Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

12.3. Матеріальне і процесуальне право


Будь-яка система правових норм підрозділяється на матеріальне і процесуальне право. Як було зазначено вище, всі норми права покликані регулювати і упорядковувати суспільні відносини у відповідності з тими функціями і завданнями, які стоять перед ними. Одна група правових норм закріплює існуючі суспільні відносини, тим самим надаючи їм правовий характер. Інші спрямовані на реалізацію цих норм у життя, так як, встановлюючи (санкціонуючи) правові норми, держава одночасно визначає порядок їх здійснення. Отже, до матеріального права відносяться конституційне право, цивільне право, кримінальне право, адміністративне право, а групу процесуальних галузей права складають кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне, арбітражно-процесуальне та адміністративно-процесуальне право.
Предметом правового регулювання норм матеріального права є суспільні відносини, пов'язані з матеріальними умовами життя суспільства, а норми процесуального права регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації норм матеріального права. Основна відмінність між нормами процесуального та матеріального права полягає в тому, як зазначав свого часу К. Маркс, що "матеріальне право має свої необхідні, властиві йому процесуальні форми ... процес є тільки форма життя закону, отже, прояв його внутрішнього життя" <6>.
---
<6> Маркс К. Дебати з приводу закону про крадіжку лісу / / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. 2-е вид. Т. 1. С. 158.
Таким чином, держава визначає особливу групу правових норм, покликаних забезпечувати втілення норм матеріального права у життєвих стосунках. Все те, що пов'язано з застосуванням норм матеріального права, - це область процесуального права. Процесуальне право - це в якомусь сенсі форма здійснення норм матеріального права. Це не означає, що стан законності залежить від норм матеріального права і менше - від норм процесуального права. Для стану законності та правопорядку в країні процесуальне право означає більше, ніж матеріальне право.
Норми матеріального права опосередковують (регулюють) вже існуючі суспільні відносини. Без норм процесуального права, без процесуального законодавства фактично процесуальні відносини не існують, інакше кажучи процесуальні норми виступають специфічною формою буття матеріального права, обслуговують процеси реалізації норм матеріального права. Отже, головна особливість норм процесуального права - це їх процедурний характер.
Можна зробити висновок: норми матеріального та процесуального права тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного. Від їх узгодженості і "життєздатності" багато в чому залежить стан законності та забезпечення правопорядку в країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.3. Матеріальне і процесуальне право "
 1. § 1. Поняття та структурні елементи системи права
  матеріальна обумовленість. Єдність юридичних норм, що утворюють право, визначається: по-перше, єдністю що у них державної волі, по-друге, єдністю правової системи, в рамках якої вони існують і діють, по-третє, єдністю механізму правового регулювання, його вихідних принципів; в -четверте, єдністю кінцевих цілей і завдань. Водночас норми права розрізняються
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для здійснення окремих державних повноважень. Фінансове забезпечення переданих окремих державних повноважень здійснюється тільки за рахунок наданих місцевим бюджетам субвенцій з відповідних бюджетів. Органи місцевого самоврядування мають право додатково використовувати власні матеріальні ресурси і фінансові
 3. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  матеріального забезпечення депутатів при роботі з виборцями, як правило, визначаються статутом муніципального освіти або регламентом представницького органу. Дострокове припинення повноважень депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування. Повноваження депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого
 4. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Загальні положення про здійснення такого контролю визначені у ст. 21 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Детально ж порядок здійснення органами державної влади контролю за здійсненням переданих повноважень і найменування контрольних органів встановлюються федеральним або
 5. § 3. Делегування органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  Матеріальної частинам делегування державних повноважень. Делегування повноважень - вельми специфічний спосіб наділення повноваженнями, при якому один орган управління покладає на інший право вирішити питання, віднесене до компетенції першого органу. У Конституції РФ поняття "делегування" щодо органів місцевого самоврядування не використовується, а застосовується поняття "наділення
 6. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  матеріальні і процесуальні галузі права. До числа профілюючих галузей, тобто галузей, які, спираючись на конституційне право, вводять правові режими міжгалузевого значення, відносяться цивільне право, адміністративне право, кримінальне право і відповідні їм цивільно-процесуальне, адміністративно-процесуальне, кримінально-процесуальне право. Комплексні галузі права будуються
 7. § 4. Муніципальні правовідносини
  матеріального, так і процесуального права. Так, виборці на муніципальних виборах здійснюють своє виборче право, яке має матеріальну природу . Водночас порядок реалізації цього права визначається нормами
 8. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  матеріальні норми, а сукупність статусних інститутів становить матеріальне виборче право. Безумовно, обидві групи інститутів (і етапні, і статусні) тісно переплетені. Багато норм виборчого права мають як би "подвійну прописку", ставлячись і до етапним, і до статусних інститутам (наприклад, норми, що закріплюють правомочності дільничних виборчих комісій по роботі зі списками
 9. § 1. Поняття комерційного права
  матеріальних ресурсів, грошових ресурсів, цінних паперів). Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 29 Договори у сфері підприємництва. Висвітлено поняття і види договорів у сфері підприємництва, особливості виникнення, виконання, припинення зобов'язань за участю підприємця, а також проблеми
 10. § 1. Підряд
  матеріальних ресурсів, наприклад, це можуть бути будівельні матеріали з державних ресурсів. Є суттєва особливість і в оплаті робіт, виконаних за державним контрактом: п. 2 ст. 763 встановив, що замовник в цих договорах може або сам оплатити прийняті роботи, або забезпечити їх оплату. Так, якщо замовник - державні орган, що не бере участь в комерційному обороті і
© 2014-2022  yport.inf.ua