Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 202. Елементи зобов'язальних договорів


Для виникнення зобов'язального договору вимагалося наявність декількох елементів, без яких договір не міг би існувати, і які називалися істотними, або ессенціальними, або конститутивними елементами контрактів (essentialia negotii або essentialia contractuum).
Елементи другої групи зобов'язальних договорів не були необхідними для самого існування договорів. Договори могли виникати й існувати як правові акти та без наявності деяких елементів, хоча вони, як правило, і становили зміст договору. Це були такі елементи, які згідно з приписами правопорядку визначали зміст договору, але які сторони могли виключати зі змісту встановлених зобов'язань. Елементи договорів, які за приписами правопорядку становили основний зміст договорів, але які з волі сторін могли бути виключені з їх зобов'язань, називалися звичайними або природними елементами (naturalia negotii або naturalia contractuum). (359)
Третьою групою елементів зобов'язальних договорів була група, в яку входили ті розпорядження, якими сторони конкретизували або модифікували встановлені законом чи звичаєм обставини, значущі для виконання договорів. Це здійснювалося приєднанням до договору таких складових частин, за допомогою яких сторони за своїм потребам уточнювали умови, терміни і способи виконання договірних зобов'язань без розгляду їх основного змісту. (360) Елементи договорів, за допомогою яких модифікувалися обставини, значущі для винесення цих договорів, та внесені до договір з волі сторін, називалися несуттєвими, або випадковими, або Акцидентальної елементами (accidentalia negotii або accidentalia contractuum).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 202. Елементи зобов'язальних договорів "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  елемент правоздатності приватної особи, забезпечуваною обов'язком всякого і кожного, в тому числі держави. По-друге, підприємницька діяльність - це діяльність, здійснювана особою на свій ризик. Дійсно, свобода діяльності передбачає і несення ризику наслідків відповідних дій (бездіяльності). Якщо діяльність здійснюється не на свій ризик, то вона не відноситься до
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, за відомих обставин, виступати в якості засобу розрахунків за зобов'язаннями та способу кредитування . Такі, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери, векселі, чеки. Участь у
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  елементи договору позики, доручення і комісії »[5] . Ця точка зору не враховувала головне - специфіку взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін
 4. § 1. Загальні положення
  елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою заборон, приписів і санкцій встановити в державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, тобто виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє, надати підприємцям легальні заходи
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  елемента виконаної наукової роботи. Тим часом подібна передача вимагає особливої угоди між виконавцем і замовником. Це особлива угода може досягатися як в рамках окремого договору, так і в самому договорі на виконання НДР, наприклад, у формі умови про відступлення права на подачу заявки на передбачуване винахід замовнику. Відсутність у договорі подібної умови дає замовнику
 6. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  елементом самої угоди за передорученням. В силу ч. 3 ст. 3 Закону про ринок цінних паперів передоручення допускається тільки з повідомленням клієнта. Іншими словами, за відсутності повідомлення не може бути й передоручення. Закон про ринок цінних паперів не тільки формулює обов'язок брокера виконувати доручення клієнтів сумлінно, але й встановлює черговість їх виконання - в порядку надходження,
 7. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  елементи банківського рахунку (розрахункового, поточного) і банківського вкладу (депозиту): після укладення договору про видачу пластикової карти і розрахунково-касовому обслуговуванні її власника клієнту Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 235 відкривається банківський рахунок, на який клієнт вносить передбачену договором
 8. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  елемент провини. За відсутності згаданого передбачення (тобто вини) порушення не вважається істотним і не дає потерпілій стороні права розірвати договір. 4. вимагати відшкодування збитків. Збитки охоплюють як реальний збиток, так і упущену вигоду (ст. 74), але зазнала їх сторона повинна довести, що вона прийняла розумні заходи для їх зменшення. Інакше боржник «може
 9. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  зобов'язальних прав. Подібне ж поняття майна організації міститься і в п. 3 Порядку оцінки чистих активів. Відзначимо, що в деяких випадках зміст поняття майна організації для цілей бухгалтерського обліку не збігається ні з одним з змістів існують у цивільному праві різних понять майна. Прикладом тому може бути випадок наявності у організації збитків [5].
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  елементом "). пандектній початку в Кодексі мають свої національні особливості. Так, у Цивільному кодексі (на відміну, наприклад, від BGB * (55)) речове право передує обязательственному, тоді як сімейне право і зовсім знаходиться "за дужками" зважаючи існування Сімейного кодексу РФ (не рахуючи окремих норм, присвячених опіки, піклування та спільної власності подружжя - див. ст. 31 -40, 256
© 2014-2022  yport.inf.ua