Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 167. Відповідальність Міністерства фі-Нансі Російської Федерації, міністра фінансів, Федераль-ного казначейства

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Міністерство фінансів Російської Федерації, Федеральне казначейство несуть відповідальність за здійснення бюджетних повноважень, визначених цим Кодексом.
2. Міністр фінансів несе персональну відповідальність за здійснення повноважень, встановлених статтею 166 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 167. Відповідальність Міністерства фі-Нансі Російської Федерації, міністра фінансів, Федераль-ного казначейства "
 1. 2. Державні органи
  нанси; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ - Президент Російської Федерації; СМ (РРФСР, РФ) - Рада Міністрів (Рада Міністрів - Уряд) ; ФНС - Федеральна податкова служба
 2. Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
  нанси Російської Федерації бюджетну звітність Російської Федерації. Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації. 2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року утвер-ждается Урядом Російської Федерації і прямує в
 3. Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації
  нанси Російської Федерації (далі у цьому Кодексі - міністр фінансів) має виключи-тельное право: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) затверджувати зведену бюджетний розпис федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) вносити зміни в зведену бюджетний розпис федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
 4. Контрольні питання і завдання
  Нансен і характеристику їх видів. 2. Розкрийте основні функції фінансів. 3. Що являє собою фінансова система держави? 4. Які основні елементи фінансової системи? 5. Розкрийте поняття «фінансова діяльність». 6. Які особливості фінансової діяльності? 7. Які фактори впливають на фінансову діяльність? 8. Охарактеризуйте систему органів, що здійснюють
 5. Список скорочень
  нанси Російської Федерації; Мінекономрозвитку Росії - Міністерство економічного розвитку Російської Федерації; Мін'юст Росії - Міністерство юстиції Російської Федерації; МНС Росії - Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих; Ространснадзор - Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту; СЗР
 6. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  нанси Російської Федерації має право приймати рішення про надання державного-ських гарантій Російської Федерації в розмірі та у випадках, встановлених федеральним законом про федеральний бюджет на відповід-ний рік і плановий період та прийнятими відповідно до нього актами Уряду Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ) В акті Уряду Російської
 7. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  нансових органи міських і сільських поселень представляють бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального
 8. 55. Міністерство сільського господарства
  відповідальність за виконання покладених на Міністерство сільського господарства РФ повноважень і реалізацію державної політики у встановленій сфері діяльності. Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Урядом РФ. Кількість заступників Міністра встановлюється Урядом РФ. Структурними підрозділами Міністерства сільського господарства РФ
 9. Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
  відповідально фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації, фінансовим органом муніципального освіти. Інформація про боргові зобов'язання вноситься зазначеними органами у державну боргову книгу суб'єкта Російської Федерації або муніципальну боргову книгу в термін, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту виникнення відповідного зобов'язання. 3. У державну
 10. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  нанси Російської Федерації після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті , видає акт про списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації боргових зобов'язань, виражених у валюті Рос-сийской Федерації. 3. Списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації здійснюється за допомогою зменшення обсягу дер-жавного внутрішнього
 11. 15. Органи, що здійснюють фінансову діяльність: загальна характеристика та класифікація.
  Відповідально якій будується фінансова політика. Президент РФ видає укази і розпорядження з питань формування та виконання бюджетів, позабюджетних державних фондів, фінансування державних витрат федерального рівня, грошово-кредитної політики, організації розрахунків, регулювання валютних та інших фінансових відносин, організації органів фінансово-кредитної системи, через
 12. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  нанси Російської Федерації у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації. 5. Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти ведеться в порядку, встановленому місцевою адміністрацією муни-ціпального освіти. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти представляється фінансовим органом
 13. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  нанси Російської Федерації, органи управління державними позабюджетними фондами, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних обра-тання. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 14. 2. Офіційні видання
  міністерств і відомств (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади) Бюлетень Держкомпраці СРСР - Бюлетень Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань Бюлетень Мінпраці Росії - Бюлетень Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації ВВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних
 15. Стаття 93.4. Особливості виконання грошових ви-мог за зобов'язаннями перед Російською Федерацією
  нанси Російської Федерації; стягуються шляхом звернення стягнення на кошти, передбачені для перерахування до бюджетів суб'єктів Російської Фе-ської Федерації і місцеві бюджети (за винятком субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації та місцевим бюджетам), у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації. 3. Міністерству фінансів Російської Федерації надається
 16. § 4. Державні органи, що здійснюють
  відповідальний ність за виконання покладених на Міністерство полномо чий і реалізацію державної політики у встановленій сфері діяльності. Він видає накази, мають нормативний характер, а за оперативними та інших поточних питань орга нізації діяльності Міністерства - накази ненормативно го характеру. У сфері банківської діяльності (однієї з різновидів
 17. Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів
  нанси СРСР, Державним комітетом СРСР по праці та соціальних питань, Всесоюзним центральним радою професійних спілок Інструкція від 7 Квітень 1988 N 62 "Про службові відрядження в межах
 18. Стаття 264.10. Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи
  відповідальний за розгляд бюджету, не пізніше 1 березня поточного фінансового року. (п. 3 запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N
 19. Стаття 231. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63 - ФЗ.
  Стаття 231. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua