Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

23. Юридична відповідальність. Види

Юридична відповідальність - це можливість настання несприятливих наслідків особистого, майнового та спеціального характеру (санкцій), які покладаються уповноваженими державними органами з дотриманням процесуального законодавства на правопорушника.
Принципами юридичної відповідальності є:
1) невідворотність (тобто неминучість застосування заходів відповідальності за вчинене правопорушення);
2) законність (дотримання правових норм при призначенні заходів юридичної відповідальності);
3) справедливість (відповідність тяжкості покарання скоєного правопорушення, одноразове покарання за одне вчинене правопорушення, застосування принципу «закон зворотної сили не має», якщо це обтяжує положення правопорушника);
4) гуманізм (заборона на застосування тортур, нелюдського поводження з людиною);
5) об'єктивність (притягнення до юридичної відповідальності тільки за умови наявності суспільно шкідливого діяння).
Необхідно звернути увагу на ряд обставин, які виключають притягнення особи до юридичної відповідальності. До них відносяться
- необхідна оборона (при виникненні небезпечного реального посягання на життя, права і свободи відбулося заподіяння шкоди посягає особі);
- крайня необхідність (спричинення невеликого шкоди з метою запобігти наступ більшого);
- неосудність (нездатність розуміти значення своїх дій);
- малозначність (відсутність суспільної небезпеки);
- виконання наказу;
- казус (випадок) - заподіяння шкоди при настанні обставин, які не можна ні передбачити, ні запобігти.
Види юридичної відповідальності.
Розрізняють такі види юридичної відповідальності:
- кримінальна відповідальність - настає за скоєний злочин на підставі рішення суду. Санкції найбільш жорсткі (позбавлення волі);
- адміністративна відповідальність - передбачена за вчинення адміністративного правопорушення, проступки (порушення правил дорожнього руху), до адміністративних стягнень відносяться попередження, штраф, позбавлення спеціальних прав;
- дисциплінарна відповідальність - настає за порушення службових обов'язків, вчинення дисциплінарних проступків;
- цивільно-правова відповідальність - за вчинення цивільного правопорушення, має майновий, компенсаційний характер, настає у вигляді відшкодування завданих збитків, штрафних санкцій і т. д.
Для кожного із зазначених видів юридичної відповідальності передбачені додатково до загальних принципів юридичної відповідальності галузеві принципи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Юридична відповідальність. Види "
 1. § 2. Система муніципального права
  відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування; відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними
 2. § 1. Муніципальне майно.
  Відповідальність за достовірність і своєчасність представленої
 3. § 1. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  відповідальність цих органів за їх невиконання. Юридична відповідальність поділяється на види в чому за галузевою ознакою. У теорії держави і права традиційного виділяють такі види юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна. Деякі вчені виділяють і інші види відповідальності, зокрема
 4. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  відповідальності. Прийняття інших федеральних законів у даній сфері не передбачається. Отже, в Кодексі України про адміністративні правопорушення зосереджені всі види правопорушень, що тягнуть за собою адміністративну відповідальність згідно з федеральними нормативними правовими актами. Згідно ст. 26 Федерального закону "Про загальні принципи організації
 5. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  відповідальних посадових осіб, але і на основі авторитетної інформацією депутатів і незалежних фахівців, які вивчили дане питання в складі комітету, комісії. Тому співдоповідь комітету (комісії) не повинен бути лише повторенням основної доповіді. Якщо в останньому викладається загальна картина справи і дається аналіз діяльності певних служб, підприємств та організацій, зазвичай з точки зору їх
 6. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його заступника, депутатів міської Думи, депутатських комісій,
 7. § 2. Місцева адміністрація
  відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Глава місцевої адміністрації. Місцевої адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за
 8. § 2. Статут муніципального освіти
  відповідальності органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, підстави настання цієї відповідальності і порядок вирішення відповідних питань, в тому числі підстави та порядок відкликання населенням виборних посадових осіб місцевого самоврядування, дострокового припинення повноважень виборних органів місцевого самоврядування і виборних посадових осіб місцевого
 9. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними особами відповідно до федеральними законами. У вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній літературі ще не вироблено загального підходу до поняття юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському
 10. § 4. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами
  відповідальності. У разі порушення органами та посадовими особами місцевого самоврядування прав фізичних та юридичних осіб, заподіяння їм майнової чи моральної шкоди вони можуть бути притягнуті до відповідальності, зміст і форми якої визначає суд відповідно до чинного законодавства. Одним з видів несприятливих наслідків для названих органів і посадових осіб може
© 2014-2022  yport.inf.ua