Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А .. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

13.2.3. Поширення масової інформації


Перешкоджання здійснюваному на законній підставі розповсюдженню продукції засобів масової інформації з боку громадян, об'єднань громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, державних органів не допускається.
Розповсюдження продукції засоби масової інформації вважається комерційним, якщо за неї стягується плата. Продукція, призначена для некомерційного поширення, повинна мати позначку «Безкоштовно» і не може бути предметом комерційного розповсюдження.
Демонстрація відеозаписів програм в житлових приміщеннях, а одно зняття одиничних копій з них, якщо при цьому прямо або побічно не стягується плата, не рахується розповсюдженням продукції засоби масової інформації в сенсі Закону «Про засоби масової інформації» .
Роздрібний продаж, в тому числі з рук, тиражу періодичних друкованих видань не підлягає обмеженням, за винятком передбачених цим Законом. Роздрібний продаж тиражу періодичних друкованих видань в місцях, які не є загальнодоступними, - приміщеннях та інших об'єктах, щодо яких власником або особою, уповноваженим управляти його майном, встановлено особливий режим користування, - допускається не інакше як за згодою зазначених осіб.
У разі порушення редакцією, видавцем або розповсюджувачем майнових чи особистих немайнових прав авторів і в інших випадках, передбачених Законом, розповсюдження продукції засобу масової інформації може бути припинено за рішенням суду.
Розповсюдження продукції засоби масової інформації допускається тільки після того, як головним редактором дано дозвіл на вихід у світ (в ефір).
Вихідні дані і тираж
Кожен випуск періодичного друкованого видання повинен містити встановлені Законом обов'язкові відомості (вихідні дані):
- назва видання ;
- засновник (співзасновники);
- прізвище, ініціали головного редактора;
- порядковий номер випуску і дата його виходу в світло, а для газет - також час підписання до друку (встановлене за графіком і фактичне);
- індекс для видань, розповсюджуваних через підприємства зв'язку;
- тираж;
- ціна, або позначка «Вільна ціна», або позначка «Безкоштовно»;
- адреси редакції, видавця, друкарні.
При кожному виході радіо-чи телепрограми в ефір, а при безперервному мовленні не рідше чотирьох разів на добу редакція зобов'язана оголошувати назву програми.
Кожна копія аудіо-, відео-або кінохронікальної програми повинна містити такі відомості:
- назва програми;
- дата виходу в світло (в ефір) і номер випуску;
- прізвище, ініціали головного редактора;
- тираж;
- редакція і її адреса;
- ціна, або позначка «Вільна ціна», або позначка «Безкоштовно».
Ліцензування мовлення
Ліцензії на мовлення видаються Міністерством РФ у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій та територіальними комісіями. Ліцензія на мовлення дає її власникові право, використовуючи технічні засоби ефірного, проводового або кабельного телерадіомовлення, в тому числі що знаходяться в його власності, здійснювати з дотриманням ліцензійних умов розповсюдження продукції засобів масової інформації, зареєстрованих відповідно до Закону РФ «Про засоби масової інформації».
У видачі ліцензії на мовлення має бути відмовлено, якщо відсутня технічна можливість здійснювати мовлення із заявленими характеристиками або близькими до них.
У видачі ліцензії на мовлення може бути відмовлено з підстав, передбачених умовами конкурсу, якщо заявки розглядаються на конкурсній основі.
Уступка ліцензії на мовлення іншій особі допускається тільки за згодою органу, що її органу з відповідним переоформленням ліцензії.
Розміри і порядок справляння штати за ліцензію на мовлення, а також за переоформлення ліцензії встановлюються Урядом РФ.
Ліцензія анулюється у випадках, якщо:
- вона була отримана обманним шляхом;
- неодноразово порушувалися ліцензійні умови або передбачені зазначеним Законом правила розповсюдження радіо-та телепрограм, з приводу чого робилися письмові попередження;
- встановлено факт прихованої поступки ліцензії.
Законами РФ можуть бути встановлені додаткові підстави анулювання ліцензії.
Анулювання ліцензії здійснюється рішенням органу, що її органу.
При анулюванні ліцензії плата за ліцензію поверненню не підлягає.
Міністерство РФ у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій виробляє державну політику в сфері ліцензування радіо-і телевешанія і проводить її як безпосередньо, так і через територіальні комісії з телерадіо мовленню.
Зберігання матеріалів радіо-і телепередач, обов'язкові повідомлення, еротичні видання
З метою забезпечення доказів, що мають значення для правильного вирішення спорів, редакція радіо-, телепрограми зобов'язана:
зберігати матеріали власних передач, що вийшли в ефір у записі;
фіксувати в реєстраційному журналі передачі, що вийшли в ефір.
У реєстраційному журналі зазначаються дата і час виходу в ефір, тема передачі, її автор, ведучий і учасники.
Терміни зберігання матеріалів передач - не менше одного місяця з дня виходу в ефір; реєстраційного журналу - не менше одного року з дати останнього запису в ньому.
Редакція зобов'язана опублікувати безплатно і в приписаний термін:
набрало законної сили рішення суду, містить вимогу про опублікування такого рішення через даний засіб масової інформації;
надійшла від органу, що зареєстрував даний засіб масової інформації, повідомлення, що стосується діяльності редакції.
Редакції засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є державні органи, зобов'язані публікувати на вимогу цих органів їх офіційні повідомлення в порядку, регульованому статутом редакції або замінюють його договором, а так само інші матеріали, публікація яких в даних засобів масової інформації передбачена законодавством РФ.
Державні засоби масової інформації зобов'язані публікувати повідомлення і матеріали федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Федерації в порядку, встановленому Федеральним законом «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади у державних засобах масової інформації».
Редакції державних засобів масової інформації зобов'язані
негайно і на безоплатній основі випускати в-світло (в ефір) на вимогу Державної протипожежної служби Міністерства внутрішніх справ РФ оперативну інформацію з питань пожежної безпеки.
Встановлюється особливий порядок розповсюдження еротичних видань. Під засобом масової інформації, що спеціалізуються на повідомленнях і матеріалах еротичного характеру, для цілей зазначеного Закону розуміються періодичне видання або програма, які в цілому і систематично експлуатують інтерес до сексу.
Поширення випусків спеціалізованих радіо-і теле-програм еротичного характеру без кодування сигналу допускається тільки з 23 годин до 4 годин за місцевим часом, якщо інше не встановлено місцевою адміністрацією.
Роздрібний продаж продукції засобів масової інформації, що спеціалізуються на повідомленнях і матеріалах еротичного характеру, допускається тільки в запечатаних прозорих упаковках і в спеціально призначених для цього приміщеннях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2.3. Поширення масової інформації "
 1. Стаття 13.21. Порушення порядку виготовлення або розповсюдження продукції засобу масової інформації
  розповсюдження продукції незареєстрованого засоби масової інформації, а одно продукції засоби масової інформації, що не пройшов перереєстрацію, або виготовлення чи розповсюдження такої продукції після рішення про припинення або призупинення випуску кошти масової інформації у встановленому порядку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї
 2. Стаття 13.21. Порушення порядку виготовлення або розповсюдження продукції засобу масової інформації
  розповсюдження продукції незареєстрованого засоби масової інформації, а одно продукції засоби масової інформації, що не пройшов перереєстрацію, або виготовлення чи розповсюдження такої продукції після рішення про припинення або призупинення випуску кошти масової інформації у встановленому порядку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до
 3. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  розповсюдження продукції засобу масової інформації без зазначення в установленому порядку вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї
 4. Стаття 13.16. Перешкоджання поширенню продукції засоби масової інформації
  поширенню продукції засоби масової інформації або встановлення незаконних обмежень на роздрібний продаж тиражу періодичного друкованого видання - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону
 5. Контрольні питання
  масова інформація "і" засіб масової інформації "відповідно до ст. 2 Закону РФ" Про засоби масової інформації "? 2. Які випадки зловживання свободою масової інформації наведено в ст. 4 Закону РФ "Про засоби масової інформації"? 3. Поширення якої інформації не допускається ст. 15 Федерального закону "Про боротьбу з тероризмом"? 4. В яких випадках може бути припинена
 6. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  розповсюдження продукції засобу масової інформації без зазначення в установленому порядку вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від
 7. Стаття 13.16. Перешкоджання поширенню продукції засоби масової інформації
  поширенню продукції засоби масової інформації або встановлення незаконних обмежень на роздрібний продаж тиражу періодичного друкованого видання - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста
 8. 13.2.1. Забезпечення гарантій свободи масової інформації
  поширення мас. інформації; заснування засобів масової інформації, володіння, користування та розпорядження ними; виготовлення, придбання, зберігання та експлуатація технічних пристроїв і устаткування, сировини і матеріалів, призначених для виробництва і розповсюдження продукції засобів масової інформації. Цензура масової інформації, тобто вимога від редакції засобу масової
 9. Коментар до статті 13.17
  поширенню обов'язкових повідомлень визначені ст. 35 Закону РФ від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 "Про засоби масової інформації", згідно з якою редакція ЗМІ зобов'язана опублікувати безплатно і у приписаний термін: - набрало законної сили рішення суду, містить вимогу про опублікування такого рішення через даний засіб масової інформації; - надійшло від органу,
 10. Коментар до статті 13.21
  розповсюдження продукції ЗМІ див. п. 1 коментаря до ст. 13.16. 2. Відповідно до Закону РФ від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 "Про засоби масової інформації" редакція ЗМІ здійснює свою діяльність після його реєстрації. Відповідно до ст. 8 зазначеного Закону заяву про реєстрацію засобу масової інформації, продукція якого призначена для поширення переважно:
 11. Стаття 5.5. Порушення порядку участі засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні виборів, референдумів
  поширення засоби масової інформації, порядку опублікування (оприлюднення) матеріалів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів, у тому числі агітаційних матеріалів, а так само порушення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму порядку опублікування (оприлюднення) зазначених матеріалів в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування (включаючи
 12. Стаття 13.15. Зловживання свободою масової інформації
    розповсюдження теле-, відео-, кінопрограм, документальних і художніх фільмів, а також відносяться до спеціальних засобів масової інформації інформаційних комп'ютерних файлів і програм обробки інформаційних текстів, що містять приховані вставки, що впливають на підсвідомість людей і (або) роблять шкідливий вплив на їх здоров'я, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на
 13. 13.1. Конституційні гарантії свободи масової інформації
    поширенні масової інформації. Свобода масової інформації гарантується Конституцією РФ. Інститут масової інформації, як і інститут інтелектуальної власності, базується як на правовому фундаменті на основний інформаційної конституційній нормі. «Стаття 29 квітня. Кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним
 14. 10.2. Правовий захист інтересів особи, суспільства, держави від загроз впливу недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації
    поширення шкідливої і небезпечної інформації (див. зміст першого напряму). Саме такі вимоги з точки зору інформаційної безпеки повинні застосовуватися при формуванні інституту масової інформації, враховуватися при підготовці нормативних правових актів в рамках цього інституту (див. гл. 13). «Стаття 41 3. Приховування посадовими особами фактів та обставин, що створюють загрозу для
 15. 8.5. ЗМІ та Інтернет
    поширення масової інформації ". Непрямим підтвердженням поділу понять служить ст. 4 цього ж Закону, в якій вказується, що забороняються поширення в засобах масової інформації, а також в комп'ютерних мережах відомостей. В ст. 24 Закону РФ" Про засоби масової інформації ", що носить назва "Інші засоби масової інформації", зазначається: "Правила, встановлені цим
 16. Коментар до статті 13.16
    розповсюдженням продукції засоби масової інформації розуміється продаж (передплата, доставка, роздача) періодичних друкованих видань, аудіо-або відеозаписів програм, трансляція радіо-, телепрограм (мовлення), демонстрація кінохронікальних програм. Під масовою інформацією розуміються призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіо-, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали.
 17. Стаття 152. Захист честі, гідності та ділової репутації
    поширені в засобах масової інформації, вони повинні бути спростовані в тих же засобах масової інформації. Якщо зазначені відомості містяться в документі, що виходить від організації, такий документ підлягає заміні або відкликання. Порядок спростування в інших випадках встановлюється судом. 3. Громадянин, щодо якого засобами масової інформації опубліковано відомості, що ущемляють
 18. Стаття 8. Відкритість і публічність
    поширення масової інформації і, відповідно, під масовою інформацією - призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіо-, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали. 5. Під редакцією засобу масової інформації розуміються організація, установа, підприємство або громадянин, об'єднання громадян, що здійснюють виробництво і випуск засобу масової інформації; а
 19. 13.2. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні масової інформації в Російській Федерації
    поширення масової інформації. Під періодичним друкованим виданням розуміються газета, журнал альманах, бюлетень, інше видання, що має постійне назву поточний номер і виходить у світ не рідше одного разу на рік. Під ра діо-, теле-відео-, кінохронікальної програмою розуміється сукупність періодичних аудіо-, аудіовізуальних повідомлень і матеріалів (передач), яка має постійну
 20. Стаття 13.15. Зловживання свободою масової інформації
    розповсюдження теле-, відео-, кінопрограм, документальних і художніх фільмів, а також відносяться до спеціальних засобів масової інформації інформаційних комп'ютерних файлів і програм обробки інформаційних текстів, що містять приховані вставки, що впливають на підсвідомість людей і (або) роблять шкідливий вплив на їх здоров'я, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на
© 2014-2022  yport.inf.ua