Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Значення і сфера застосування контрактації

Договір контрактації, що є окремим видом договору купівлі-продажу, покликаний регулювати відносини, пов'язані із закупівлями у сільськогосподарських організацій і селянських (фермерських) господарств вирощуваної або виробленої ними сільськогосподарської продукції.
У російському дореволюційному цивільному законодавстві відсутнє спеціальне регулювання відносин із закупівель сільськогосподарської продукції. Судова практика тієї пори виходила з можливості застосування до даних правовідносин правил про договір купівлі-продажу або про договорі запродажи. Але за що діяв на той час законодавству договір купівлі-продажу припускав наявність речі, що складається у володінні продавця, тому предметом договору купівлі-продажу не могли виступати речі, що не існують на момент укладення договору, наприклад майбутній урожай (1). Що стосується договору запродажи, то його предметом визнавалося лише нерухоме майно. Дану проблему передбачалося вирішити шляхом уточнення предмета договору купівлі-продажу, маючи на увазі, що таким повинні були визнаватися і майбутні речі, не існують в момент укладення договору (2).
---
(1) Див, наприклад: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 92.
(2) Див: Цивільне укладення. Проект / Под ред. І.М. Тютрюмова. С. 347.
У радянський період на першому етапі відносини, що складаються між сільськогосподарськими виробниками та покупцями вирощеної продукції, регулювалися договором купівлі-продажу. У ДК 1922 р. були відсутні будь-які норми про договір контрактації. Надалі зобов'язання колгоспів і радгоспів по здачі державі вирощеної або виробленої ними продукції сільськогосподарського виробництва були практично позбавлені товарних елементів, ці правовідносини носили адміністративний характер і іменувалися обов'язковими поставками сільськогосподарської продукції.
У 60-х роках минулого століття радгоспи були переведені на госпрозрахунок, значно підвищувалися закупівельні ціни, впроваджувався договірний метод заготівель сільськогосподарської продукції. В Основах цивільного законодавства 1961 р. з'явилися норми про договір контрактації (ст. ст. 51 - 52), які були відтворені у ЦК РРФСР 1964 р. (ст. ст. 267 - 268). Згідно з зазначеними нормами державна закупівля сільськогосподарської продукції у колгоспів і радгоспів здійснювалася за договорами контрактації, які укладалися на основі планів державних закупівель сільськогосподарської продукції і планів розвитку сільськогосподарського виробництва в колгоспах і радгоспах (1).
---
(1) Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.М. Садикова. С. 311.
Самостійний характер договору контрактації по відношенню до договору купівлі-продажу і до договору поставки в юридичній літературі пояснювався головним чином тим, що сільськогосподарська продукція виробляється на землі, складовою виняткову власність держави, за яким з цієї причини визнавалося право вводити обов'язковість здачі йому вирощеної сільськогосподарської продукції на умовах, ним встановлених (1). Відносини з контрактації сільськогосподарської продукції регулювалися численними підзаконними актами, зокрема типовими договорами контрактації окремих видів сільськогосподарської продукції, що містять імперативні норми, яким в точності повинні були відповідати умови конкретних договорів, що укладаються між господарствами та заготівельними організаціями.
---
(1) Див: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 284.
У зв'язку з відмовою від адміністративно-командної системи управління економікою і переходом до ринкових відносин втратило значення і всеосяжне планування закупівель продукції, вирощеної сільськогосподарськими організаціями. Реформа економічних відносин супроводжувалася перетворенням радгоспів і колгоспів у господарські товариства і суспільства, виробничі кооперативи, освітою селянських (фермерських) господарств, заснованих на приватній власності. При цих умовах договір контрактації, що базувався на планових актах закупівель сільськогосподарської продукції, виявився непридатним для регулювання відповідних економічних відносин. Тому в Основах цивільного законодавства 1991 р. договір контрактації втратив самостійний характер і розглядався в якості одного з видів договору купівлі-продажу (ст. 83 Основ).
Новий ЦК зберіг договір контрактації як окремого виду договору купівлі-продажу. При цьому бралося до уваги, по-перше, значну своєрідність відносин, пов'язаних з реалізацією продукції, вирощеної чи виготовленої у сфері сільськогосподарського виробництва. Тут необхідно враховувати вплив природних (стихійних) чинників на сам процес виробництва сільськогосподарської продукції, а також його сезонний характер.
По-друге, у відносинах з контрактації продавець, в якості якого виступає виробник сільськогосподарської продукції, є слабкою стороною, а покупець (заготівельник), навпаки, являє собою організацію, що займається професійною діяльністю по закупкам сільськогосподарської продукції в цілях її подальшої переробки та реалізації, яка в змозі диктувати свою волю виробнику. Дана обставина зробило необхідним вирівнювання становища контрагентів за договором контрактації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Значення і сфера застосування контрактації "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин , а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 3. § 4. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання та кваліфікуючі його ознаки. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
  Договір купівлі-продажу відноситься до числа найважливіших традиційних договорів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку. Вже в класичному римському праві складається як консенсуального контракту emptio-venditio. Під ним розумівся договір, за допомогою якого одна сторона - продавець (venditor) зобов'язується надати іншій стороні - покупцеві (emptor) річ, товар (merx), а
 6. К
  Кадастровий облік IX, 43, § 2 (1) - с. 383; X, 45, § 7 (1) - с. 507; XI, 48, § 1 (3) - с. 657 Капітальний ремонт X, 45, § 1 (3) - с. 453; X, 45, § 2 (2) - с. 467; X, 45, § 3 (2 - 3) - с. 472, 477; X, 45, § 5 (2) - с. 490; X, 45, § 8 (3) - с. 527; X, 46, § 3 (4) - с. 563; XI, 48, § 1 (1) - с. 653 Якість - К. енергії IX, 42, § 4 (3) - с. 339 - 340 - обмін товару належної К. IX, 41, § 1
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 8. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  Значення і сфера застосування Договір купівлі - продажу є одним з типів договорів, що регулюють зобов'язання з передачі майна. Цим пояснюється широке застосування договору купівлі - продажу в майновому обороті. Не випадково положення, що визначають відносини, пов'язані з купівлею - продажем, відкривають розд. IV Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК), присвячений окремим
 9. 1. Значення і сфера застосування
  Договір контрактації, що є окремим видом договору купівлі - продажу, покликаний регулювати відносини, пов'язані із закупівлями у сільськогосподарських організацій, селянських (фермерських) господарств вирощуваної або виробленої ними сільськогосподарської продукції. У російському дореволюційному цивільному законодавстві відсутнє спеціальне регулювання відносин із закупівель
 10. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно- правового регулювання,
© 2014-2022  yport.inf.ua