Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 273. Зобов'язання між членами сім'ї та між патроном і клієнтом


За приписами сімейного права в римській сім'ї існувало багато майнових зобов'язань між батьками і дітьми, між чоловіком і дружиною, а також між іншими родичами. Такі зобов'язання ставилися, перш за все, до права на витрати, до права на розпорядження спільними речами і т. д. При відносинах патронату також виникали зобов'язання майнової природи (operae officiales і operae fabriles). Усі ці зобов'язання, хоча і колишні за своєю суттю обязательственной природи, регулювалися звичайними приписами про зобов'язання, а спеціальними приписами, регулюючими майнові зобов'язання між особами, з'єднаними родинними узами або патронатної зв'язком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 273. Зобов'язання між членами сім'ї та між патроном і клієнтом "
 1. § 3. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ОКРЕМІ ВИДИ
  Класифікація договорів. З найбільш найдавніших часів до пізніших епох дійшли відзвуки лише одного відомого римлянам договору - nexum. За допомогою цього договору, совершавшегося в строго ритуальної формі з залученням міді і вагаря, встановлювалося боргове зобов'язання. Якщо після закінчення 30 днів борг не був погашений, кредитор міг застосувати legis actio per manus injectionem з усіма
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  Глава 35 ЦК об'єднує договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина")
 6. § 2. Дієздатність іноземних фізичних осіб
  Дієздатність іноземних громадян в МПП підпорядковується в принципі (ще з часів італійських статутаріев) особовому закону (lex personalis), який, як відомо, існує у двох різновидах - закон громадянства (lex nationalis або lex patriae) і закон постійного місця проживання (lex domicilii). Так, за індійським Законом про договори 1872 «будь-яка особа має право укласти договір, якщо вона
 7. § 2. СТАН СВОБОДИ
  Розподіл на вільних і рабів - основний поділ римського суспільства. Рабство, становило основу рабовласницького способу виробництва, і, 1соответственно, протиріччя між вільними і рабами висловлювали класову сутність рабовласницького суспільства. Римські юристи, будучи, зрозуміло, далекі від розуміння соціально-економічних коренів рабства, проте визнавали розподіл на вільних і рабів
 8. § 75. Правоздатність римських громадян (status civitatis)
  Gives romani або фізичні особи в положенні римських громадян (status civitatis) були однакові і рівноправні. Зміст їх прав було різним не тільки в окремі періоди розвитку Римської держави, але й залежно від місця, яке в даному громадському шарі займали окремі індивідууми. Втім, в Римі не існувало ні реальної, ні формальної демократії навіть для громадян римського
 9. § 78. Правове становище вільновідпущеників. Libertini
  За актом про звільнення раби ставали вольноотпущенниками, або libertini. Правове становище вільновідпущеників залежало від правового становища панів: раби, звільнені пе-регрінамі, отримували правове становище пригорнув, звільнені латинянами - правове становище латинян, в той час як раби, звільнені римськими громадянами, могли здобути або становище громадянина (status civitatis),
 10. ПРИМІТКИ
  1. У більш широкому сенсі слова під назвою римського права маються на увазі, головним чином, три наукові дисципліни: а) Інституції римського права (термінологічно ведуть походження від Institutiones - elementa, що на латині означає короткий довідник або підручник основ), б) історія римського права (в Минулого іменувалася "historia juris romana externa" - зовнішня історія римського права,
© 2014-2022  yport.inf.ua