної шкоди природному середовищу. Наслідки у вигляді
 3. 4. Спеціальні екологічні злочини
  забруднення вод), ст. 252 (забруднення морського середовища) і ст. 251 (забруднення атмосфери). Перераховані злочини поміщені в одну класифікаційну групу за тією ознакою, що повітря і, певною мірою, вода є середовищем існування живих організмів. Повітря і вода - це невід'ємні, необхідні для життя компоненти навколишнього природного середовища. Відсутність повітря і води неминуче призводить
 4. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  забруднення вод (ст. 250); забруднення атмосфери (ст. 251); загряз-ня морського середовища (ст. 252); псування землі (ст. 254), порушення режиму особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів (ст. 262), 2) злочини, що посягають на основи належної схоронності надр: порушення правил охорони і використання надр (ст. 255); порушення законодавства Російської Федерації про континен-
 5. § 1. Соціальна обумовленість екологічного права
  забруднення Світового океану, знищення південноамериканської сельви - легких планети, утоньшение і прорив озонового шару Землі, щотижневе зникнення одного або декількох видів живих істот (навсегда!), то стане зрозуміло, що тривоги з приводу збереження біологічного розмаїття Землі, умов виживання людини не є безпідставними і вимагають перегляду відносин людини і природи,
 6. § 1. Основні положення
  забруднень, захист природного середовища. Певною мірою суперечка представлявся схоластичністю: в ході споживання природних ресурсів повинна здійснюватися їх охорона; кращим способом захисту природи є раціональність її споживання. Раціональне використання природних ресурсів передбачає врахування законів природи (які є об'єктивними, не носять вольового характеру, не залежать від бажань
 7. § 4. Міжнародне співробітництво в охороні навколишнього середовища
  забрудненнями , попередження шкідливих наслідків своєї діяльності на суміжні країни є одним із пріоритетних завдань сучасного світу); неприпустимі будь-які види господарської та іншої діяльності, екологічні наслідки якої непередбачувані (розвиток науково-технічного прогресу і можливостей людини досягло такого рівня, коли стало необхідним узгоджувати і зважувати
 8. § 1. Правове регулювання економічного механізму охорони середовища
  забруднень. Основою цього служать проводяться державними органами та природокористувачів кількісний і якісний облік природних ресурсів і вторинної сировини, визначення їх соціально- економічної оцінки. Державними природоохоронними органами ведеться державний земельний, водний, лісовий кадастр, державні кадастри надр, тваринного світу, особливо охоронюваних природних
 9. § 5. Екологічний контроль
  забруднень атмосферного повітря, грунтів, водних об'єктів, наслідками його впливу на рослинний і тваринний світ. Завданням екологічного моніторингу є забезпечення зацікавлених організацій і населення поточної та екстреної інформацією про зміни в навколишньому середовищі, попередженнями і прогнозами її стану. Правову основу екологічного моніторингу являє постанову
 10. § 4. Кримінальна відповідальність
  забруднення вод, забруднення морського середовища, порушення законодавства Російської Федерації про континентальний шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст. 250, 252, 253) . Захист рослинного світу (флори). Це - незаконна порубка дерев і чагарників, знищення або пошкодження лісів, порушення встановлених для боротьби з хворобами та шкідниками рослин правил,
© 2014-2022  yport.inf.ua