Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ст. 202 КК).

Безпосередній об'єкт розглядатися складу злочину можна визначити як нормаль-ную діяльність приватних нотаріусів та аудиторів. додаткових безпосереднім об'єктом є права і закон-ні інтереси громадян або організацій, а також охоронювані законом інтереси суспільства або держави.
Об'єктивна сторона злочину полягає в вико-вання приватними нотаріусами або аудиторами їх повноважень всупереч завданням їх діяльності, якщо це діяння заподіяло істотної шкоди правам і законним інтересам громадян або організацій або охоронюваним законом інтересам суспільства або держави.
Відповідно до ст. 1 Основ законодавства РФ про нотаріат від 11 лютого 1993 р. № 4462-I2 нотаріат в Росії покликаний забезпе-
чивать захист прав і законних інтересів громадян і юридичних
1 Див також: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 308-310.
2 ВПС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

осіб шляхом вчинення нотаріусами передбачених законодав-них актами нотаріальних дій від імені Російської Федерації. Зазначеними Основами визначені правила здійснений-ня нотаріальних дій, порушення яких і утворює загально-ного небезпечне діяння (бездіяльність), що входить в об'єктивну сторону розглядуваного злочину. При цьому використання приватним нотаріусом його повноважень всупереч завданням його діяль-ності може виражатися або в нотаріальних діях, вдосконалення-шать які йому заборонено законом, або в нотаріальних дію-віях за відсутності передбачених законом підстав. Незна-ве відступу від правил вчинення нотаріальних дій складу злочину не утворюють.
Відповідно до п. 3 ст. 1 Федерального закону від 13 липня
2001 р. № 119-ФЗ «Про аудиторську діяльність» 1 метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству. Зазначеним За-коном визначено порядок здійснення аудиторської діяльності, тобто підприємницької діяльності по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців (п. 1 ст. 1), порушення якого і утворює суспільно небезпечне діяння (бездіяльність), що входить в об'єктивну сторону розглядається складу злочину.
Чи не утворюють складу злочину, передбаченого ст. 202
КК, зловживання приватного нотаріуса та аудитора при наданні ними супутніх нотаріальним діям і аудиту послуг, пре-чених ст. 15 Основ законодавства РФ про нотаріат та п. 6 ст. 1 Федерального закону «Про аудиторську діяльність».
Зловживання повноваженнями може бути пов'язано з вдосконалення- шением приватним нотаріусом або аудитором інших злочинів (наприклад, злочинів проти власності). Вчинене в таких випадках кваліфікується за сукупністю злочинів.
Склад злочину - матеріальний, воно визнається вікон-ченним з моменту заподіяння істотної шкоди правам і законним інтересам громадян або організацій або охоронюваним
1 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3422.

законом інтересам суспільства або держави. Суттєвість заподіяної шкоди є оціночним поняттям.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується
прямим умислом і альтернативно передбаченими цілями:
1) метою отримання вигод і переваг для себе, тобто для ча-
стного нотаріуса або аудитора особисто або для інших осіб або
2) метою нанесення шкоди (майнового або неімуществен-
ного) іншим особам.
Суб'єкт злочину - спеціальний: приватний нотаріус (ст. 2, 8, 20 Основ законодавства РФ про нотаріат) або аудитор (ст. 3 , 15 Закону про аудиторську діяльність). При цьому вік
16 років як ознака суб'єкта злочину в розглянутому складі є формальною вимогою, що випливають із ст. 19 КК. В силу особливих вимог, що пред'являються ст. 2
Основ законодавства РФ про нотаріат і ст. 3, 15 Федерального закону «Про аудиторську діяльність» до приватних нотаріусів та аудиторів (певну освіту і стаж роботи), міні-мінімальний вік, з якого в реальності можливе настання кримінальної відповідальності в даному випадку, значно вище. Слід також мати на увазі, що в тексті кримінального закону гово-риться про «приватному аудитора». Однак Федеральний закон «Про ау-диторської діяльності» оперує терміном «аудитор», і, як наслідок, саме в останньому сенсі слід розуміти суб'єктів-та злочину, передбаченого ст. 202 КК.
У частині 2 міститься кваліфікований склад злочини ня, який передбачає відповідальність за вчинення діяння у відношенні свідомо неповнолітнього (ст. 21 ГК РФ) або завідомо недієздатного (ст. 29 ГК РФ) особи. Даний квалифи-цірующій ознака може існувати тільки при злоупот-ребленіе повноваженнями приватного нотаріуса, оскільки специфіка аудиторської діяльності не передбачає можливість вдосконалення-ності ними розглядуваного злочину стосовно завідувача-мо неповнолітнього або завідомо недієздатної особи.
Оскільки зловживання повноваженнями в силу природи діяльності приватних нотаріусів та аудиторів і природи передбаченої ст. 202 КК злочинного діяння з неминучістю заподіює шкоду інтересам громадян, суспільства або держави (примітка 3 до ст. 201 КК), примітка 2 до ст. 201 КК в даному випадку не застосовується.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ст. 202 КК)."
 1. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості , у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  Кримінальний кодекс Російської Федерації грунтується на новому підході до охоронюваним цінностям: особистість - сім'я-суспільство - держава, проголошеним у Конституції РФ. В цьому зв'язку особлива частина КК РФ побудована виходячи з нового підходу до охоронюваним цінностям. Зокрема, вміст особливої частини таке: розділ VII. Злочин проти особистості, розділ VIII. Злочини у сфері економіки,
 2. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
 3. 2. Загальна характеристика і класифікація злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
  Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави - це положення проголошено Загальною декларацією прав людини (п. 3 ст. 16) і Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (ч. 1 ст. 23) * (444). У п. 1 ст. 24 Міжнародного пакту вказується, що кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри,
 4. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
  Злочини проти інтересів служби в комерційних організаціях, а також в некомерційних організаціях, які не є державними органами, органами місцевого самоврядування, державними або місцевими установами, виділені в Кримінальному кодексі РФ 1996 р. в самостійну групу злочинів. Ця група злочинів є наочним наслідком здійснюваних політичних, соціальних та
 5. 3. Злочини, вчинені особами, які виконують управлінські функції в комерційних та інших організаціях
  Зловживання повноваженнями (ст. 201 КК). Законодавець визначив склад цього злочину як використання особою, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, своїх повноважень всупереч законним інтересам цієї організації і з метою отримання вигод і переваг для себе чи інших осіб або нанесення шкоди іншим особам, якщо це діяння спричинило заподіяння істотної
 6. Стаття 202. Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами Коментар до статті 202
  Основним об'єктом злочину є нормальне здійснення приватної нотаріальної та аудиторської діяльності, оскільки зловживання повноваженнями в зазначеній сфері веде до спотворення її сутності, підриває довіру і авторитет до нотаріату та аудиту. Додатковим об'єктом виступають права і законні інтереси громадян (здоров'я, недоторканність особистості) або організацій або охоронювані
 7. 4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави та інших суб'єктів економічної діяльності
  Ухилення фізичної особи від сплати податку або страхового внеску в державні позабюджетні фонди (ст. 198 КК). Податки та інші обов'язкові платежі є найважливішим джерелом формування доходної частини бюджетів різних рівнів. Від своєчасності і повноти збору податків та інших обов'язкових платежів залежить наповнюваність дохідної частини державного бюджету, а також бюджетів
 8. § 2. Зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК)
  Об'єктивна сторона розглядуваного злочину з-варто з трьох обов'язкових ознак: 1) використання повинно-ки повноважень всупереч інтересам служби, 2) істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави; 3) причинний зв'язок між діянням і наслідками. Діяння як ознака об'єктивної сторони
 9. алфавітно-предметний покажчик
  --- --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 10. Стаття 202. Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами Коментар до статті 202
  1. Коментована стаття є спеціальною по відношенню до ст. 201 КК РФ. У ній мова йде про зловживання повноваженнями спеціальними суб'єктами злочину - приватними нотаріусами та приватними аудиторами. 2. Основний безпосередній об'єкт злочину - суспільні відносини, що складаються з приводу реалізації завдань і функцій, покладених на приватних нотаріусів та приватних аудиторів.
© 2014-2022  yport.inf.ua