Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Забруднення вод (ст. 250 КК).

Предмет злочину - під-так, чистота якої значима для підтримки належного Екобіо-ланса. Під терміном «вода» в контексті даної норми маються на увазі: річки, озера, водосховища, зрошувальні системи. Предметом злочину є поверхневі або підземні-ні води, а також джерела питного водопостачання, тобто во-дошок і водосховища на них, водойми (річки, канали, озера і інш.), дно і береги водних об'єктів, льодовики і снежники, водоносні горизонти, басейни підземних вод, їх месторож-дення і природні виходи.
Порівняльний аналіз ст. 250 і 252 КК дозволяє зробити висновок, що не є предметом розглядуваного злочини ня води внутрішніх морів і територіальні води Російської Федерації.
Сховища води, що не мають екологічного значення (від-стойнікі, басейни, резервуари, колодязі тощо), не відносяться до предмета розглядуваного злочину. Їх забруднення, від-равление, виснаження залежно від характеру діяння може утворювати склад диверсії (ст. 281 КК), злочини проти життя і здоров'я (див. гл. 16 КК), порушення санітарно-епідеміо-міологіческіх правил (ст. 236 КК), порушення правил охорони праці (ст. 143 КК).
Об'єктивна сторона полягає у забрудненні, засміченні, ис-тощеніі або іншому зміні природних властивостей води, якщо ці дії призвели до заподіяння істотної шкоди живіт-ному чи рослинного світу, рибним запасам, лісовому чи сільському господарству. Зазначені дії полягають в скиданні або надходження у водні об'єкти іншим способом, а також об-утворенні в них шкідливих речовин, предметів, зважених годину-тиц, які погіршують якість поверхневих і підземних вод, обмежують їх використання або негативно впливають на стан дна і берегів водних об'єктів.

Виснаження вод означає постійне скорочення запасів і погіршення якості поверхневих і підземних вод (п. 15 ст. 1 Водного кодексу РФ).
Під іншим зміною природних властивостей вод розуміється будь-яке інше погіршення їх фізичних, хімічних або біологічних властивостей. Розрізняють також теплове забруднення, тобто зміна теплового режиму вод, загрозливе розвитку і суще-ствованию багатьох видів риб та інших організмів.
Під забрудненням слід розуміти насичення від певного рівня чистоти поверхневих або підземних вод, джерел питного водопостачання забруднюючими ма-лами, що змінюють їх належні фізичні, хімічні або біологічні властивості. Нормативи гранично допустимої концентрації (ГДК) викидів і скидів затверджуються спеці-ально уповноваженими органами РФ в області охорони навко-лишнього природного середовища та санітарно-епідеміологічного нагляду на підставі ряду спеціальних документів. Розрізняють також теплове забруднення, тобто зміна теплового режиму вод, загрозливе розвитку й існуванню багатьох видів риб та інших організмів.
У пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від
5 листопада 1998 № 14 вказано, що «експлуатація промисло-вих, сільськогосподарських, комунальних та інших об'єктів з несправними очисними спорудами і пристроями, відключення очисних споруд і пристроїв, порушення пра-вил транспортування, зберігання, використання мінеральних добрив і препаратів, вчинення інших дій, спричинив-ших забруднення водойм і водних джерел і заподіявши-ших істотної шкоди тварині чи рослинного світу, рибним запасам, лісовому чи сільському господарству, повинні кваліфікуватися за відповідною частиною статті 250 КК РФ », тобто визначено взаємозв'язок недолжного господарювання та рівня чистоти вод.
Об'єктивна сторона включає дії або бездіяльність, со-стоять у забрудненні поверхневих або підземних вод, тобто скиданні або привнесення у водні об'єкти шкідливих речовин, перед-метов або зважених часток, що погіршують їх стан, в їх засміченні, у виснаженні, тобто скорочення запасів і погіршення

якості вод, що перешкоджають їх нормальному використанню, або в іншому зміні їх природних властивостей, наприклад, фізич-них - радіаційних, лікувальних, у погіршенні біологічного різноманіття вод, якщо ці діяння призвели до заподіяння істотного шкоди тварині чи рослинного світу, рибним за-пасам, лісовому чи сільському господарству, і причинний зв'язок між ними.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони даного со-става є заподіяння зазначеного в законі шкоди. За конст-рукції склад є матеріальним.
Збиток сільськогосподарському виробництву полягає в тому, що приводиться в непридатний стан випас для худоби, гинуть посіви.
Істотна шкода тваринному і рослинному світу може бути виражений у зниженні популяцій диких звірів, птахів, усихая-ванні дерев, чагарників у лісах всіх видів. Шкода рибним за-пасам визначений загибеллю риби, знищенням нерестовищ, на-гульня площ.
Між зазначеними діяннями і наслідками має бути встановлений причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона виражена умислом.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
Частина 2 ст. 250 КК передбачає заподіяння шкоди здоро-в'ю людини або масову загибель тварин, а одно забруднення-ня вод на території заповідника чи заказника або в зоні екологічного лиха або в зоні надзвичайної екологічної ситуації.
Заподіяння шкоди здоров'ю людини слід розглядати як розлад здоров'я, що викликало тимчасовій непрацездатності, хронічні захворювання, функціональні розлади-ства та інші більш тяжкі порушення, що призвели до стійкої ранку-ті працездатності.
Про масової загибелі тварин було сказано при аналізі ст. 246 КК.
Природними заповідниками оголошуються назавжди вилучені з господарського використання і не підлягають експлуатації ні в яких інших цілях особливо охоронювані законом природні комплекси (земля, надра, води, рослинний і тваринний світ),

мають природоохоронне, наукове, еколого-просвітитель-ське значення як еталони природного середовища, ти-типові або рідкісні ландшафти, місця збереження генетично-го фонду рослин і тварин (ст. 58 «Заходи охорони природ-них об'єктів» Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища»). На території заповідника охороняється весь природ-ний комплекс 1.
Поняття «заказник» передбачає виділення для охорони як найбільш значимого небудь ланки з усього природного комплек-су, наприклад вид тварини, рослин (див. ст. 60 «Охорона рідкісних і перебувають під загрозою зникнення рослин, жи-Вотня та інших організмів »Федерального закону« Про охорону навколишнього середовища »).
Частина 3 ст. 250 КК передбачає відповідальність за «діяль-ня, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили з необережності смерть людини».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Забруднення вод (ст. 250 КК). "
 1. 11.1. Загальні положення
  забруднення вод (ст. 250), атмосфери (ст. 251), морського середовища (ст. 252); порушення законодавства Російської Федерації про континентальний шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст . 253); псування землі (ст. 254), порушення правил охорони і використання надр (ст. 255); незаконний видобуток водних тварин і рослин (ст. 256), порушення правил охорони рибних запасів (ст.
 2. 2. Види об'єктів злочину
  забрудненні вод (ст. 250 КК РФ) істотну шкоду може бути заподіяно крім самих водних джерел також тварині чи рослинного світу, рибним запасам, лісовому чи сільському господарству. Кожен з цих додаткових об'єктів злочину є факультативним, так як в конкретному випадку вчинення даного злочину збиток може бути нанесений тільки чому-небудь одному з перерахованого.
 3. 4. Спеціальні екологічні злочини
  забруднення вод), ст. 252 (забруднення морського середовища) і ст. 251 (забруднення атмосфери). Перераховані злочини поміщені в одну класифікаційну групу за тією ознакою, що повітря і, певною мірою, вода є середовищем існування живих організмів. Повітря і вода - це невід'ємні, необхідні для життя компоненти навколишнього природного середовища. Відсутність повітря і води неминуче призводить
 4. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  забруднення вод (ст. 250); забруднення атмосфери (ст. 251); загряз-ня морського середовища (ст. 252); псування землі (ст. 254), порушення режиму особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів (ст. 262), 2) злочини, що посягають на основи належної схоронності надр: порушення правил охорони і використання надр (ст. 255); порушення законодавства Російської Федерації про континен-
 5. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  забруднення вод (ст. 250 КК) та ін Більшість злочинів проти громадської безпечно-сти має формальний склад - ст. 205-206, 207, 211, 212 КК та ін Є усічені склади - ст. 208-210 КК та ін, материаль-ні склади - ст. 219, 224, 225 КК та ін З суб'єктивної сторони злочини проти громадської безпеки характеризуються в основному умисною формою вини, але ряд злочинів
 6. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  забруднення навколишнього природного середовища), податок на операції з цінними паперами, податки, службовці джерелами утворення дорожніх фондів, податок на майно, що переходить у порядку спадкування або дарування, збір за використання слів «Росія» і «Російська Федерація» і утворених на їх основі слів і словосполучень, а також введений в 1997 р. податок на купівлю іноземної валюти. У меншій
 7. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  забруднення і негативного впливу цих об'єктів на довкілля або від їх відомчої приналежності. Наведені критерії відповідно до ст. ст. 5 і 6 Федерального закону покладені в основу розмежування повноважень між органами державної влади Російської Федерації і її суб'єктів в рамках одного виду екологічного контролю - державного. Подібного розмежування
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  забрудненню навколишнього середовища. Епідемія - це інфекційні захворювання, що представляють небезпеку для оточуючих, що характеризуються важким перебігом, високим рівнем смертності та інвалідності, швидким поширенням серед населення. У медичній літературі епідемія визначається як високий масовий рівень захворювання людини інфекційною хворобою, що значно перевищує зазвичай
 9. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
  забруднення, псування або знищення родючого шару грунту внаслідок порушення правил поводження з небезпечними хімічними або біологічними речовинами, систематична несплата земельного податку тощо; г) невикористання земельної ділянки, призначеної для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва, у зазначених цілях протягом трьох років, якщо триваліший
 10. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  забрудненні навколишнього середовища, заподіянні шкоди професійним захворюванням. Цивільний кодекс вказує також, що господарські товариства і виробничі кооперативи відшкодовують шкоду, заподіяну їх учасниками (членами) під час здійснення останніми підприємницької, виробничої або іншої діяльності товариства чи кооперативу. У цивільному праві, на відміну від кримінального
© 2014-2022  yport.inf.ua