Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору контрактації

Договором контрактації визнається такий вид договору купівлі-продажу, за яким продавець - виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) сільськогосподарську продукцію покупцю-заготівельникові, в якості якого виступає особа, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки та продажу, а заготівельник зобов'язується оплатити отриману сільськогосподарську продукцію (п. 1 ст. 535 ЦК).
Цей договір - БЕЗОПЛАТНО, консенсусний, взаємний (двосторонній).
В якості продавця за таким договором виступає виробник сільськогосподарської продукції. Таким визнаються сільськогосподарські комерційні організації: господарські товариства, товариства, виробничі кооперативи, а також селянські (фермерські) господарства, які здійснюють підприємницьку діяльність з вирощування або виробництва сільськогосподарської продукції.
Для договору контрактації не має значення правовий статус особи, що реалізує сільськогосподарську продукцію. Головне полягає в тому, що така особа реалізує сільськогосподарську продукцію, вирощену або вироблену ним у власному господарстві. Тому немає законодавчих перешкод для того, щоб відносити до договорів контрактації також договір на реалізацію громадянами сільськогосподарської продукції вирощеної або виробленої ними на присадибних або дачних ділянках.
В якості покупця за договором контрактації виступає заготівельник, тобто комерційна організація або індивідуальний підприємець, які здійснюють професійну підприємницьку діяльність зі закупівель сільськогосподарської продукції для її подальшого продажу або переробки. До числа заготівельників за договором контрактації можуть бути віднесені м'ясопереробні комбінати, молокозаводи, фабрики з переробки вовни і т.п., а також оптові торгові організації, заготівельні організації споживчої кооперації.
Об'єктом договору контрактації є сільськогосподарська продукція, вироблена (вирощена) у господарстві її виробника. Йдеться про таку продукцію, яка безпосередньо вирощується (зерно, овочі, фрукти тощо) або виробляється (живу худобу, птиця, молоко, овеча шерсть і т.п.) в сільськогосподарському виробництві. За договором контрактації не можуть реалізовуватися товари, що представляють собою продукти переробки вирощеної (виробленої) сільськогосподарської продукції, наприклад масло, сир, консервовані овочі або фруктові соки. Реалізація таких товарів повинна здійснюватися за договорами поставки.
Стосовно до договору контрактації під реалізованої сільськогосподарської продукцією слід розуміти як продукцію, яку ще належить виростити (виробити) у майбутньому, так і продукцію, вже наявну у товаровиробника у момент укладення договору контрактації. Головне, щоб реалізовувалася саме та сільськогосподарська продукція, яка зроблена або вирощена безпосередньо виробником сільськогосподарської продукції в його власному господарстві (1). За цією ознакою договір контрактації відрізняється від договору поставки, за яким постачальник реалізує покупцеві вироблені або купуються їм товари (ст. 506 ЦК). У відносинах з контрактації виключається можливість реалізації закуповуваної виробником сільськогосподарської продукції, тобто продукцію, яка не була вирощена (вироблена) у його власному господарстві.
---
(1) На думку Н.І. Клейн, особливості контрактуемого товару полягають у тому, що "це майбутні товари, тобто вони ще підлягають вирощування ... або виробництва в умовах сільського господарства ... вирощування пов'язане з різними стадіями сільськогосподарського виробництва: посівом, обробкою грунту, іншими стадіями вирощування ... " (Цивільне право Росії. Зобов'язальне право. С. 161).
У відносинах з контрактації правове значення мають також мети придбання заготівельником сільськогосподарської продукції (для її переробки або продажу). Якщо покупець набуває сільськогосподарську продукцію для її споживання або для інших цілей, не пов'язаних з її переробкою або продажем, відносини сторін не можуть регулюватися договором контрактації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору контрактації "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. 2. Поняття та ознаки договору контрактації
  поняття договору контрактації (п. 1 ст. 535 ЦК) випливає, що з точки зору загальної характеристики цивільно - правового зобов'язання, що випливає з даного договору, договір контрактації відноситься до зобов'язань оплатним , консенсуальним, взаємним
 3. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, є суб'єктами
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 5. § 1 . Поняття та юридична класифікація речей
  поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). У ряді випадків майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). В
 6. § 2. Види цивільно-правових договорів
  поняття "підприємницький договір". Разом з тим зі змісту норм закону і із загальновизнаних положень доктрини можна вивести особливості так званих підприємницьких договорів. Ці договори не є яким-небудь особливим типом договорів, а являють собою угоду особливих суб'єктів, яка укладається ними в рамках досягнення певної мети. Згідно з традиціями (в тому числі
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її показник - договірна ціна (см. ст. 424 ЦК). Еквівалентність - поняття суто економічне, її показник - суспільно необхідні витрати праці, що формують суспільну вартість товару, яка впливає на його ринкову ціну. Еквівалентність завжди передбачає возмездность, але не всяка возмездность свідчить про
 8. § 4. Договір енергопостачання
  поняття збірне, вона може бути електромагнітної, механічної, хімічної, гравітаційної, ядерної тощо, при цьому одні види енергії можуть перетворюватися в інші в суворо визначених кількісних співвідношеннях, але при всіх перетвореннях загальна кількість енергії зберігається (так званий закон збереження енергії). Енергія - особливий товар через наступних притаманних їй особливостей: а)
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інш.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 10. 2. Система цивільного права Росії
  понятті і принципах цивільного права, - суб'єктах цивільного права (учасниках цивільних правовідносин), - об'єкти цивільних прав, - виникненні, зміні та припиненні цивільних правовідносин, - здійсненні та захисті цивільних прав, - терміни в цивільному праві, а також деякі інші правила загального порядку, застосовні до всіх цивільним правовідносин. Вона
© 2014-2022  yport.inf.ua